PA-president Mahmoud Abbas bevriest contacten met Washington

De leider van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas gaf dinsdag opdracht aan vertegenwoordigers van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie om alle contacten met de Verenigde Staten te bevriezen, aldus een bericht in The Jewish Press van gisteren. De pogingen van de Amerikaanse priresident Trump en zijn adjunct Kushner om het vredesproces te hervatten krijgen hiermee reeds een eerste obstakel te verwerken.

Concreet betekent dit dat de Palestijnen het vredesproces opblazen nog vooraleer het goed en wel begonnen is.

De manoeuvre van Abbas kwam in reactie op een beslissing van de VS om de PLO niet toe te staan ​​haar kantoor in Washington DC  open te houden als gevolg van een schending door de Palestijnse Autoriteit van een mandaat van 2015 voor het Congres dat elke unilaterale actie tegen Israël door de PA of PLO verbiedt.

Abbas had namelijk in september jongstleden in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN aangekondigd dat de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie “het Internationaal Strafhof had opgeroepen, zoals dat ons recht is, om een ​​onderzoek te openen en Israëlische functionarissen te vervolgen” omtrent de bouw en ontwikkeling van Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria.

Ondertussen heeft de Palestijnse Autoriteit in Jeruzalem ook de banden met het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem bevroren. “We blijven contact houden met Palestijnse functionarissen over de status van het PLO-kantoor in Washington en over onze grotere inspanningen om een ​​duurzame en alomvattende vrede te bevorderen,” vertelde een ambtenaar van de staatssecretaris aan de Jerusalem Post. “Deze discussies zijn aan de gang.”

De truuk met de (vredes)duif
Voor wie een déjà vu krijgt en zich afvraagt wat er aan de hand is, moet bv. even terugdenken aan de situatie in 2014. De vorige vredesonderhandelingen verkeerden reeds in een vergevorderd stadium maar sprongen opnieuw af in de laatste weken van het 10 maanden durende vredesproces. Op initiatief van zijn chef de Amerikaanse president Barack Obama, startte John Kerry op 30 juli 2013 een zoveelste onderhandelingsronde. Een vredesakkoord zou op 29 april 2014 betekend worden.

Om de Palestijnen aan tafel te krijgen liet Israël bij wijze van goodwill in 3 keer 26 beruchte Palestijnse terroristen en massamoordenaars vrij zonder dat daar concreet iets tegenover stond. Later zal de top van Al Fatah erkennen dat het vrijlaten van Palestijnse gevangen terroristen de enige reden was om deel te nemen aan het vredesproces, en dat vrede met Israël an sich nooit of te nimmer de hoofdbekommernis geweest van de PA/PLO.

Naarmate de tijd verliep van het vredesproces en Mahmoud Abbas de buit (de vrijlating van Palestijnse gevangenen) bijna binnen had en vervolgens een manier zocht (en vond) om onderuit een akkoord te raken, besloot Mahmoud Abbas op 1 april 2014 (vier weken voor de deadline!) 15 applicaties in te dienen bij de Verenigde Naties die intussen aanvaard werden. Hij maakte meteen duidelijk dat hij dat bij een 60-tal andere neveninstellingen van de VN hetzelfde zou doen.

De spreekwoordelijke ‘kers op de taart’ – én de doodsteek voor het vredesproces – gebeurde toen Abbas’ politieke factie Al Fatah (die de PLO/PA voorzitten) – amper een week voor de deadline van het vredesproces ! – op 23 april 2014 een verzoeningakkoord ondertekende met Hamas, dat achteraf eveneens ‘schone schijn’ zal blijken (precies zoals dat ook nu het geval is).

Het vervolg van dat vredesproces kennen we ook. De Gazaanse terreurgroep Hamas en Co opende korte tijd later een nieuw offensief tegen de Joodse staat. Israël beantwoordde de Palestijnen met Operation Protective Edge (8 juli 2014) en 50 dagen later had het IDF Hamas terug in de catacomben gedreven van de Gazastrook.

Het vredesproces was uitgedraaid op een zoveelste westerse farce wegens een chronisch gebrek aan realisme en een grondige kennis van zaken en bovenal de absolute onwil van de Palestijnen om vrede met Israël te sluiten. Geen wonder dat niemand de Palestijnse leiders nog ernstig neemt.