Open brief aan de nieuwe EU-ambassadeur in Israël [Manfred Gerstenfeld]

Zeer geëerde mijnheer de ambassadeur Emanuele Giaufret,

welkom in Israël. Omdat de Europese Unie Israël vaak van twijfelachtig advies heeft voorzien, neem ik de vrijheid enkele aanwijzingen te geven om uw taak hier succesvoller te maken. Denkt u er alstublieft aan dat u een groot deel van een continent vertegenwoordigt, in wiens cultuur duizenden jaren lang antisemitisme werd verankerd. De vooraanstaande academische antisemitismeonderzoeker van onze generatie, de overleden Robert Wistrich, heeft aangetoond dat bijna alle ideologische stromingen van Europa in deze eeuw antisemitisch waren.

Bent u zich alstublieft ook bewust van het feit dat EU-leden in de afgelopen decennia – zonder selectie – miljoenen mensen uit landen hebben binnengelaten wier meeste burgers antisemitische zijn. Om alles nog erger te maken, werd in de afgelopen twee jaar een groot deel van zulke mensen in de gelegenheid gesteld om in de EU te immigreren. Het is een feit, dat alle joden die in deze eeuw in West-Europa uit ideologische redenen werden gedood, door islamitische immigranten of hun nakomelingen werden vermoord.

Uw Deense voorganger, ambassadeur Lars Faaborg-Andersen, vertelde Israël regelmatig dat “de bouw van nederzettingen een hindernis voor de vrede” zou zijn. Vaak ging hij zo ver om ons te dreigen. Hij verklaarde bijvoorbeeld in 2014: “Wanneer Israël´s nederzettingenpolitiek de actuele, door de VS geleide vredesinspanningen ruïneert, dan zou Israël voor het mislukken van de onderhandelingen verantwoordelijk gemaakt worden.” Hij wees er niet op dat de Palestijnse Autoriteit constant hoge “salarissen” aan de families van de moordenaars van Israëlische burgers betaalt. Om niet te vermelden welke grote hindernis dit voor de vrede vormt, is een van de vele redenen dat hij regelmatig de geloofwaardigheid van de EU in Israël ondermijnde. Hij zou ook openlijk hebben moeten toegeven dat Europese landen, die de Palestijnse Autoriteit financieren, indirect de moord op Israëli´s belonen.

Bovendien stel ik u voor geen roze beelden van een toekomstige vrede te schetsen. Uw voorganger vertelde ons hoe mooi het Midden-Oosten er na het ondertekenen van een vredesovereenkomst uit zou zien. Hij zei: “Israël zou zich aan kop bevinden wat betreft de bevordering van regionale integratie in het oostelijke Middellandse Zeegebied.” Een feit is, dat ondanks Israël´s vredesverdrag met Egypte in 1978 en dat met Jordanië in 1994 beide landen op de lijst van grootste ophitsers en bevorderaars van antisemitisme van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken staan.

Eerder dit jaar vermoordden van de Tempelberg komende Palestijnse moordenaars Israëlische politieagenten. Daarop nam Israël veiligheidsmaatregelen, waarvan de Palestijnen gebruikmaakten om internationaal de moslims op te stoken. Het is niet moeilijk om te zien dat, nadat Israël territoriale concessies voor een twee-staten-oplossing met de Palestijnen zou doen, niets de Palestijnen ervan zal weerhouden om nog meer onterechte religieuze chaos rondom de Tempelberg te creëren.

Ik zou ook willen voorstellen dat u het vermijdt slechte raad te geven. Uw voorganger adviseerde Israël om samen te werken met de UNHRC-onderzoekscommissie m.b.t. de Gaza-oorlog van 2014, ongeacht het feit dat de UNHRC vanaf het begin vooringenomen is tegenover Israël. Vermijdt u het alstublieft ook om verklaringen af te geven, waarin het gebrek aan waarheid zichtbaar is. Dat was het geval bij uw voorganger met zijn poging om het discriminerende karakter van de EU-etikettering van producten van de “Westbank” te betwisten. In reactie daarop beschuldigde het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken de EU ervan meer dan 200 andere territoriale conflicten wereldwijd te negeren, doordat zij Israël in een uitzonderingspositie plaatst, omdat dit de enige gebieden zijn waarvoor speciale etiketten geëist worden.

Eerlijkheid en geloofwaardigheid zijn in werkelijkheid van beslissende betekenis voor een EU-ambassadeur. In zijn afscheidsrede zei de heer Faaborg-Andersen dat Israël bij de bestrijding van terreur van Europa zou kunnen leren. Er hebben in Israël veel meer pogingen tot terreuraanslagen plaatsgevonden dan in Europa. Maar bij geen van de dodelijke aanslagen in Israël vielen zoveel doden als bij die in Madrid in 2004, Londen in 2005, Parijs in 2015 en Nice in 2016. Er bestaat veel informatie over de ontbrekende deskundigheid van EU-lidstaten om de vroege radicalisering van islamitische individuen evenals hun bedoeling om zich bij jihadistische organisaties aan te sluiten en terreuraanslagen te plegen, te herkennen.

Uw voorganger zei ook: “Antisemitisme in Europa is een fenomeen dat wij bestrijden – zelfs nog krachtiger dan Israël.” De eerste stap tot de effectieve bestrijding van antisemitisme bestaat erin om een geaccepteerde definitie ervan vast te leggen. De enige arbeidsdefinitie, die door menigeen in Europa werd erkend, werd in 2013 plotseling van de website van het EU-agentschap voor fundamentele rechten afgehaald. Wat zou voor de Eu eenvoudiger zijn geweest dan de definitie van de Internationale Holocaust Herdenkingsalliantie van 2016 over te nemen en hiervan geassocieerd lid te worden? Dat deed ze niet. Al het hierboven genoemde heeft geholpen de verdenking tegen de EU te creëren, ook al bestaan er vele interessante aspecten van een samenwerking tussen de EU en Israël.

Gezien het hierboven aangehaalde worden EU-inmenging en commentaren op interne Israëlische aangelegenheden niet gewaardeerd. De mensen staan over het algemeen meer open voor adviezen van diegenen door wie ze ondersteund worden en die als voorbeelden fungeren.

Meneer de ambassadeur, zoals u heel goed weet, bestaat de rol van een EU-diplomaat er niet alleen in zijn regio te vertegenwoordigen. Hij zou ook verslag moeten uitbrengen aan diegenen die hem stuurden of EU-politiek van betere betrekkingen nuttig is voor het land waarin hij gestationeerd is.

Ik wens u succes met uw inspanningen.

door Dr. Manfred Gerstenfeld


bron-logoBron: in een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel “Offener Brief an den neuen Botschafter in Israel” van Dr. Gerstenfeld op de site van Heplev van 18 september 2017