Gemeenschap in Haresha, Samaria, bereidt zich voor op komst van ex-bewoners van Amona

Advocaat-generaal Avichai Mandelblit heeft een beslissing van de gepensioneerde rechter van het Hooggerechtshof Salim Jubran gebruikt om privégrond in Judea en Samaria te onteigenen ​​voor algemeen nut, om aldus een ​​nieuwe toegangsweg naar het dorp Haresha mogelijk te maken, als reactie op een verzoek van Justitie Minister Ayelet Shaked van de Joods Huispartij.

De beslissing van Jubran werd ingetrokken met betrekking tot een plan van de regering om tijdelijk de bewoners van de voormalige stad Amona te huisvesten in een pand dat eigendom was van een afwezige huisbaas, gelegen nabij hun voormalige huizen waaruit ze werden verdreven. De weg naar de gemeenschap in Gush Talmonim, is nu geplaveid, volgens TPS.

Het verzoek om het land te onteigenen voor openbaar gebruik werd eind oktober goedgekeurd door een meerderheid van de rechters op het bankje. Het is echter opvallend dat alle rechters het erover eens waren dat de bevelhebber van de IDF Civil Administration bevoegd was om op te treden om de civiele belangen te dienen van Israëliërs die in Judea en Samaria wonen (inclusief de Binyamin-regio).

De beslissing maakt de toegang tot het dorp mogelijk voor de bevolking van de nieuwe gemeenschap en is ook belangrijk voor de populatie van extra gemeenschappen, luidens een bericht in The Jewish Press (JP) van heden.

Bron: plaatje bovenaan: “De weg naar Haresha” in de JP.