Vijandigheid van moslims jegens Joden is geen fenomeen, dat begon met de moderne staat Israël

Moslims haten en doden de Joden niet vanwege Israël. Ze haten Israël, omdat het Joden zijn. Iedereen weet dat vele miljoenen moslims in de Arabische wereld en daarbuiten een diepe vijandigheid bezitten tegen Joden of “de Jood”.

In het begin leefde Mohammed vreedzaam met de Joden, kort na zijn emigratie of hidjra uit Mekka naar Medina in 622 na Christus. In feite zag hij zichzelf als een hervormer van het Jodendom. Maar toen hij zijn ideeën probeerde op te dringen aan de nogal grote en sterke joodse gemeenschap in Medina ontstonden er problemen, omdat de Joden erg terecht zijn ideeën weigerden. Mohammed groeide snel in zijn vijandschap tegen hen, zodat hij de meeste van hen uit Medina elimineerde, of door verdrijving of door de dood.

Hij werd excessief, en dit alleen kan terroristen inspireren en niet-gewelddadige fanatiekelingen – en gewone moslims. Zaden van gewelddadige ambiguïteit zijn gepland in de vroege bodem van de islam. Het is geen wonder en geen verrassing dat niet-gewelddadige en gewelddadige fanatiekelingen in het bijzonder in hun Jodenhaat door Mohammed en zijn boek geïnspireerd worden. En het is geen wonder en geen verrassing dat gewone moslims ook haat jegens de Joden hebben. Joden werden ook gehaat vanwege hun betere intellectuele ontwikkeling, vanwege de Goddelijke plicht om de Thora te bestuderen. Dit leidde tot jaloezie en haat…

Jodenhaters richten hun pijlen vooral op Israël. Jodenhaters weten dat Joden zich voor een belangrijk deel met Israël identificeren. Dus door Israël aan te vallen, vallen ze tegelijkertijd Joden aan… Islam moet de wereld en iedere aspect van de maatschappij besturen („De heerschappij is alleen voor Allah”/Koran:12:40).

De islam is een typisch door grondbezit gekenmerkte ideologie: eenmaal veroverd gebied blijft ten eeuwigen dage islamitisch. Al onder Mohammed ging het in de islam om de uitbreiding van het territorium. Daarom kan er ook geen vrede komen met de Palestijnse terreurorganisaties. Israël moet vernietigd worden, omdat Israël het thuisland is van de Joden. Zij horen tweederangs burgers te zijn, zo heeft de islam vastgesteld, en een Joodse staat op grond die voor altijd islamitisch zou zijn, is helemaal uit den boze, en dus object van haat.

De islam kent eigenlijk geen aparte staten, alleen maar één (moslim-)rijk, dat uiteindelijk de hele aarde omvat. En pas dan is het vrede, salaam. Alleen, die andere staten erkennen dat uiteraard niet. Die blijven zich verzetten tegen Allah´s heerschappij door middel van de ayatollahs en de moellahs. En dan komt het verschijnsel van de Jihad om de hoek kijken…

Het doel van de Palestijnen en hun Arabische bondgenoten is altijd geweest om het gehele gebied dat zij “bezet Palestina” noemen – heel Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook – te bezitten en de Joden de zee in te drijven. De eerste stap naar een “Judenrein” Palestina is al gezet: er wonen geen Joden meer in Gaza. Momenteel ijveren de Palestijnen voor een “Judenreine” Westbank en een “Judenrein” Oost-Jeruzalem. En nu nog de rest van Israël. Mahmoud Abbas heeft reeds verklaard dat in een toekomstige Palestijnse staat geen Joden zullen mogen wonen…

Lees het vervolg van dit artikel van 18 oktober 2017 verder op de blog The Balkans Chronicles.

Met dank aan E.J. Bron voor de hint.

Een gedachte over “Vijandigheid van moslims jegens Joden is geen fenomeen, dat begon met de moderne staat Israël

  1. THis man does not have the notion that the G_D he is praying to, is the Father of the Son who’s people he want to kill, so prays to his god Satan…

    Like

Reacties zijn gesloten.