Moslimblok en Afrikaans blok in de VN boycotten strijd tegen homofobie

Islamitische en Afrikaanse landen, waar geweld en discriminatie tegen de LGBTI gemeenschap het meeste voorkomt, hebben een sessie geboycot die op 24 en 25 januari 2017 werd geleid door de eerste expert van de Verenigde Naties inzake geweld en discriminatie jegens homoseksuelen, aldus een bericht van UN Watch van 26 januari 2017. Volgens het laatste rapport van 2016 van de International Lesbian & Gay Association (ILGA), is homoseksualiteit nog steeds illegaal in 72 landen en in 13 landen worden seksuele handelingen met personen van hetzelfde geslacht bestraft met de dood door executie.

Professor Vitit Muntarhbhorn, hield zijn eerste publieke consultaties maar geen enkel land van de 57-leden tellende moslimgroep van de Organization of Islamic Cooperation (30 % van de stemmen) of van de 54 leden tellende Afrikaanse Groep (28 % van de stemmen) waaronder ook Marokko, Tunesië en Egypte, nam actief aan de debatten deel en slechts een handvol van hun vertegenwoordigers waren aanwezig in de zaal.

Het nieuwe mandaat werd door de UNHRC in juni 2016 goedgekeurd en in december 2016 door de Algemene Vergadering van de VN bevestigd te midden van een verhitte stemming waarin de OIC en de Afrikaanse Groep een mislukte poging deden om de oprichting van het nieuwe VN-mandaat te blokkeren. Tijdens de stemming van juni 2016 heeft de OIC, vertegenwoordigd door Pakistan, in totaal 11 amendementen ingediend om de resolutie te laten verwerpen. Slechts 4 van deze voorgestelde amendementen werden aangenomen.

Maar terwijl enkele van de meest verwerpelijke amendementen – zoals een die 6 van de 8 paragrafen van de resolutie zou hebben verwijderd en een andere die de term seksuele geaardheid volledig wilde wissen en vervangen door de term seksuele desoriëntatie – werden verworpen, namen uiteindelijk de aanzienlijk verzwakte resolutie aan. In het bijzonder voegden de aanvaarde amendementen een taal toe die oproept tot eerbiediging van de sociale en religieuze gevoeligheden van de bevolking van verschillende landen en van het niet gebruiken van externe druk en dwangmaatregelen tegen staten.

Nadat de moslimgroep OIC en de Afrikaanse Groep de resolutie niet hadden goedgekeurd, kondigde Egypte aan het SOGI-mandaat te bombarderen dat LGBTI-personen wil beschermen tegen geweld en werd daarin gevolgd door tientallen andere gelijkgestemde staten. Tijdens de consultatie heeft Prof. Muntarbhorn aangekondigd dat hij zijn eerste bezoeken als VN-afgevaardigde aan landen zal afleggen aan Argentinië en andere staten in Zuid-Amerika. Echter, van de 72 staten in de wereld die homoseksuele relaties criminaliseren, bevinden er zich slechts twee in Zuid-Amerika.

tel-avid2016Op de plage van Tel Aviv, vrijdag 3 juni 2016. Ongeveer 200.000 mensen verzamelden in het centrum van Tel Aviv voor het 23ste Gay Pride evenement van de stad. In het Midden-Oosten hebben alléén in Israël holebi’s [de LGBT gemeenschap] gelijke rechten en dat reeds sinds 1988. Sinds 1994 kunnen holebi’s legaal samenwonen en een samenlevingscontract afsluiten; sinds 1998 worden holebi-optochten [Gay Pride Parades] gehouden zowel in Tel Aviv als in Jeruzalem en sinds 2005 mogen holebikoppels kinderen adopteren. Homo’s vervullen ook hun legerdienst en kunnen zelfs zetelen als rechter.