Israël en de VS trekken zich terug uit UNESCO aka ‘het theater van absurdistan’ van de VN

Uitgaand directeur-generaal van UNESCO, de 65-jarige Bulgaarse Irina Bukova, mag de beschamende toetreding van ‘Palestina’ tot de culturele organisatie van de VN, gevolgd door de ‘legale’ diefstal van Israël’s Joodse werelderfgoed, op haar rekening schrijven. Zij wordt naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door een islamistische kandidaat uit de olierijke schurkenstaat Qatar, met name  de 69-jarige Hamad bin Abdulaziz al-Kawari.

Premier Benjamin Netanyahu heeft aangekondigd dat Israël zich ook zal terugtrekken uit het cultureel agentschap van de VN, en zegt dat het een ‘absurd theater’ is geworden, “omdat deze in plaats van te streven naar het behoud van de geschiedenis, het deze verdraait.”

De premier volgt hiermede het “dappere en morele” besluit van de Verenigde Staten die aankondigden zich terug te trekken uit de UNESCO. Hij zegt dat hij zijn Israëlische diplomaten heeft opgedragen zich voor te bereiden om Israël terug te trekken uit de organisatie in overleg met de Amerikanen, luidt aldus een bericht van Ynet News van 12 oktober 2017.

Washington’s manoeuvre betekent “een nieuwe dag in de VN, waar er een prijs is om te betalen voor de discriminatie tegen Israël,” aldus Danny Danon, Israël’s afgevaardigde in de VN en hij vervolgde:

“UNESCO is een slagveld geworden voor Israël-bashing en heeft de ware rol en het doel ervan genegeerd. De absurde en schandelijke resoluties van de organisatie tegen Israël hebben gevolgen. De Verenigde Staten staan ​​naast Israël en is een ware leider voor verandering in de VN. De alliantie tussen onze twee landen is sterker dan ooit.”

Eerder op de dag had Israël’s afgevaardigde aan de UNESCO, Carmel Shama-Hacohen (Likoed), zijn steun toegezegd aan de terugtrekking door de Verenigde Staten uit de wereldorganisatie, en ging verder op dezelfde teneur als premier Netanyahu:

“In de afgelopen jaren heeft UNESCO zich omgevormd tot een absurde organisatie die zijn professionele pad is verloren ten gunste van de politieke belangen van bepaalde landen. Premier Benjamin Netanyahu kan beter de Verenigde Staten nauw volgen en zich onmiddellijk terugtrekken uit de UNESCO.”

De Verenigde Staten hebben donderdag aangekondigd dat zij uit de UNESCO stappen, omdat de Trumpregering deze organisatie aanklaagt voor haar bevooroordeelde houding jegens Israël en  behoefte heeft aan een “fundamentele hervorming.” De VS zegt dat de terugtrekking van kracht wordt op 31 december 2018.

Vorig jaar nam de UNESCO een resolutie aan waarbij enkel de islamitische namen werden gebruikt voor de heilige Joodse sites in de Oude Stad van Jeruzalem. De bewuste resolutie werd, op initiatief van de Arabische Liga, ingediend door 7 moslimlanden: Algerije, Egypte, Libanon, Marokko, Oman, Qatar en Soedan en aangenomen met 33 stemmen voor, 6 tegen (waaronder Nederland) en 17 onthoudingen.

In het bijzijn van directeur-generaal Irina Bokova van UNESCO, uitte Shama-Hacohen felle kritiek op de reeks eenzijdige anti-Israëlresoluties die elkaar routinematig opvolgen binnen de wereldorganisatie die  nochtans pretendeert te waken over het cultureel werelderfgoed (behalve dan het Joodse!) en hij zei:

“2.000 jaar geleden vernietigden de Romeinen de Tempel en name deze af van het Joodse volk. En vandaag probeert UNESCO de geschiedenis van Jeruzalem uit het Joodse volk weg te snijden en te vernietigen.

Wanneer de raad van bestuur van UNESCO om de zes maanden een resolutie aanneemt die de verbinding tussen het Joodse volk en de Tempelberg ontkent, neemt zij niet enkel een politieke resolutie aan, zij neemt een resolutie aan die het recht ontzegt aan de staat Israël om te bestaan en ontneemt het Joodse volk het recht op zelfbeschikking. Bovendien bereiden dergelijke resoluties de weg voor op het verspreiden van antisemitisme en terrorisme.

Aan degenen die UNESCO en haar raad van bestuur gebruiken als een politiek instrument om politieke stabiliteit in hun eigen land te promten, zeg ik: genoeg! Te veel mensen betalen een zware prijs voor uw resoluties. Het nemen door deze organisatie van de Joodse geschiedenis als gijzelaar voor uw politieke problemen is niet het antwoord.”