Vlaamse omroep VRT haalt controversieel fragment offline en ontwijkt aldus veroordeling

joodse-lobby2Maandagavond, 7 januari 2013. Nieuwsanker van de Vlaamse openbare omroep Kathleen Cools haalt in het programma Terzake/Canvas stevig uit naar een imaginaire Joodse Lobby die de media zou controleren met inbegrip van de VRT. Op de achtergrond de gekende Ankie Rechess-Spitzer vanuit Jeruzalem, Israël, die zich van de hele anti-Joodse context op het beeldscherm niets bewust was. 

De Vlaamse omroep VRT haalde onlangs een controversieel fragment offline waarmee het aldus ontkomt aan een uitspraak van de Vlaamse regulator. Waarover gaat dit? De voormalige president van Egypte (en lid van de extremistische Moslimbroederschap) Mohamed Morsi had aan een antisemitisch gebed deelgenomen en luidop mee gebeden voor de “overwinning op de ongelovigen en vernietiging van alle Joden en hun supporters”.

Farao Mohamed MorsiPresident Farao Mohamed Morsi van de Egyptische Moslimbroederschap (de grote broer van Hamas) bestuurde Egypte amper één jaar (30 juni 2012-3 juli 2013)  

De VRT liet vervolgens Koert Debeuf vanuit Egypte aan het woord – in feite zat hij toen eigenlijk in Parijs. Debeuf is een voormalig lid van de liberale fractie van het Europees Parlement en was er de rechterhand van fractieleider Guy Verhofstadt. Vandaag is hij directeur van het Tahrir Intitute for Middle East Policy.

Volgens Debeuf ging het gebed helemaal niet over Joden maar over… Zionisten. Dat hadden zijn Egyptische vrienden hem laten weten. Toen de VRT hierop werd gewezen, weigerden ze een rechtzetting te plaatsen. Daarop volgde een klacht bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Maar kort voordien had de VRT het geluidfragment van haar site verwijderd.

De VRM is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en luisteraars ziet hij in opdracht van de overheid erop toe dat de mediaregelgeving beschreven in het mediadecreet, nageleefd wordt.

Het is niet de eerste keer dat de openbare omroep in plaats van een rechtzetting te plaatsen, knoeit met de bestanden door ze te laten verdwijnen. (nvdr: bij teletekst schakelde de omroep om die reden zelfs over naar een formaat waardoor de data van publicatie van meerdere infame berichten over Joden en Israël niet meer te bewijzen viel)

In het verslag van de VRM lezen we: “De klager beschouwt dergelijke verwijdering van een commentaar op een tekst in verband met de ‘vernietiging van de Joden’ als een manipulatie [die] absoluut niet aanvaardbaar [is] vanwege een openbare omroep:’ Bovendien is het “niet de eerste keer dat de VRT betrapt wordt op manipulatie wanneer het conflict Joden betref til en “de klager vraagt om de VRT te veroordelen wegens ‘vervalsing/manipulatie van informatie’ en haar te verplichten het originele geluidsbestand terug te plaatsen.

De uitspraak
Het voorwerp van de klacht, namelijk het niet langer (uitzenden) of aanbieden van een geluidsfragment,”behoort niet tot de bevoegdheid van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen”. Daarom werd de klacht onontvankelijk verklaard. Met andere woorden knoeien met uitspraken over Joden en/of Israël zijn geen probleem, ze zijn niet onpartijdig en bovendien kunnen ze door de beugel – als ze maar van de website gehaald worden…


Bron: een artikel in het septembernummer 119 van 2017 van Joods Actueel magazine (bijzondere uitgave naar aanleiding van Joods Nieuwjaar 5778 ), blz. 46.


Morsi in de moskee

Gedeelte van de voorbede van de Egyptische islamitische geestelijke Futouh Abd Al-Nabi Mansour, hoofd van de Religieuze Stichting in de Egyptische provincie Matrouh. Het was in aanwezigheid van de Egyptische president van de Moslim Broederschap Mohammed Morsi, die op de voorste rij mee gaat in het gebed.

Het gebed werd uitgezonden op Kanaal 1 van de Egyptische staatsomroep, op 19 oktober 2012. Niettemin leggen bij onze publieke omroep mensen als Petra Stienen en Bertus Hendriks ons steeds uit hoe “gematigd” de Moslim broederschap wel niet is (bron: Likoed.nl: “Egyptische president Morsi bidt voor de vernietiging van de Joden“).

Gebed uitgesproken door Futouh Abd Al-Nabi Mansour:

“O Allah, vergeef ons onze zonden, maak ons sterk, en schenk ons de overwinning op de ongelovigen.

O Allah, vernietig de Joden en degenen die hen steunen.

O Allah, verspreid hen, scheur hen aan stukken.

O Allah, laat Uw macht en grootheid aan hen zien.

O Allah, toon ons uw almachtigheid.”

Advertenties

Egyptisch TV-anker Youssef Al-Hussein: ‘Waarom ze ons haten in het Westen? Daarom!’

