Caroline Glick: Trump zet in het Midden-Oosten de idiote Obama-politiek voort

Gaza, 11 maart 2014. UNESCO heeft weer werk aan de winkel, want de Palestijnen hebben hun cultureel erfgoed andermaal ‘verrijkt’ met een prachtig artistiek standbeeld. Op een rond verkeerspunt in het centrum van Gaza Stad heeft Hamas een “monument” laten oprichten dat een levensgroot model voorstelt van de qassam raket M-75, die gemaakt werd met Iraanse high-tech. [beeldbron]

Niemand in het Midden-Oosten neemt de Amerikanen nog serieus, zegt Caroline Glick. Nou ja, behalve Israël, voegt ze eraan toe. Maar dat zegt ze voor de vorm en omdat ze hoopt dat Amerika tenslotte toch het juiste zal doen. Daartoe haalt ze Churchill aan: “You can always trust the Americans to do the right thing, after they have tried everything else.” “Everyting else”, dus zeg maar: everything outrageously idiotic.

Glick legt eerst uit hoe idioot de Amerikanen bezig zijn
ten aanzien van de Palmaffia’s:

Amerika’s speciale afgevaardigde Jason Greenblatt eist dat elke toekomstige Palestijnse regering van een Palestijnse staat Israël moet erkennenen en zich vreedzaam moet opstellen tegenover Israël.

En wat de Palmaffia’s vervolgens doen, is het volgende. “Gematigd” Fatah (gesteund door Amerika!) en “radicaal” Hamas (gesteund door Iran!) sluiten een overeenkomst. Fatah krijgt de controle over de grenzen van Gaza. De Palestijnse Autoriteit (= Fatah) hervat in ruil de betalingen aan Hamas. De Amerikaanse belastingbetaler betaalt dus 500 mljoen dollar per jaar aan de PA en financiert aldus Hamas.

Fatah heeft de hele afgelopen maand gespendeerd aan het demoniseren van de Balfour-verklaring, waardoor mede het bestaan van Israël mogelijk werd gemaakt. Daarmee ook nog eens impliciet verklarend, boven op al die expliciete verklaringen, dat ze geen seconde van plan zijn Israël te erkennen.

In diezelfde maand oktober waren top-leiders van Hamas bezig in Libanon trouw te zweren aan Iran dat Israëls vernietiging als top-prioriteit heeft. Hamas-leider Haniyeh zei openlijk dat de deal met Fatah/PA alleen een middel is om Israël te vernietigen en Hamas nooit een centimeter land van Palestina aan Israël zal laten.

Netanyahu, die door regressief-links in Amerika en Europa altijd als een slechte rechtserd wordt afgeschilderd, heeft plannen met grond in Jeruzalem, die Israël onder geen enkel beding ooit zou opgeven, tóch maar uitgesteld om de Amerikanen niet te ontstemmen.

Dan legt Glick legt uit hoe idioot de Amerikanen
bezig zijn ten aanzien van de as Irak-Iran:

Vandaag de dag is Irak gevaarlijker voor Amerika en diens bondgenoten dan toen in 2003 Saddam Hoessein werd opgeruimd. Want het Iraakse leger is veel beter bewapend en getraind dan in 2003, dank zij Amerika. En dank zij Obama wordt dat Iraakse leger nu gecontroleerd door Iran. Het blote feit dat Irak openlijk samenwerkt met Iran is alleen al bewijs dat Amerika geminacht wordt.

Zeer recent nam het Iraakse parlement, op voorstel van het Iraan-georiënteerde sjiitische blok, unaniem een wet aan die het gebruiken van “Zionistische symbolen” strafbaar maakt. Dat is dus de vrijheid die al die Amerikaanse offers en ondersteuning hebben opgeleverd: opnieuw openlijke Israël-Joden-haat in Irak en sjiitisch-Iraanse hegemonie.

En de Amerikanen vinden die haat blijkbaar prima, want ze gaan de in 2003 buitgemaakte archieven over de Joodse gemeenschap in Irak teruggeven aan precies dat Iraakse Jodenhaat-regime. Daarbij wordt ook nog voorbij gezien aan het feit dat die documenten om te beginnen zijn gestolen van Iraakse Joden zelf door het Iraakse regime toen na WO II de Joden Irak werden uitgejaagd.

Ook de Koerden, de enige echt betrouwbare bondgenoot van de Amerikanen én van Israël in de regio, worden door het Irak-Iran bondgenootschap onderdrukt. Er sneuvelden 4.400 Amerikaanse soldaten in Irak en 32.000 werden gewond: dat enorme offer is verraden door Obama en Trump gaat er gewoon mee verder.

door Martien Pennings


Bron: een artikel van Martien Pennings van 4 november 2017