V.N. geven 18 miljoen dollars steun aan Palestijnse ‘rechtsvervolging’ van Israël

Ramallah, 15 juni 2017. Ondertekening van het UNDAF-akkoord voor 2018-2022. Robert Piper voor de VN en Ibrahim Al-Shaer, minister voor Sociale Ontwikkeling van de Palestijnse Autoriteit, tekenen op het kantoor van de UN Development Assistance Framework (UNDAF). Op de achtergrond kijkt PA-premier Rami Hamdallah tevreden toe [beeldbron: Wafa]

Een onafhankelijke monitoringgroep vraagt ​​Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, om een verklaring waarom zijn wereldorganisatie van plan is om 18 miljoen dollars uit te geven aan 16 verschillende agentschappen om Palestijnse legale campagnes tegen Israël te financieren in “internationale verantwoordingsmechanismen” – een verwijzing die vermoedelijk refereert naar de VN-Raad voor Mensenrechten (ONCHR) en naar het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

Volgens een document dat werd ondertekend tussen de Verenigde Naties en de ‘Regering van Palestina’, dat “het strategische programmeringsraamwerk presenteert van het systeem van de Verenigde Naties in de Bezette Palestijnse gebieden (OPT)” voor de periode 2018-2022  en dat op 1 januari 2018 in werking zal treden, zal de VN “training, capaciteitsopbouw en technisch advies” aanbieden om ervoor te zorgen dat “Palestijnse slachtoffers” en instellingen effectief gebruik maken van “internationale verantwoordingsmechanismen” om Israël aansprakelijk te stellen voor zijn “schendingen volgens het internationaal recht”.

De Verenigde Naties zullen “hun steun verhogen” aan Palestijnse instellingen en aan “Palestijnse slachtoffers van schendingen” om te “controleren, te verdedigen en op legale wijze schendingen op te sporen die werden gepleegd door de bezettende macht”, wat Israël betekent. Hoewel het document, dat voor het eerst door Israëlische nieuwswebsite nrg werd gemeld, een verwijzing inhoudt naar de noodzaak van Palestijnse verkiezingen, verwijst de VN nergens naar “Palestijnse schendingen.” De $ 18 miljoen dollars zijn niet bestemd voor humanitaire hulp, maar eerder “gericht op ontwikkelingsprogrammering”, met inbegrip van haar eerste prioriteit  met name het “kernprogrammeringsgebied” van het “steunen van Palestina’s weg naar onafhankelijkheid”.

De 16 ondertekenende agentschappen van de Verenigde Naties, met inbegrip van de het kantoor van de VN mensenrechtenraad (OHCHR), UNESCO, UNRWA, OCHA, UNDP aen UN Women — bezweert om Israël “verantwoordelijkheidsplicht op te leggen” door “capaciteiten te versterken  om schendingen vast te leggen” en Palestijnse groepen de “mogelijkheid te geven het repsect voor hun rechten effectief af te dwingen”. De Verenigde Naties  zullen ook hun eigen verweer verstevigten tegen “het impact van Israëlische schendingen” met inbegrip van “gezamelijke acties die duidelijk het effect laten zien die de bezetting en inbreuken op het internationaal recht hebben op het vermogen van Palestina om zich te ontwikkelen.”

Hillel Neuer, uitvoerend directeur van UN Watch, een in Genève gevestigde monitoringsgroup, reageerde scherp op dit bijzonder selectief initiatief van de VN en hij zei op 28 oktober 2017:

“Er is geen ander voorbeeld of precedent van VN-financiering, opleiding en advisering van één kant van een conflict om wettelijke rechtspraak te voeren tegenover een andere kant binnen de VN-organen en andere internationale mechanismen.

Mijnheer Guterres heeft gezegd dat de staat Israël moet behandeld worden zoals om het even welke andere staat volgens precies dezelfde regels. Wel, onnodig te zeggen, dat de Verenigde Naties niet financieren, noch Palestijnse slachtoffers van Palestijnse schendingen adviseren, noch Israëlische slachtoffers van Palestijnse steekpartijen, noch aanslagen met rijdende voertuigen en schietpartijen, om wettige rechtsvervolging af te dwingen.

Noch financieren de Verenigde Naties, trainen noch adviseren zij Koerdische slachtoffers van Turkse, Iraakse of Iraanse mensenrechtenschendingen, Jemenitische slachtoffers van Saoedi-Arabische en Iraanse schendingen van het internationale recht, noch Tibetaanse slachtoffers van Chinese schending van de mensenrechten. Om de een ​​of andere reden – als het om Israël gaat – overschrijden de VN-ontwikkelingsbureaus de heldere rode lijn van humanitaire hulp naar de politieke advocatuur.

Wij roepen de Verenigde Staten, Canada, Australië en andere democratieën op om zich ervan te verzekeren dat hun belastingen niet worden misbruikt om instellingen van de Verenigde Naties te ondermijnen via een escalatie van gepolitiseerde aanvallen op Israël. Het is onaanvaardbaar dat agentschappen zoals UN Women de bijdragen van de Amerikaanse belastingbetaler misbruiken om Palestijnen te financieren en te trainen om aanklachten [tegen Israël]te poneren bij de Raad voor de Mensenrechten met als effect dat wanneer Palestijnen hun echtgenotes afranselen, dit de schuld van Israël is.”

 

2 gedachtes over “V.N. geven 18 miljoen dollars steun aan Palestijnse ‘rechtsvervolging’ van Israël

 1. “Guterres heeft gezegd”.

  Probleem bij de UNAI (United Nations Against Israel) is dat ze het verschil niet kennen tussen zeggen & doen!

  Niets hebben ze voor elkaar gekregen, op geen enkel gebied en dat is frustrerend en dus is dat de schuld van de ‘Jood onder de Nazi’s die de arme Palestijnen hun gestolen land niet wil terug geven zodat zij, de UNAI zich bezig kunnen houden met de rest van de wereldproblemen waar ze door die stelende & agressieve Zionisten nu geen tijd voor hebben.

  Like

 2. Nee hoor. Bij de internationale organisaties gaat het tegenwoordig om vriendjespolitiek. Kijk maar naar de WHO en de UNESCO. Het gaat ook niet alleen meer om Israël. De verhoudingen zouden in de toekomst nog wel eens heel anders komen te liggen als er meer toenadering zou ontstaan tussen Israël en een paar belangrijke arabische landen. Dat is natuurlijk een proces van lange adem. Ondertussen heb ik geen enkel vertrouwen in de VN, de WHO en veel meer van die organisaties. Die zijn inmiddels allemaal onderdeel van een politiek spel. Het oorspronkelijke doel waarvoor die organisaties zijn opgericht wordt uit het oog verloren.
  De belangrijkste landen zijn uiteindelijk toch degene die de dienst uitmaken. West-Europa is militair met uitzondering van de Fransen en de Britten nauwelijks een machtsfactor en economisch worden we op den duur minder belangrijk als de rest van de wereld welvarender wordt.
  Er gaat heel wat veranderen en de Israëli’s zijn zich dat terdege bewust. Ik ben geen fan van Trump, maar misschien kan hij me verrassen door de Palestijnen te dwingen een voorstel te aanvaarden.
  Waarom Israël nog rekening hoeft te houden met Europa is mij een raadsel. Als de Israëli’s zch netjes gedragen dan hebben ze de bemoeizucht van Europeanen niet nodig. Anti-semitisme is nooit weggeweest en krijgt wel van tijd tot tijd een ander jasje.

  Like

Reacties zijn gesloten.