Al dansend het IDF leger in: The Shuffling Soldier [video]

The Shuffling Soldier

Deze video heb ik meer dan vijf jaar geleden reeds geplaatst maar ik blijf ‘m leuk vinden. Intussen werden de beelden reeds 410.094 keer bekeken.

In Israël is legerdienst verplicht: 2 jaar voor vrouwen, 3 jaar voor mannen. Legerdienst in Israël is geen vakantie. Een land dat al bijna 70 jaar een oorlogszone is eist het onderste uit de kan van zijn soldaten.

Deze soldaat werd op 29 maart 2012 ingelijfd in het Israëlische Leger (Tsahal-IDF). Niks originelers dan dat door de shuffle, een erg populaire straatdans, te doen. Plezierige video en keigoede muziek.