Hamas benadrukt: ‘Gewapende vleugel niet ter discussie in verzoeningsgesprekken’

Gaza, 14 december 2014. De militaire vleugel van Hamas, de [Iz al-Din al-] Qassam Brigades, tonen hun wapenarsenaal naar aanleiding van de 27ste verjaardag van de stichting van de Gazaanse terreurgroep [beeldbron: Haaretz]

Een woordvoerder van Hamas onderstreepte op zaterdag 7 oktober ’17 dat de toekomst van de gewapende vleugel [aka de Al Qassam Brigades] niet ter discussie staat in de aanstaande verzoeningsgesprekken tussen Hamas in Gaza en de Fatahbeweging, die de Palestijnse Autoriteit controleert, die volgende week dinsdag worden hervat in de Egyptische hoofdstad Caïro.

Hazem QassemHazem Qassem vertelde aan het Palestijnse persagentschap Ma’an News Agency dat “de wapens van de weerstand zijn legaal. Ze zijn hier om de Palestijnen te beschermen en hun gronden te bevrijden [van Israëlische bezetting], vandaar dat zij niet het voorwerp van discussie zouden mogen zijn.” De woordvoerder van Hamas zei dat wat in feite wél besproken zou moeten worden, de uitbreiding is van de macht van Hamas als een gewapende weerstandsbeweging.

Hoe dan ook zei Qassem dat alle kwesties die “verzoening in de weg staan” volgende dinsdag zullen besproken worden, met inbegrip van de National Consensus Government die de controle overneemt van de Gazastrook; en later de focus van verzoening zal verleggen van Gaza naar de West Bank; en uiteindelijk presidentiële verkiezingen zal organiseren, algemene verkiezingen en verkiezingen voor de Nationale Raad, die beide partijen in de bezette gebieden (OPT) zal besturen.

Hamas ‘controle over veiligheid en zijn aard als een gewapende verzetbeweging, vormt echter een ernstig obstakel voor de Palestijnse Autoriteit die met Israël samenwerkt omtrent veiligheidsgerelateerde zaken, zoals wordt uiteengezet in de Oslo-akkoorden – een beleid dat Hamas herhaaldelijk heeft veroordeeld en de PA ervan beschuldigt dat het Hamas-leden viseert en vervolgt op de Westelijke Jordaanoever via politiek gemotiveerde arrestaties in coördinatie met Israël.

Aangezien Hamas de consensusregering heeft uitgenodigd om de controle over Gaza uit te oefenen, heeft PA-president Mahmoud Abbas gezegd dat hij niet bereid zou zijn om Hamas te aanvaarden om zijn militaire vleugel, de Izz al-Din al-Qassam Brigades, te behouden. “Ik zal een kopij van de Hezbollah-ervaring in Libanon niet accepteren” in Gaza, zei Abbas in een interview met de Egyptische media. Zoials bekend maakt Hezbollah deel uit van de Libanese regering, maar behoudt zijn eigen leger.

Abbas zei dat ondanks zijn “sterke wens om deze verzoening te doen slagen”, dit niet gaat gebeuren tenzij de PA de Gazastrook controleert net zaols het dat doet op de Westelijke Jordaanoever. “De grensovergangen, veiligheid en alle ministeries moeten onder onze controle staan”, werd hij geciteerd. Hamas heeft echter meerdere keren gezegd dat het opgeven van wapens niet ter discussie staan in het verzoeningsproces.

Eén wet één wapen
De Israëlische nieuwssite Independent Media Review Analysis [IMRA] vroeg enkele dagen geleden aan Majdi Khalidi, de adviseur inzake Diplomatieke Zaken aan Mahmoud Abbas, wat de positie is van de Palestijnse Autoriteit (PA) ten aanzien van de raketten en missiles die Hamas momenteel bezit, in het bijzonder indien de PA zou eisen dat Hamas de raketten en missiles  zou overdragen aan de strijdkrachten van de PA.

Majdi Khalidi legde uit dat momenteel alles wordt onderhandeld met Hamas en dat het onderliggende principe van de positie van de PA is dat er zou moeten zijn “één wet één wapen”. IMRA merkte op dat er in het kader van de Oslo Akkoorden, die de PA met Israël heeft ondertekend in 1993 (Washington) en 1995 (Taba), er onder “wapens”, nergens raketten en missiles werden vernoemd. Khalidi antwoordde dat hij niet dieper wil ingaan op de details zeggende dat de onderhandelingen met Hamas nog aan de gang zijn.

Advertenties

De verkiezingen in Noorwegen, Israël en de Joden [Manfred Gerstenfeld]

Betoging van 1 mei 2017 in de Noorse hoofdstad Oslo voor de erkenning van ‘Palestina’ en oproep tot een boycot van Israël [beeldbron: Miff.no ]

De ontwikkelingen in Noorwegen worden in het buitenland in het gunstigste geval slechts spaarzaam geanalyseerd, als ze überhaupt al worden waargenomen. Dat geldt ook voor Israël, ondanks het feit dat Noorwegen van 2005 tot 2013 het voor ons meest problematische land in Europa was.

