Steeds meer wilde dieren duiken op in Israël’s dorpen en steden

Een paar weken geleden meldden inwoners van de stad Arad, in de noordoostelijke Negev, dat ze vossen en wolven in hun omgeving zagen, meestal in de late avonden en de nachturen. Wolven zijn ook gemeld in Sde Boker en Ein Gedi; jakhalzen in Beit She’an en in de noordelijke wijken van Ramat Gan in de buurt van Tel Aviv, berichtte Globes, een Israëlische nieuwssite voor bedrijven. Wilde everzwijnen werden gezien in Haifa.

Plaatje hierboven: November 2016. Aggressieve goudjakhalzen (Canis aureus syriacus) gespot in Israel.

In Efrat hebben bewoners geklaagd over roedels verwilderde honden die door de straten zwerven en zelfs huisdieren vermoorden. Hoewel het voor dit soort creaturen vrij ongewoon was om de wijken te betreden, was het niet zo vreemd dat ze aan de rand van de stad opdoken. De inwoners van Arad die in de wadi’s rondwandelen, zijn het gewend geraakt om vossen en jakhalzen te zien in de omliggende woestijn, samen met de verscheidene soorten schorpioenen, kameelspinnen en incidentele slangen die verschijnen in de huizen van de bewoners tegen dat de zomer begint.

Maar dit is anders. Nu komen de wolven in groepen aan en ze gaan de stad binnen om voedsel en water te zoeken omdat een deel van hun natuurlijke habitat wordt vernietigd door projectontwikkelaars. In het geval van Efrat zei de gemeente dat ze ontdekten dat Arabieren in een naburige stad hun dode dieren hadden begraven in een nabijgelegen veld en dat dit de wilde honden aantrok.

Ecologen waarschuwen tegen zelfgenoegzaamheid. Tuinders en gidsen, die natuurlijk vertrouwd zijn met de gewoonten van dieren, letten er nu op of er wilde dieren rond hun gebied zijn. Ouders waken er thans over dat hun kinderen niet in het donker kunnen ronddwalen, en volwassenen gaan voorzichtiger om met hun omgeving. Men maakte zich zorgen dat, van zodra de wilde dieren beseffen dat de mensen een bron van voedsel zijn, ze kunnen besluiten om hen aan te vallen.

Yair Weis, adjunct-manager van Haifa Veterinary Services, legt uit dat het everzwijn, zoals de jakhals en de kraai, een soort is die zich vermenigvuldigt in heel Israël. “Het everzwijn is een heel slim dier, onze hond is veel dommer, het everzwijn maakt van elke gelegenheid gebruik. In landelijke gemeenschappen jagen de wilde zwijnen de mensen schrik aan, ze worden daar bejaagd en worden erkend als roofdier. Een bron van voedsel is opgedoken in de steden en er is geen angstfactor: er is niets dat hun aantal vermindert, ze hebben geen natuurlijke vijanden.”

Op de vraag waarom er plots overal everzwijnen verschijnen in de steden antwoordde Weiss: “Omdat het [in Israël] gebruikelijk is om dieren te voederen, zoals katten bijvoorbeeld. Dit bestaat elders in de wereld niet. Dit gebruik is waarschijnlijk afkomstig uit Oost-Europese landen, het is energierijk en eiwitrijk voedsel. In Haifa worden everzwijnen opzettelijk gevoerd, zelfs van de hand in de muil.”

Dierenrechten in Israël
Het Judaïsme neemt het welzijn van de dieren zeer ernstig en Israël, als een Joodse staat, heeft zich ertoe verbonden om te zorgen voor en het beschermen van zijn dieren. Het land telt ontelbare dierenorganisaties die de ‘Rechten van het Dier’ hoog in het vaandel voeren. Voor een klein land zoals Israël is het bijna ongelooflijk hoeveel soorten dieren er leven.

Naar schatting houden 32 procent van de volwassen bevolking in Israël er huisdieren o na: hond (20%), kat (10%), vis (8%) en vogels (4%). Er leven naar schatting 200.000 huiskatten in Israël. Het Israël Centrum voor Hondenregistratie werd gesticht in 2004 en tegen 2008 telde de organisatie 350.000 geregistreerde honden. Alleen al over 2008 werden er 60.000 nieuwe honden geregistreerd. De meest populaire hondenrassen in Israël zijn de Labrador (30%) gevolgd door de Duitse Herdershond (28%) en de Golden Retriever (20%). De meest populaire unisex naam voor een huisdier in Israël is Boni (8%) gevolgd door Simba (5%).

Volgens het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ca. 47.000 verschillende diersoorten geïdentificeerd in de Joodse staat en aangenomen wordt dat er nog 4.000 anderen leven. Er leven 116 soorten knaagdieren, 511 soorten vogels, 97 types reptielen en zeven soorten amfibieën. In het kleine Israël bestaan er maar liefst 190 natuurreservaten en 66 nationale parken!

Israël heeft dissecties van dieren verboden in het lager- en middelbaar onderwijs (behalve gedeeltelijke dissectie op universitair niveau), optredens van getrainde dieren in circussen zijn verboden alsmede de productie van foie gras werd gebannen. Foie gras is een speciale delicatesse die van de lever van een eend of een gans worden gemaakt die daarvoor speciaal gedwongen worden vetgemest. Israël was een belangrijke producent van deze delicatesse tot het om ethische redenen werd verboden.

Het afsnijden of inkorten van staarten (van honden, paarden enz.) is eveneens illegaal in Israël. In oktober 2010 werd een wet goedgekeurd die stelde dat “alle dieren in Israël voortaan beschermd worden door de wet.” De jacht is verboden tenzij in bepaalde gevallen dat noodzakelijk maakt zoals bv. wanneer bepaalde diersoorten grote vernielingen aanrichten en/of  een officiële toelating werd uitgereikt om te jagen.

Tijdens de Tweede Libanonoorlog van 2006 bleek dat het gebrek aan voorzieningen voor dieren die tijdens een ramp worden geëvacueerd een ernstig probleem vormden. Sinds er raketten werden afgevuurd op Israëlische woningen in het noorden van Israël, moesten grote aantallen Israëlische gezinnen worden geëvacueerd voor de duur van de oorlog. Sommige families weigerden te vertrekken omdat er geen oplossing werd aangereikt voor hun huisdieren. Anderen verkozen hun dieren vrij te laten en werden geëvacueerd. Dit veroorzaakte een grote toename van zwerfkatten en -honden die de straten afschuimden op zoek naar voedsel en drinken.

In Tel Aviv bijvoorbeeld woedt al vele jaren een ware kattenplaag. Duizenden katten zwerven door de stad, straten en parken. Toen ik enkele jaren geleden in Tel Aviv door enkele parken wandelde, merkte ik in het struikgewas vele kattennesten op die duidelijk door mensenhanden waren aangelegd, compleet voorzien van een bakje water en voedsel. Dierenrechtenorganisaties hebben lokaal veel macht en invloed en verhinderen elke adequate aanpak van het probleem.