Imam Sabri in Jeruzalem: ‘Israëliërs trekken ten oorlog tegen Al-Aqsa’

Israëlische Joden en buitenlandse dagjestoeristen bezoeken het complex van de Al-Aqsa Moskee op de Tempelberg in Jeruzalem, een onschuldig bezoek dat door hatelijke en paranoïde Palestijnen en andere Arabieren werd omschreven als een “gewelddadige invasie van extremistische Joodse Zionisten en een aanslag op hun islamitische heiligdommen.” Nou ja… op dit plaatje zijn nochtans nergens bijlen, slagersmessen of machetes te zien, dat is de specialiteit van de Paleo-Arabieren zelves. 

Voormalig Grootmoeftie van Jeruzalem en tegenwoordig imam van de Al Aqsa moskee, sjeik Ikrima Sabri, beschuldigt “extremistische” Joodse organisaties van het voeren van een veldslag die bedoeld is om de Israëlische soevereiniteit over de Al Aqsa moskee te bereiken. In het Westen zouden dergelijke haatpredikers onmiddellijk worden afgezet en het land uitgezet, maar niet in ‘Palestina’.

In zijn wekelijkse sermoen van vrijdag 13 oktober 2017 zei imam Sabri dat de moskee en islamitische sites in Jeruzalem nog steeds gevaar lopen met inbegrip van de sluiting van het gebedshuis Bab al-Rahma, waarvan hij zei dat dit onlosmakelijk deel uitmaakt van de Al Aqsa moskee. Hij citeerde ook klachten die werden ingediend door Joodse organisaties tegen religieuze giften en religieuze instellingen van de Al-Aqsa-moskee.

“De bezetting streeft ernaar om opnieuw en op een andere manier haar soevereiniteit op te leggen door middel van een beslissing van de Zionistische rechtbank om de controle over Al-Aqsa te bewerkstelligen,” aldus Sabri. Sabri herhaalde een fatwa die hij had uitgevaardigd, zeggende dat “de islam het gebruik verbiedt van het officiële Israëlische curriculum dat in de scholen in Jeruzalem wordt onderricht, omdat deze leerboeken in strijd zijn met islam en islamitische waarden. Iedereen die lesgeeft, studeert of zijn kinderen naar een school stuurt waar deze curricula worden aangeleerd, is een zondaar,”  verklaarde hij.

Imam Ikrima Sabri, de relschopper van Jeruzalem
Sabri heeft in het verleden bij herhaling Israël gewaarschuwd omtrent Al-Aqsa. In 2014 verklaarde hij dat Al-Aqsa een “rode lijn” is voor de Arabieren en voegde eraan toe: “We zullen zelfs niet één enkel korrel aarde opgeven (aan de Al-Aqsa-moskee), omdat de Joden daar geen band mee hebben.” Sabri verwees vorig jaar op de vraag naar Joods gebed op de Tempelberg, zeggende dat dit “onaanvaardbaar” is. “De Al-Aqsa moskee zal niet worden overgeleverd aan gesjacher en onderhandelingen, en we zullen zelfs geen korrel aarde opgeven,” verklaarde hij.

Ikrima Sabri (Ekrima Sa’id Sabri) was de Palestijnse Grootmoeftie van Jeruzalem en ‘Palestina’ van oktober 1994 tot juli 2006. In 1994 werd hij door aartsterrorist Yasser Arafat tot de moefti van Jeruzalem benoemd. De extremistische Ikrima Sabri was een strijdlustige islamitische geestelijke die zich verzette tegen een Joodse staat op islamitische gronden. Zijn primaire retoriek en prediking gingen steevast het afzweren van elke Joodse aanspraak op Jeruzalem en de Tempelberg vooraf.