Onder zijn toenmalige, door de chef van de Arbeiderspartij Jens Stoltenberg geleide, regeringen bloeiden anti-Israëlische standpunten op. Bovendien was er sprake van extreme uitdrukkingsvormen van antisemitisme, waaronder in 2006 schoten door een moslim op de enige synagoge in Oslo. In 2012 noemde de bekende Noorse schrijfster Hanne Nabintu Herland Noorwegen het “meest antisemitische land van het Westen”.

De huidige minister-president Erna Solberg, de partijchef van de conservatieven (Hoyre), en drie potentiële coalitiepartijen wonnen onverwacht de verkiezingen van 11 september; ze kregen 89 van de 170 zetels. Het wordt echter niet eenvoudig om een nieuwe regering te vormen. De christendemocratische partij, een bondgenoot van Solberg, die het net lukte om boven de grens van 4% te komen, is erop tegen dat de anti-islamitische Vooruitgangspartij in de regering blijft.
Lees verder

Egypte breidt bufferzone aan grens met Gaza uit tot 1500 meter breedte

egypt-wall2In oktober 2014 werd de bufferzone tot 500 meter verbreed. Hierboven de situatie aan de Egyptisch/Gazaanse grens per 24 december 2014. Vooraan Egypte, op de achtergrond Rafah in Gaza [beeldbron: JFJFP]

De gouverneur van de Noordelijke Sinaï in Egypte, majoor-generaal Abdel Fattah Harhour, vertelde op vrijdag 6 oktober 2017 dat aan Egyptische zijde de werken zijn aangevat om de bufferzone met de Gazastrook, die thans ongeveer 1000 meter breed is, andermaal uit te breiden tot een breedte van 1500 metersbericht de The Egypt Independent.

De afkondiging gebeurde naar aanleiding van de vieringen die in Egypte worden georganiseerd om de 44ste verjaardag te gedenken van de “Overwinning op Israël” tijdens de Oktober Oorlog (Jom Kippoer Oorlog), toen Egypte op 6 oktober 1973 de Joodse staat aanviel en het Egyptische leger op die eerste dag aanvankelijk successen boekte. Dat het offensief enkele weken later eindigde in een pijnlijk débacle voor het Egyptische leger en het zelfs met lede ogen moest aanzien hoe Israël het hele Egyptische Sinaïschiereiland veroverde en bezette, wordt niét gevierd in Egypte.

Generaal Harhour zei dat alle gebouwen en structuren in de nieuwe verbreding zullen vernietigd worden. Met Fase III die thans wordt aangevat, worden andermaal 1220 huizen aan Egyptische zijde met afbraak bedreigd. Harhour voegde eraan toe dat momenteel reeds 40 huizen werden afgebroken en 61 feddans moerassig gebied werden doorgelegd. 

Het Egyptische leger werkt sinds juli 2013 hard door om haar blokkade van de Gazastrook te betonneren. Daarvoor werden duizenden inwoners uit hun huizen gezet, hun huizen met bulldozers plat gewalst en het hele terrein omgeploegd. Egyptische strijdkrachten vernietigden het grootste deel van de smokkeltunnels van Hamas en zetten andere tunnels onder water waarvoor speciaal zeewater uit de nabijgelegen Middellandse Zee werd opgepompt.

Die tunnels bleken een bijzonder lucratieve inkomstenbron voor Hamas en werden vooral gebruikt voor de smokkel van luxe goederen, drugs, alcohol, terroristen en prostitueés en uiteraard wapens, raketten, munitie en springstoffen. Sinds de aanslag op het Sinaï Schiereiland in oktober 2014 houdt Egypte de grensovergang in Rafah potdicht. Ook elk goederenverkeer wordt door de Egyptische autoriteiten verboden. Af en toe gaan de poorten open om Palestijnen heen en terug te laten gaan om humanitaire redenen.

Opvallend feit: niemand lijkt te reclameren wanneer Egypte precies hetzelfde doet en met exact hetzelfde doel als Israël: de terroristen de pas afsnijden en de illegale wapenhandel stilleggen. Dus, geen boycot van Egypte, geen Free Gaza Flottieljes, geen internationale protesten noch veroordelingen, geen resoluties in de Verenigde Naties, geen BDS beweging en ook geen enkele andere NGO die zich druk maakt om de Egyptische blokkade van Gaza. Raar maar waar.

Zoals hieronder op het kaartje is te zien, werkt Egypte al sinds oktober 2014 aan een bufferzone aan de Egyptische zijde langsheen haar 14 kilometer lange grens met de Gazastrook. Tot nog toe werd in twee fases de bufferzone verbreed tot 1000 meters. In oktober ’14 werd Fase I afgewerkt tot een breedte van 500 meters. In januari 2015 werd Fase II afgewerkt en werd de bufferzone verbreed tot 1000 meters. Thans, oktober 2017, wordt met Fase III de bufferzone andermaal met 500 meter verbreed tot ca. 1500 meters.