De islamisering van Europa en de toenemende Jodenhaat [Samuel L. Blumenfeld]

“Ik verdedig Israël’s recht om te bestaan, om zichzelf te beschermen, om zichzelf niet een tweede keer te laten uitroeien.” [Oriana Fallaci, bron: AZ Quotes]

Oriana Fallaci (1929-2006), de onverschrokken Italiaanse journaliste, bekend om haar onvermoeide interviews met wereldleiders en beroemdheden, heeft een boek geschreven dat moslims in Europa hebben geprobeerd te verbieden.

Getiteld La Rabbia e l’Orgoglio (Nederlands: De Woede en de Trots), werd geschreven op 11 september 2001 in reactie op de aanslag op New York en Washington, waarbij 3.000 mensen omkwamen in de twintowers van het World Trade Center in New York. Zij werden door islamitische fundamentalisten vermoord toen zij met opzet vier gekaapte vliegtuigen doorheen het WTC en het Pentagon jaagden. Het boek is een krachtig alarm om het Westen alerter te maken jegens de Omgekeerde Kruistocht die met dit islamitisch Pearl Harbor werd gelanceerd.

De Omgekeerde Kruistocht
Fallaci is de enige schrijver die ik ken die een verband heeft gelegd tussen wat er gebeurde op 9/11 en wat er de laatste vijftien jaar aan de hand is in Europa : een enorme invasie van moslim-immigranten. Ze karakteriseert deze invasie als de Omgekeerde Kruistocht, waardoor de moslims het christelijk Europa domineren van waaruit zij in de 15de eeuw werden verdreven. Zij schrijft:

“Mensen hebben schrik om zich uit te spreken tegen de islamitische wereld. Bang om te beledigen en bang om gestraft te worden voor het beledigen van hen, de zonen van Allah. U kunt ongestoord de christenen beledigen, de Boeddisten, de Hindoes en de Joden. U mag de katholieken uitschelden, u mag spugen op de Heilige Maagd Maria en op Jezus Christus. Maar wee de burger, die het waagt zijn stem te verheffen tegen de islamitische religie.”

Wat Fallaci in het bijzonder stoort is de mate waarop Italië door de mosliminvasie wordt beïnvloed. En de reden waarom Italië deze immigranten toelaat, is omdat Italianen de laagste geboortecijfers in Europa hebben en ze geen oninteressante jobs willen. Maar de hoop is altijd geweest dat immigranten zouden worden geabsorbeerd in de Italiaanse cultuur, zodat de generatie die in Italië wordt geboren de Italiaanse of westerse manieren en houdingen zou overnemen. Maar Fallaci schrijft:

“Omdat onze culturele identiteit al duizenden jaren weld gedefinieerd is, kunnen we geen migratiegolf van mensen verdragen die niets met ons gemeen hebben… die niet klaar zijn om zoals wij te worden, door ons te worden geabsorbeerd… die integendeel, ernaar streven om ons te absorberen. Die onze principes, onze waarden, onze identiteit, onze manier van leven willen wijzigen. En die ons in de tussentijd molesteren met hun retrograde onwetendheid, hun retrograde kwezelarij en hun retrograde religie. Ik zeg dat er in onze cultuur geen ruimte is voor de muezzines, voor de minaretten, voor de nep vasten, voor de vernederende chador, voor de vernederende boerka.”

Islam en Vrouwen
Mohamed AttaFallaci is woest op de manier waarop islamitische fundamentalisten omgaan met vrouwen. Zij citeert de twee testamenten die Mohammed Atta, de leider van de 9/11 aanslag, achterliet voor zijn ouders:

“Op mijn begrafenis wil ik geen onreine dingen. Wat wil zeggen geen dieren en geen vrouwen… Zelfs niet rond mijn graf wil ik onreine wezens. In het bijzonder niet de meest onreine: zwangere vrouwen.”

Maar er was uiteraard geen begrafenis voor Atta die met de rest van zijn medekapers en de passagiers op het vliegtuig werd verbrand. Het vereist een diabolische geest om te geloven dat dit iets is waarvoor God heeft toe opgeroepen. Er is niets in het Jodendom of het christendom dat tot zo’n diabolisch gedrag oproept. En er is niets in de Bijbelse religie die oproept tot een totale degradering van vrouwen.

