Vlaamse omroep VRT haalt controversieel fragment offline en ontwijkt aldus veroordeling

joodse-lobby2Maandagavond, 7 januari 2013. Nieuwsanker van de Vlaamse openbare omroep Kathleen Cools haalt in het programma Terzake/Canvas stevig uit naar een imaginaire Joodse Lobby die de media zou controleren met inbegrip van de VRT. Op de achtergrond de gekende Ankie Rechess-Spitzer vanuit Jeruzalem, Israël, die zich van de hele anti-Joodse context op het beeldscherm niets bewust was. 

De Vlaamse omroep VRT haalde onlangs een controversieel fragment offline waarmee het aldus ontkomt aan een uitspraak van de Vlaamse regulator. Waarover gaat dit? De voormalige president van Egypte (en lid van de extremistische Moslimbroederschap) Mohamed Morsi had aan een antisemitisch gebed deelgenomen en luidop mee gebeden voor de “overwinning op de ongelovigen en vernietiging van alle Joden en hun supporters”.

Farao Mohamed MorsiPresident Farao Mohamed Morsi van de Egyptische Moslimbroederschap (de grote broer van Hamas) bestuurde Egypte amper één jaar (30 juni 2012-3 juli 2013)  

De VRT liet vervolgens Koert Debeuf vanuit Egypte aan het woord – in feite zat hij toen eigenlijk in Parijs. Debeuf is een voormalig lid van de liberale fractie van het Europees Parlement en was er de rechterhand van fractieleider Guy Verhofstadt. Vandaag is hij directeur van het Tahrir Intitute for Middle East Policy.

Volgens Debeuf ging het gebed helemaal niet over Joden maar over… Zionisten. Dat hadden zijn Egyptische vrienden hem laten weten. Toen de VRT hierop werd gewezen, weigerden ze een rechtzetting te plaatsen. Daarop volgde een klacht bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Maar kort voordien had de VRT het geluidfragment van haar site verwijderd.

De VRM is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en luisteraars ziet hij in opdracht van de overheid erop toe dat de mediaregelgeving beschreven in het mediadecreet, nageleefd wordt.

Het is niet de eerste keer dat de openbare omroep in plaats van een rechtzetting te plaatsen, knoeit met de bestanden door ze te laten verdwijnen. (nvdr: bij teletekst schakelde de omroep om die reden zelfs over naar een formaat waardoor de data van publicatie van meerdere infame berichten over Joden en Israël niet meer te bewijzen viel)

In het verslag van de VRM lezen we: “De klager beschouwt dergelijke verwijdering van een commentaar op een tekst in verband met de ‘vernietiging van de Joden’ als een manipulatie [die] absoluut niet aanvaardbaar [is] vanwege een openbare omroep:’ Bovendien is het “niet de eerste keer dat de VRT betrapt wordt op manipulatie wanneer het conflict Joden betref til en “de klager vraagt om de VRT te veroordelen wegens ‘vervalsing/manipulatie van informatie’ en haar te verplichten het originele geluidsbestand terug te plaatsen.

De uitspraak
Het voorwerp van de klacht, namelijk het niet langer (uitzenden) of aanbieden van een geluidsfragment,”behoort niet tot de bevoegdheid van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen”. Daarom werd de klacht onontvankelijk verklaard. Met andere woorden knoeien met uitspraken over Joden en/of Israël zijn geen probleem, ze zijn niet onpartijdig en bovendien kunnen ze door de beugel – als ze maar van de website gehaald worden…


Bron: een artikel in het septembernummer 119 van 2017 van Joods Actueel magazine (bijzondere uitgave naar aanleiding van Joods Nieuwjaar 5778 ), blz. 46.


Morsi in de moskee

Gedeelte van de voorbede van de Egyptische islamitische geestelijke Futouh Abd Al-Nabi Mansour, hoofd van de Religieuze Stichting in de Egyptische provincie Matrouh. Het was in aanwezigheid van de Egyptische president van de Moslim Broederschap Mohammed Morsi, die op de voorste rij mee gaat in het gebed.

Het gebed werd uitgezonden op Kanaal 1 van de Egyptische staatsomroep, op 19 oktober 2012. Niettemin leggen bij onze publieke omroep mensen als Petra Stienen en Bertus Hendriks ons steeds uit hoe “gematigd” de Moslim broederschap wel niet is (bron: Likoed.nl: “Egyptische president Morsi bidt voor de vernietiging van de Joden“).

Gebed uitgesproken door Futouh Abd Al-Nabi Mansour:

“O Allah, vergeef ons onze zonden, maak ons sterk, en schenk ons de overwinning op de ongelovigen.

O Allah, vernietig de Joden en degenen die hen steunen.

O Allah, verspreid hen, scheur hen aan stukken.

O Allah, laat Uw macht en grootheid aan hen zien.

O Allah, toon ons uw almachtigheid.”

Advertenties

Een gedachte over “Vlaamse omroep VRT haalt controversieel fragment offline en ontwijkt aldus veroordeling

Reacties zijn gesloten.