Grootmoefti Ikrima Sabri was bijzonder omstreden doordat hij meerdere malen openlijk de Jihad verheerlijkte, opgeroepen heeft tot geweld tegen de Verenigde Staten en de vernietiging van de staat Israël en de verdrijving van alle Joden predikte. “O Allah, vernietig Amerika zoals het wordt gecontroleerd door Zionistische Joden… Allah zal in naam van zijn Profeet, de kolonialisten wraken, die de nakomelingen zijn van apen en varkens,” zei Sabri op de radiozender Voice of Palestine (van Al Fatah) op 11 juli 1997.

Imam van de Al Aqsa Moskee, Ikrima Sabri:

“Nooit een Joods Jeruzalem! Geen enkele steen van de westelijke muur heeft verband met de Hebreeuwse geschiedenis… Er bestaat niet de minste aanwijzing voor het bestaan in het verleden van een Joodse tempel op deze plek. In de hele stad ligt er geen enkele steen die verband heeft met de Joodse geschiedenis… De Tempelberg heeft daar nooit gestaan… Er niet het minste bewijs dat dit kan aantonen. We erkennen nooit dat de Joden recht hebben op de muur noch op één centimeter van het heiligdom… De Joden staan te trappelen om onze moskee over te nemen… Als ze dat ooit willen proberen zal dat het einde van Israël betekenen!”

Sabri werd in 2006 in zijn functie ontslagen door president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit, omdat die vond dat Sabri zich teveel met de Palestijnse politiek bemoeide. Abbas verving hem in juli 2006 door Muhammad Ahmad Hussein, waarvan verwacht werd dat hij zich meer gematigder zou opstellen. Echter, kort na zijn benoeming ontpopte de kersverse Grootmoefti zich eveneens als virulent haatprediker en notoire Jodenhater. Hij legde ondermeer verklaringen af waarin hij suggereerde dat zelfmoordaanslagen voor de Palestijnen een aanvaardbare tactiek zijn om tegen Israël te gebruiken.

rotskoepel-1890Ingekleurde foto anno 1890 van de Rotskoepel op de Tempelberg in Jeruzalem, volgens de Palestijnen het 3de grootste heiligdom in de Islam. In 1993 werden op initiatief en voor rekening van Jordanië de dakspanten vervangen door aluminium draagelementen en de koepel opnieuw bekleed met bladgoud en wordt sindsdien “Gouden Rotskoepel” genoemd.

Zoals hierboven goed te zien is op het plaatje, dat dateert lang vooraleer Israël een onafhankelijke Joodse staat zal worden, oogde het hele zogenaamde ‘heiligdom’ wel bijzonder bouwvallig. Overal tiert het onkruid welig, groen overwoekert letterlijk alles, de verf bladert af, het regent overal binnen in de Rotskoepel, de fontein op de voorgrond staat droog en er zijn overal stukken uit gebroken. Het hele zaakje lijkt weldra in te storten. Een zucht wind en het is zo gebeurd.

De waarheid is dat tot aan 1967 geen enkele moslim in in het Midden-Oosten en in de rest van de wereld omkeek naar ‘zijn’ Rotskoepel. Sinds de Israëlische herovering van Jeruzalem en van de Tempelberg op het Jordaanse leger in juni 1967, werd het hele Tempelbergcomplex en omgeving door de Arabische en door de Moslimwereld vakkundig omgeturnd tot een politiek instrument en als speerpunt van de strijd om de vernietiging van de Joodse staat.

Een gedachte over “Imam Sabri in Jeruzalem: ‘Israëliërs trekken ten oorlog tegen Al-Aqsa’

  1. Waarom zou het niet mogelijk zijn om de moskee te verplaatsen? Deze moskee geeft alleen maar aan, dat lang geleden de moslims de oorlog hadden gewonnen. m.a.w. het is alleen maar een moslimoverwinningstrofee op Israël, dat boven op de Joodse tempel werd geplaatst. Het was/is gebruikelijk bij islam, om bovenop een religieusgebouw van de tegenstanders, hun moskee te bouwen.

    Like

Reacties zijn gesloten.