De boerka is waarschijnlijk de meest vernederende vorm van kledij die door om het even welke cultuur voor vrouwen werd bedacht. Het plaatst vrouwen in een mobiele gevangenis, beperkt hen tot een vorm van roerend goed, een beweegbaar ding van persoonlijk bezit. Ze hebben geen rechten, geen vrijheden en worden door hun echtgenoten tot slavernij gedwongen, onwetend en ongeletterd. In Afghanistan, hebben vrouwen het recht gekregen om de boerka niet te dragen, die onder het Taliban regime werd opgelegd. Toch zijn er veel vrouwen in Afghanistan, die nog steeds de boerka dragen, deels uit gewoonte en anderzijds vanwege angst voor hun respectievelijke echtgenoten.

Wat zo verbazingwekkend is, is hoe passief de Europeanen hebben toegestaan dat deze invasie kon plaatsvinden. Het is alsof de islamisering van Europa heeft plaats gevonden in een cultureel vacuüm. Maar het is niet zozeer een cultureel vacuüm dan wel een geestelijk. West-Europa  is reeds lang geleden afgedwaald van zijn christelijke wortels voornamelijk door middel van de prevalentie van haar atheïstische linksisten in machtsposities in de politiek en in de academische wereld. Het christendom werd vervangen door het communisme en socialisme, de twee utopische filosofieën van de 20ste eeuw, waarbij miljoenen mensen werden opgeofferd. En dus, waarom zou het weerstaan aan de Islamitische invasie die wordt geholpen en bijgestaan door de  politieke linkerzijde?

De Fransen
Maar de opkomst van Le Pen in Frankrijk, en zogenaamde rechtsen elders in Europa, zijn het gerommel van een groeiend verzet tegen islamisering. Brigitte Bardot, de beroemde Franse filmster, heeft in 2003 haar eigen gepassioneerd boek geschreven Un cri dans le silence (Nederlands: Een schreeuw in de stilte), waarin zij verkondigt: “Ik ben tegen de islamisering van Frankrijk. Eeuwenlang hebben onze voorouders, de ouderen, onze grootvaders, onze vaderen hun leven gegeven om alle opeenvolgende indringers uit Frankrijk te verjagen.”

Maar wanneer zullen de Fransen terug te vechten? Er zijn nu zes miljoen moslims in Frankrijk die het recht opeisen om hun dochters te sturen naar seculiere openbare scholen waar het dragen van de chador wordt verplicht. Ze willen hun cultuur opdringen aan Frankrijk, aka La Douce France, en ze vormen een kracht waarmee rekening moet worden gehouden.

Het was Charles de Gaulle die het christelijke Westen heeft verraden, toen hij in 1962 het Franse Algerije heeft overgedragen aan de Arabieren, en hiermee de vlucht forceerde van meer dan een miljoen Europeanen en Joden uit Noord-Afrika. Het was de aanwezigheid van Frankrijk in Noord-Afrika die de Arabieren in toom hield en de totstandbrenging toestond van een productieve beschaving in dat deel van de wereld. Maar de Gaulle’s terugtrekking uit Noord-Afrika maakte de Omgekeerde Kruistocht onvermijdelijk.

Frankrijk was Algerije binnengevallen in 1830 en maakte een einde aan de islamitische plundertochten langsheen de Middellandse Zeekust. De Fransen bleven en Europeanen vestigde zich daar, bouwden boerderijen, wijngaarden, fabrieken en introduceerden een Europese manier van leven. Algerije werd een welvarende Franse kolonie, waarin de Arabieren genoten van een hoge mate van veiligheid en vrijheid. Vandaag, sinds de Fransen zijn vetrokken, zijn islamitische radicalen vrij om de kelen over te snijden van kinderen die in hun bed slapen. En aldus zijn er zes miljoen Algerijnen naar Frankrijk gemigreerd, met een groot contingent van anti-semitische radicalen onder hen. En zij hebben de islam met hen gebracht.

Antisemitisme
Met de islamisering van Europa is er een opleving gekomen van het antisemitisme  dat werd aangewakkerd door de haat jegens Israël. De Arabisch-Europese Liga, een militante Arabische nationalistische partij, is een van de islamitische groepen die verantwoordelijk zijn voor het aanzetten tot haat tegen Joden. In pro-Palestijnse marsen in Antwerpen, België, waarschuwde de politie Joden om niet naar hun tempels te gaan, omdat hun veiligheid niet kon worden gegarandeerd. Sommige Europese Joden emigreren naar Israël.