Egyptische tv-journalist Youssef Al-Husseini reageerde naar aanleiding van een aanslag in Londen van 19 juni 2017 nabij een moskee, waarbij de 47-jarige Darren Osborne met zijn wagen  het voetpad opstormde en opzettelijk inreed op een groep religieuze moslims. Hierbij werd één persoon gedood en elf anderen gewond, allen moslims. Zijn toespraak werd op de Egyptische televisie uitgezonden op de dag van de aanslag.

Youssef Al-Husseini zei op de Egyptische tv-zender ON TV dat “moslims niets anders hebben bijgedragen dan terrorisme, dus waarom verwacht je dan dat ze van je houden? Waarom haten ze ons?! Als ze dat niet deden, zou er iets mentaal compleet verkeerd zijn met hen.” De journalist beweerde tevens dat moslims niets hebben bijgedragen aan het Westen, behalve dan slachtpartijen, massacres en terreuraanslagen en hij concludeerde: “En verwacht je nog steeds dat ze van ons houden?!

Bron: een publicatie van Memri TV

Eenheidsonderhandelingen tussen Hamas en Fatah olv. Egypte opgestart

Gaza, 1 oktober 2017. Ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit komen toe in Gaza om met Hamas te onderhandelen over een eenheidsregering [beeldbron: The Jewish Press]

Ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit en Egyptische ambtenaren zijn via de Israëlische en Egyptische grensovergangen op zondag naar de Gazastrook afgereisd, voorafgaand aan de overhandiging van de controle over Gaza door Hamas aan de regering van Mahmoud Abbas, berichtte aldus het Palestijnse persagentschap Ma’an News Agency.

De Egyptische delegatie wordt geleid door de ambassadeur van Egypte aan Israël Hazem Khairat. Hij werd later ontvangen door voormalig premier van de PA Ismail Haniyeh, die tegenwoordig het politburo van Hamas leidt, nadat Khaled Meshaal eerder aan de kant werd geschoven. De in Gaza geboren minister van Cultuur van de PA, Ehab Bseiso, die vanuit Ramallah via Israël naar Gaza was afgereisd, vertelde tegenover journalisten dat “de nationale verzoenings regering alle hindernissen zal overwinnen om tot eenheid te komen.”

PA premier Rami Hamdallah is deze dinsdagochtend toegekomen in de Gazastrook om er de eerste wekelijkse kabinetsmeeting te houden in Gaza sinds 2007. Hierna zullen de delegaties van de betrokken partijen afreizen naar de Egyptische hoofdstad Caïro om er deel te nemen aan het zogeheten ‘reconciliation forum’. Als een gebaar van haar goede wil, heeft Hamas vijf gevangen Palestijnen van de PLO vrijgelaten, om de toekomende PA genodigden te verwelkomen.

In een persconferentie na zijn aankomst beschreef, volgens Ma’an News Agency, PA-premier Hamdallah zijn bezoek (het eerste in twee jaar) als…

“… een historisch moment naar de vereniging van het Palestijnse volk. De nationale eenheidsregering zal beginnen met haar regeringsverantwoordelijkheden over de Gazastrook te hernemen. Wij zijn gekomen op de bevelen van de Palestijnse president Mahmoud Abbas om vanuit het hart van Gaza de wereld te verkondigen dat de Palestijnse staat niet kan bestaan zonder politieke en geografische eenheid tussen de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Wij weten dat de enige manier om onze doelen te bereiken is door eenheid en om het Palestijnse politieke systeem te beschermen.”

Eerder, op zaterdagavond, had Haniyeh een verklaring vrijgegeven, zeggende:

“De verzoening is een wil en een besluit om te voorkomen dat Israël de Westelijke Jordaanoever opzwelgt en de belegering van de Gazastrook doorzet. We begrijpen dat het innerlijk-Palestijnse verzoeningsproces lang kan zijn, vanwege de tegenslagen op de weg ernaartoe, en het feit dat er nog vele zaken zijn die moedige beslissingen vergen, maar we zijn er van overtuigd dat we de scheidingmuur zijn beginnen afbreken. We verkeren in een situatie van nationale, regionale en internationale veranderingen naast de sterke Egyptische steun die het einde van de kloof [tussen Hamas en Al Fatah] ondersteunt.”

Volgens de in Londen gevestigde krant Al-Hayat heeft Abbas drie voorwaarden gesteld voor verzoening: Hamas moet zijn militaire vleugel ontmantelen; er mag geen buitenlandse betrokkenheid zijn in de regering van de Gazastrook; en geld dat wordt gedoneerd voor herstel en ontwikkeling mag alleen aan de Palestijnse regering worden uitbetaald.

Israël
En wat betekent een eventueel Hamas/Fatah eenheidsakkoord concreet voor Israël? Niks, nada, nothing. In het ‘beste’ geval belooft dit enkel nog meer problemen voor Israël en dat is uiteraard de enige werkelijke bedoeling van de PA.

