Opmerkelijk: Nobelprijs-Joden [Tsvi Sadan]

De 80-jarige Belg, Francois Englert, een professor aan de ULB en sinds 1984 ook verbonden aan de universiteit van Tel Aviv, ontving op 10 december 2013 in het Zweedse Stockholm de Nobelprijs Natuurkunde 2013. Hij kreeg de prijs voor de ontwikkeling van een theorie over het ‘godsdeeltje‘. De Joodse prof wist als kind de Holocaust te overleven [beeldbron: CERN]

Het is niet correct om ook maar op de mogelijkheid te wijzen dat de ene etnische groep zich onderscheidt van een andere. Dat is er waarschijnlijk ook de reden voor dat mensen nauwelijks noemen dat 37% van de Nobelprijswinnaars Joden zijn.

In veel verklaringen voor deze buitengewone joodse bijdrage voor de mensheid wordt gesproken van het joodse gen. Hoewel diegenen die hierover discussiëren dit vermoedelijk niet weten, is dit waarschijnlijk de meest beperkte rationele verklaring voor hetgeen de Bijbel “God´s uitverkoren volk” noemt.

Deze genialiteit zou niet verwisseld moeten worden met biologie. Ze kan niet in joodse genen of het DNA gevonden worden. Maar het is dit idee van een biologisch elitisme dat zoveel mensen ertoe brengt het Jodendom als een racistische religie te beschouwen. In plaats daarvan zeggen wij dat deze ongelijke verdeling van het genie een teken van een door God gevormd volk is. Net zoals het teken van Kaïn symboliseert het een onbreekbaar verbond tussen God en Israël ten dienste van het hogere doel, namelijk het totale leven op aarde te verbeteren. En dat dit betrekking heeft op heel Israël, blijkt uit het feit dat de meeste Joden die de Nobelprijs winnen helemaal niet religieus zijn.

Onder de 11 personen die dit jaar de Nobelprijs krijgen, zijn Rainer Weiss (joodse vader), Barry Barish, Michael Rosbash en Richard Thaler. Weiss en Thaler, die de Nobelprijs voor Fysica delen met Kip Thorne, wonnen de prijs voor hun beslissende bijdrage aan de LIGO-detector en de observatie van gravitatiegolven. Michael Roshbash, die de Nobelprijs voor Geneeskunde deelt met Jeffrey Hall en Michael Young, won de prijs voor zijn “ontdekkingen van moleculaire mechanismen, die het circadiaan ritme controleren”. Thaler won de Nobelprijs voor Economie voor zijn “bijdrage aan de gedragseconomie”.

Deze joodse prestatie is des te opmerkelijker wanneer je rekening houdt met de dramatische toename van de wereldbevolking, waardoor het aandeel van de Joden drastisch is afgenomen. Slechts 0,2% van alle op dit moment levende mensen zijn Joden. Dit betekent dat het aantal Joden dat de Nobelprijs krijgt ongeveer 20.000% hoger is dan hun proportionele aantal. De Joden zouden hun trots op deze opmerkelijke prestatie niet moeten verbergen, maar er goed aan doen zich eraan te herinneren: “Hij is het, die jullie de kracht geeft en zodoende zijn verbond bevestigt dat hij jullie voorouders heeft gezworen”.

door Tsvi Sadan


bron-logoIn een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel van Tsvi Sadan “Nobelpreis-Juden” op Israel Heute van 23 oktober 2017.