Exclusief interview: ‘Zoon van Hamas’, de spreker die de UNHRC gechoqueerd heeft

Tien- tot twaalfjarige Palestijntjes ‘gewapend’ met nepgeweren, worden van kleinsaf door Hamas tijdens jaarlijks georganiseerde ‘zomerkampen’ in Gaza – die flink gesubsidieerd worden door het Westen [!] –  opgeleid om Joden te vermoorden, want “Jong geleerd is oud gedaan”….

“Er bestaat een enorm verschil tussen Israëlische en Palestijnse leiders”, zegt Mosab Hassan Yousef (foto), wiens video (zie onderaan het artikel) van zijn rede in de UNHRC viraal ging, in een interview met Dr. Manfred Gerstenfeld.

“Hamas, die ik goed ken, is een ideologische politieke organisatie die extreem geweld als middel beschouwt om haar politieke doelen te bereiken. In de 21e eeuw zou een persoon of groepering die probeert haar doelen te bereiken met gewelddadige middelen door niemand gelegitimeerd moeten worden. Volgens mijn definitie is Hamas een terreurorganisatie.”

Ik heb gezien hoe radicaal het gedrag van het democratische Israël zich onderscheidt van dat van Hamas en Fatah. Hamas leeft nog in de 7e eeuw, wat Europa niet begrijpt. In de loop der jaren heb ik ingezien dat Hamas op grond van haar religieuze opvattingen geen vrede kan sluiten met Israël. Haar interpretatie van de islam vereist dat er met ongelovigen alleen maar wapenstilstanden mogelijk zijn, geen vrede. Zo´n wapenstilstand kan niet langer dan 15 jaar duren. Geen enkele politieke oplossing zal Hamas op den duur ooit tevredenstellen. Het gaat niet om grenzen, maar om wie in hun God gelooft en wie niet. Hamas´s doel is niet alleen Israël, maar dat de islam de controle over alle ongelovigen verkrijgt.”

Mosab Hassan Yousef werd in 1978 in Ramallah geboren als zoon van sjeik Hassan Yousef, een van de oprichters van Hamas. Na zijn deelname aan anti-Israëlische activiteiten werd hij door de Israëlische veiligheidsdienst Sjien Beet. Toen hij gearresteerd werd, besloot hij eerst dubbelagent te worden. Nadat hij het enorme verschil in gedrag tussen Israël en Hamas had gezien, diende hij als sleutelagent van de Israëlische veiligheidsdiensten en was tien jaar lang in deze functie werkzaam.

Yousef´s verhaal wordt in de bestseller uit 2010, “Son of Hamas, A Gripping Account of Terror, Betrayal, Political Intigue, and Unthinkable Choices”, beschreven, dat in vele talen werd vertaald. De film “The Green Prince”, die zijn verhaal vertelt, werd in 2014 uitgebracht. Yousef bekeerde zich tot het christendom en woont nu in de Verenigde Staten, waar hij in 2010 asiel kreeg.

Dit interview werd op 27 september 2017 gehouden, twee dagen na de toespraak van Yousef onder het beschermheerschap van UN-Watch bij de Mensenrechtenraad van de VN in Genève. De video van deze toespraak werd miljoenen keren bekeken. In ons gesprek herhaalde hij meerdere van zijn uitspraken uit die bewuste toespraak.

Met betrekking tot de Palestijnse Autoriteit (PA) zegt Yousef dat de Palestijnse Autoriteit niet door het Palestijnse volk zou zijn gekozen. Integendeel, de PA heeft zichzelf benoemd en hoefde geen rekenschap af te leggen tegenover haar volk. Als bewijs van zijn woorden wees hij op de voortdurende schending van de mensenrechten door de PA.

Yousef citeerde wat hij over de Palestijnse Autoriteit in de UNHRC had gezegd: “In werkelijkheid is de Palestijn en zijn menselijke ontwikkeling de minste van jullie zorgen. Jullie ontvoeren Palestijnse studenten van de campus en folteren hen in jullie gevangenissen. Jullie folteren jullie politieke rivalen. Het lijden van het Palestijnse volk is het resultaat van jullie egoïstische politieke belangen. Jullie zijn de grootse vijand van het Palestijnse volk.”

Yousef merkte op: “Ik heb vaak gezegd dat de Israëli´s beter voor de Palestijnen zorgen dan de leiding van Fatah of Hamas”, en hij voegde er aan toe: “Ik denk niet dat de gewelddadige Palestijnse strijd gerechtvaardigd is.”

Tijdens een andere ontmoeting in Zwitserland wees hij erop dat noch Hamas noch Abbas geïnteresseerd zouden zijn in een beëindiging van het conflict, omdat dit zou zorgen voor miljarden bedragen voor hun organisaties.

Over de algemenere kwestie van de islam zei Yousef: “Ik werd als moslim geboren, het was niet mijn keuze. De islam heeft een ambitieus dogma, dat geweld inhoudt. Over dit geweld heb ik een compleet andere mening. Moord in naam van Allah is een grote islamitisch probleem, dat niet voldoende wordt onderkend door de westerse samenlevingen. De westerse politieke correctheid bevordert de islamitische terreur. Ik wil niet dat de islam in elkaar stort, maar ik wijs geweld in de huidige tijd af. Ik denk dat een nieuwe generatie moslims ertoe moet worden opgevoed om liefde in plaats van haat te leren.

Ik besloot om me tot het christendom te bekeren, een religie die door de moslims negatief wordt gezien. Het christendom hielp me mijn naasten lief te hebben. Israël en het Westen houden van het leven, Hamas en Fatah verheerlijken de dood. Ook daarom is het zo moeilijk om te onderhandelen. Hoe vind je een gemeenschappelijk belang wanneer je uit zulke verschillende waardesystemen afkomstig bent?

Over vrede tussen Israël en de Palestijnen zegt Yousef: “Het Palestijnse volk is heel moe. Het werd door Palestijnse leiders met valse hoop op staatsgrenzen, onafhankelijkheid en zelfbeschikking misleid. Het wordt tijd dat het Palestijnse volk eindelijk inziet dat Israël een realiteit is en dat er voor haar eigen veiligheid in de regio geen compromissen gesloten kunnen worden.”

Palestijnen moeten ermee beginnen om na te denken over prioriteiten. Is een politiek doel werkelijk haar belangrijkste prioriteit? Als ze ertoe besluiten om zich door hun leiders te laten misleiden, dan zal hun lot lijden, pijn, en ellende zijn. De prioriteiten kunnen ook onpolitiek zijn: ontwikkeling van hun economie, werken aan beter onderwijs, versterking van de individuele rechten, verbetering van de gezondheidszorg en verbetering van de infrastructuur. Daarvoor zou het Palestijnse volk proactief moeten worden.

“Dan kunnen Israël en de rest van de wereld hen helpen om hun steden en dorpen op te knappen. Daarmee zouden ze niet alleen een solide economie en verbeterde medische instellingen kunnen opbouwen. Het zou het Palestijnse volk het ook mogelijk maken om bruggen te slaan naar de wereld toe. Dit lijken me veel betere prioriteiten te zijn dan de vervolging van buitenissige politieke doelen van corrupte politici die zich niet bezighouden met het lot van hun volk.”

Op de vraag of hij een beweging zou oprichten, lachte Yousef en zei: “Ik denk er niet aan om een beweging te beginnen, en ik behoor ook niet tot een organisatie. Ik ben een persoon die niemand vertegenwoordigt. Ik spreek dus in eigen autoriteit, die berust op mijn eigen ervaringen. En als je me vraagt wat mijn belangrijkste forum is: hoofdzakelijk mijn dromen. Het hele bestaan van een mens is slechts een individuele droom.”

door Dr. Manfred Gerstenfeld

Video: Shocked U.N. Delegates as PLO Abuses Exposed by Palestinian Hero
De voorbije 3 weken reeds 543.065 keer bekeken!


bron-logoBron: in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikelExklusivinterview: „Sohn der Hamas”, der Redner, der den UNHRC schockiert hat” van Dr. Manfred Gerstenfeld op de site van Politisches & Wissenwertes van 9 oktober 2017