Of zoals de veelschrijver, de moslim Bassam Tamil, in zijn artikelThe Big Middle East Lie’ op 2 oktober 2017 schreef op de site van The Gatestone Institute :

“Het [Arabisch/Israëlisch] conflict slaat op de onverzettelijke weigering om een ​​Joods Israël in het Midden-Oosten te laten bestaan. Het gaat om de hardleerse interesse in de Arabische en islamitische wereld om Israël te vernietigen en de Joden te vermoorden. Het gaat om de doorlopende, bloedige Arabische en islamitische opstand tegen Israël en de Joden.”

PFLP terroriste Leila Khaled in haar eigen woorden in het Europees Parlement +video

Op 26 september 2017 sprak de Palestijns/Libanese Leila Khaled, een terroriste van de PFLP, op uitnodiging van de GUE/NGL fractie in het Europees Parlement. Leila Khaled voerde er het woord namens het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). 

De niet-gouvermentele organisatie NGO Monitor heeft in deze video een aantal van haar meest controversiële uitspraken gecompileerd. Zoals op de videobeelden te zien is werd haar toespraak regelmatig onderbroken door staande ovaties van het aanwezige publiek, waaronder zich ook leden van het Europese Parlement bevonden. 

PFLP
De Palestijnse terreurgroep PFLP prijkt al vele jaren op de lijst van verboden terroristische organisaties van de Europese Unie. Het blijft dan ook onbegrijpelijk en onacceptabel dat een terroriste het woord mag voeren in het Europees parlement: 

  1. De PFLP staat al ruim 20 jaren op de Amerikaanse lijst van verboden terreurorganisaties (met name 61 organisaties en entiteiten). De Amerikaanse lijst wordt regelmatig bijgewerkt, de laatste keer op 16 augustus 2017 met de toevoeging van de terreurorganisatie Hizbul Mujahideen (HM) uit Kasjmier, Pakistan: .

  2. Op de Europese lijst staan merkelijk minder organisaties vermeld, met name 22. Ook de PFLP alsook de PFLP-GC staan op die lijst vermeld. De lijst werd voor het laatst bijgewerkt op 21 januari 2017. Onlangs werd Hamas terug toegevoegd aan de EU-lijst nadat het daar om onbegrijpelijke redenen drie jaar geleden werd verwijderd.

Leila Khaled
De thans 73-jarige Leila Khaled (ook Layla Khalid) is de eerste Palestijnse vrouw die een vliegtuig kaapte. Geboren in 1944 in Haifa, Israël, verliet zij op 13 april 1948 met haar familie de Joodse staat tijdens Israël’s Onafhankelijkheidsoorlog (1947-1949) en trok naar Libanon. Later zal ze beweren dat ze met geweld door de Zionisten werd verdreven uit haar thuisland, maar het feit dat haar vader was achtergebleven in Haïfa spreekt deze leugen compleet tegen. 

Leila KhaledDe toen 26-jarige fotogenieke Leila Khaled poseerde in 1970 met een kalashnikov. Het vrouwelijke icoon van de Palestijnse strijd tegen Israël zal nog jarenlang uitgebuit worden door de PLO

Khaled kaapte haar eerste vliegtuig in 1969 met name TWA Flight 840 van Rome naar Tel Aviv. Een jaar later trachtte ze hetzelfde te doen met El Al Flight 219 van Amsterdam naar New York. De poging werd door Israëlische agenten verijdeld en ze werd gearresteerd toen het vliegtuig landde in Groot-Britannië.

Nauwelijks 28 dagen later werd ze reeds op vrije voeten gesteld in ruil voor een rist gegijzelden van een andere kaping. Haar illustere “carrière” als terroriste was hiermee over and out en ze is sindsdien wereldwijd politiek actief voor de Palestijnse zaak.

GUE/NGL fractie
De Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL) in het Europees Parlement ontstond in 1995 toen twee reeds bestaande fracties fuseerden. Deze Europese uitgesproken anti-Israëlische fractie wordt (onder het mom van vermeend pro-Palestinisme) gevormd uit een amalgaam van al dan niet voormalige communistische, marxistische, maoïstische, links-populistische partijen en door groene Eurosceptische partijen uit de landen van de Noordse Raad.

Voor Nederland maken deel uit van de GUE/NGL factie: de Socialistische Partij (SP) met 2 verkozenen: Dennis de Jong en Anne-Marie Mineur; de SP wordt geleid door Ron Meyer en Emile Roemer. Ook de Nederlandse Partij voor de Dieren zetelt in het EP met één verkozene: Anja Hazekamp; de partij wordt geleid door Floriske van Leeuwen en Marianne Thieme. België heeft geen verkozenen in de GUE/NGL.

De conferentie “De rol van vrouwen in de Palestijnse volksstrijdwerd georganiseerd door de Spaanse anarchistische partij Izquierda Unida (5 vertegenwoordigers in de GUE/NGL fractie). Deze factie is een coalitie van linkse en groene partijen met de Communistische Partij van Spanje (PCE) die de grootste factie vormt.

Hieronder de affiche die de conferentie aankondigde: