België bouwt scholen op de Westbank genoemd naar Palestijnse terroristen en massamoordenaars

Studenten aan de Dalal Mughrabi Gemengde Basisschool, waarvan de bouw gefinancierd werd door de Belgische regering [beeldbron: The Algemeiner]

De Belgische regering wordt aangemaand om actie te ondernemen nadat een Palestijnse school die werd gebouwd dankzij de financiering door België, door de Palestijnse Autoriteit (PA) werd hernoemd om een Palestijnse terroriste en massamoordenares te eren.

De bouw van de Beit Awwa Basisschool voor Meisjes in het zuiden van Judea (aka de Westelijke Jordaanoever) “werd gefinancierd door de regering van het koninkrijk België en door het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC),” volgens een plakaat die aan de gevel van de school hangt (zie plaatje hierboven), die alzo voor het eerst werd geïdentificeerd door de controlerende waakhondgroep Palestinian Media Watch (PMW).

Uitvergrote foto van de plaquette waarop de Belgische regering en het Belgisch Ontwikkelingsagentschap worden geïdentificeerd als de supporters van de Beit Awwa Basisschool voor Meisjes, die werd hernoemd om eer te betonen aan de Palestijnse terroriste  en massamoordenares Dalal Mughrabi [beeldbron: The Algemeiner]

Thans bekend als de Dalal Mughrabi Gemengde Basisschool, zoals ze werd hernoemd door het ministerie voor Onderwijs van de Palestijnse Autoriteit, om aldus eer te betuigen aan de Palestijnse terroriste Dalal Mughrabi die in 1978 deelnam aan de Kustwegaanslag van 1978. In die aanslag werden achtendertig mensen gedood – waaronder 13 kinderen – en nog eens 70 mensen werden gewond. Ook de terroriste Mugrabi kwam om tijdens de aanslag. Na haar dood werd Mughrabi omgeturnd tot een gevierde heldin onder de Palestijnen en sindsdien opgevoerd als rolmodel voor alle Palestijnse vrouwen en meisjes.

Het logo van de school geeft ook een geografische kaart uit van Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, die helemaal wordt voorgesteld als één enkel [Palestijns] gebied. Op de Facebookpagina van de school worden afbeeldingen geplaatst waarop Palestijnse aanslagers worden opgehemeld met inbegrip van Adi Hashem al Masalmeh, die werd neergeschoten nadat hij in oktober 2015 een Israëlische soldaat had neergestoken.

Daniel Schwammenthal, die directeur van het AJC Transatlantic Institute is, vertelde tegenover The Algemeiner dat:

“De Palestijnse Autoriteit onder leiding van president Abbas heeft een cultuur van opruiing gevestigd die terreur en haat [jegens Joden en Israël] voedt, waardoor het haast onmogelijk wordt om ooit ernstige vredesonderhandelingen te leiden.

Door scholen te noemen naar terroristen, indoctrineert de PA zelfs kleine kinderen, met blijkbaar als doel om te verzekeren dat dit conflict blijft voortduren tot aan de volgende generatie.

De Belgische regering moet deze kwestie onderzoeken en erop aandringen dat de PA de school onmiddellijk herbenoemt. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om erover te waken dat de buitenlandse hulp van de regering niet zodanig wordt geperforeerd dat haat wordt bevorderd in plaats van gebruikt te worden voor het beoogde doel, met name het algemeen onderwijs te bevorderen.”

Olga Deutsch, hoofd van de Dienst Europa bij NGO Monitor, verwees naar het onderzoek dat haar groep had verricht naar de activiteiten van België in de Palestijnse gebieden (OPT) dat aantoont dat:

“De Belgische regering investeert miljoenen euros in hoog gepolitiseerde niet-gouvermentele organisaties (NGO ‘s) die anti-Israël taal aanmoedigen, rechtzaken voeren en anti-Israël [Boycott, Divestment and Sanctions aka BDS] campagnes organiseren. Deze zaak van Belgische financiering die rechtstreeks de verheerlijking van terreur steunt is walgelijk. NGO Monitor roept België op om een voorbeeld te nemen aan Noorwegen dat de terruggave heeft gevraagd  van haar financiering van soortgelijke anti-vrede initiatieven.”

Noorwegen heeft in mei jl. de Palestijnse Autoriteit scherp veroordeeld omdat het de naam van een vrouwencentrum dat door Noorwegen werd gefinancierd, opgedragen heeft aan terroriste Dahlal Mughrabi en heeft van de PA geëist dat de fondsen worden teruggeven. “Wij wijzen de Europese donoren op de noodzaak om hun verantwoordelijkheid beter ter harte te nemen en controleren waar hun fondsen zoal naartoe gaan,” zei Olga Deutsch.

Volgens de website van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) zal België tegen 2020 nog 10 andere scholen bouwen op de Westelijke Jordaanoever, bovenop de 23 die ons land reeds heeft gebouwd sinds 2001. Volgens de BTC is het Palestijns Gebied de vierde begunstigde van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, waarvoor het nauw samenwerkt met de Palestijnse Autoriteit (PA).

Herhaalde verzoeken om uitleg en verduidelijking omtrent de controversiële financiering van Palestijnse projecten door België die werden verzonden naar de BTC, het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade in Washington, bleven tot op heden onbeantwoord.

Enkele van de NGO’s die door België worden gefinancierd [bron: NGO Monitor]

Opmerking: de notie “from DGD staat voor ‘Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp’. Dit is de Belgische Federale Administratie voor Ontwikkelingssamenwerking. DGD (het vroegere DGOS) is een aparte ‘DG’ binnen de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar valt rechtstreeks onder de bevoegdheid van de minister van Ontwikkelingssamenwerking. DGD beheert gemiddeld 55 à 65 % van de Belgische ontwikkelingsprogramma’s. Alexander De Croo (Open VLD) is sinds 11 oktober 2014 tot op heden Belgisch minister voor Ontwikkelingssamenwerking. [bron: ngo-openboek.be]


Bron: door Brabosh.com naar een artikel van Shiri Moshe in The Algemeiner van 3 oktober 2017