Peiling: Arabieren willen liever in Israël wonen

Israëlisch-Arabische meisjes: Leven in Israël is meer ‘cool’ dan in Palestina

Het wordt steeds moeilijker om Israël als een Apartheidsstaat te omschrijven, wanneer een duidelijke meerderheid van de Arabieren zegt dat ze eigenlijk liever in de Joodse staat zou willen wonen.

En exact dat bevestigde ook een nieuwe peiling, die werd uitgevoerd door het Konrad Adenauer Programma voor een joods-Arabische coöperatie op het Dayan Centrum van de universiteit van Tel Aviv, in samenwerking met “Kivun”, een organisatie voor onderzoek, strategie en communicatie. In de peiling werd aan Arabische burgers gevraagd welke persoonlijke opvatting zij hebben met betrekking tot de staat Israël.

Een grote meerderheid van 60% van de geënquêteerde Arabieren liet zich positief uit over Israël, slechts 37% had een negatieve mening met betrekking tot de Israëlische staat. Onder de Arabische moslims stond 49% positief tegenover Israël, 48% negatief. Onder de christelijke Arabieren had 61% een positieve mening over Israël, slechts 33% bekritiseerde Israël. Onder de Druzen had niet minder dan 94% een positieve mening over Israël.

Ook dient genoemd te worden dat 47% van de geënquêteerden van mening is dat ze ongelijk behandeld zouden worden in vergelijking met de joodse bevolking. Desondanks zei een overweldigende meerderheid van 63% dat Israël voor Arabieren een goede plek zou zijn om te leven. Michael Borchard, de directeur van de Konrad Adenauer Stichting in Israël, zei dat de resultaten van de peiling opnieuw zouden aantonen dat de lokale Arabieren zich meer met Israël dan met een mogelijke Palestijnse staat zouden identificeren.

door NAI Redaktion


bron-logoIn een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel “Umfrage: Araber wollen lieber in Israel leben” op Israel Heute van 9 oktober 2017.