Maar Israël is niet bepaald een veilige haven. Het Jeruzalem Rapport van 2 juni 2003 berichtte:

Ran Baron, 23 j., Yanai Weiss, 46 j., en een Franse immigrante Dominique Caroline Hass, 29 j., werden gedood en ongeveer 60 anderen gewond, toen op 30 april 2003 een zelfmoordbommenlegger genaamd Assif Hanif, 21 jr., uit Groot-Brittannië zichzelf opblies buiten op het terras van Mike’s Place, een café aan het strand van Tel Aviv. Een medeplichtige van Hanif, de 27-jarige Omar Sharif, eveneens uit Groot-Brittannië, kon ontsnappen nadat zijn zelfmoordbom niet ontplofte.”

Oriana Fallaci over zelfmoord bommenleggers:

“De zelfmoordplegers doden ons niet alleen uit lust om te doden. Ze willen ons breken. Ons beangstigen, uitputten, ontmoedigen, chanteren. Hun doel is niet de kerkhoven te vullen. Niet om onze wolkenkrabbers, onze Eiffeltorens en Kathedralen te vernietigen. Zij willen onze zielen en onze voorstellingen, onze gevoelens en onze dromen vernietigen.”

Meer dan 700 Israëliërs werden gedood door zelfmoordaanslagen sinds het begin van deze laatste Intifada. En het is interessant dat zelfmoordaanslagers thans worden gerekruteerd onder Europese moslims in deze wereldwijde religieuze oorlog. Fallaci schrijft:

“Alle de zogenaamde revoluties van de Islam begonnen in de moskeeën. Niet aan de universiteiten, zoals de [politieke linkerzijde] ons willen doen geloven. Achter elke islamitische terrorist schuilt er een Imam, en Khomeini was een Imam… En ik verklaar dat veel Imams (veel teveel) spirituele gidsen zijn voor het terrorisme.”

Wat prediken de Imams in de moskeeën van Amerika? IWordt het een niet-islamitische Amerikaanse toegestaan om een moskee binnen te gaan en het uit te zoeken? Door de jaren heen heb ik veel Joodse synagogen bezocht, protestantse kerken, katholieke kerken, Mormonen kerken, en nooit hoorde ik een preek die haat predikte jegens iemand of tegen om het even wie anders. Maar de Islam is een religie van haat, die geen plaats heeft in een tolerante christelijke beschaving. Wij vragen ons af wanneer sommige jonge Amerikaanse moslims tot de zelfmoordcommando’s van de toekomst worden voorbereid. Wij hopen dat het Homeland Security Department daarop een antwoord kent.

door Samuel L. Blumenfeld

Aantekening van Brabosh: Opmerkelijk aan deze tekst van Blumenfeld (en zijn eerbetoon aan auteur Oriana Falacci), is dat die geschreven werd ruim 14 jaar geleden, dus lang vooraleer Frankrijk, België, Duitsland en vele andere landen in de Europese Unie en elders in de  wereld, werden (en nog worden) geteisterd door islamistische aanslagen. En ook vele jaren voor de massale immigratiegolf uit de islamitische landen en uit Afrika, die als een tsunami Europa overspoelde in de zomer van 2015 en voortdendert tot op vandaag. Van een heldere en bijzonder vooruitziende blik gesproken, dit is er zo een. De situatieschets van 2003 door Blumenfeld zou evengoed anno 2017 kunnen geschreven zijn. De tegenwoordige relevantie spreekt voor zichzelf. Zowel Falacci als Blumenfeld zijn intussen al enkele jaren overleden en het zou interessant zijn om te weten wat ze thans nog zouden willen toevoegen aan de Omgekeerde Kruistocht. Eh, zoiets als “Maar we hebben jullie toch gewaarschuwd!?” 


Bron: naar een artikelThe Islamization of Europe” van Samuel L. Blumenfeld van 1 augustus 2003 op de blog Chalcedon. Samuel L. Blumenfeld (1927–2015), een voormalige stafmedewerker van Chalcedon, heeft een reeks boeken geschreven omtrent opvoeding en onderwijs van kinderen waaronder NEA: Trojan Horse in American Education (1984); How to Tutor (1973) , Alpha-Phonics: A Primer for Beginning Readers (1999), en Homeschooling: A Parent’s Guide to Teaching Children (2000).

Een gedachte over “De islamisering van Europa en de toenemende Jodenhaat [Samuel L. Blumenfeld]

  1. Het is nu jaar 5777 oftewel 2017, er rest weinig tijd voor de god van deze wereld, Satan, Lucifer, Morgenster, duivel, want zijn inzet zal steeds groter worden om de mensheid te vernietigen, en niet alleen het volk van Hashem. Daarom merken we het overal dat hij bezig is….

    Liked by 1 persoon

Reacties zijn gesloten.