Gaza: speeltuin voor islamistische terroristen ten koste van welzijn van eigen haard en kroost

De Vlaamse openbare omroep VRT pakt heden uit met een misleidend artikel van redacteur Simon Verbist over de situatie van de burgerbevolking in de Gazastrook. Blijkbaar valt er elders weinig nieuws te rapen (?) en vindt de hoofdredactie van de VRT dat het verpauperde Gaza, dat wordt “bezet en uitgebuit door dat enge fascistische Israël”, hoe dan ook bovenaan de lijst van speciale mediazorg voor verdrukte minderheden moet staan.

Dit keer heeft de VRT redactie zich laten inspireren door de activiteiten van de Nederlandse journalist Rik Goverde die werkt voor de organisatie Save the Children NL en die hier van de gelegenheid gebruik maakt om te eisen dat de blokkade van Gaza door Israël wordt versoepeld dan wel volledig opgeheven wordt. Voor de VRT en Save the Children wordt de schuld voor de ellende in Gaza eenzijdig bij de Joodse staat gelegd want die handhaaft al tien jaar een nochtans legitieme blokkade van de Strook (zie het Palmer Rapport van de VN).

Al bij al andermaal simpele info van de VRT bedoeld voor simpele mensen – luisteraars en kijkers – die al jaren door de openbare media worden gehersenspoeld met dwaze en onvolledige info (‘duiding’ noemt de VRT dit) die dit amalgaam van halve waarheden en hele leugens tracht te slijten als zijnde de enige juiste waarheid over het conflict tussen Arabieren en Joden in het Midden-Oosten. Onder de hartenbrekende titel “Gaza is voor kinderen gewoon onleefbaar geworden” haalt VRT journalist Simon Verbist snoeihard uit naar Israël als de oorzaak van de ellende van kinderen, terwijl de titel in feite correcter zou klinken als “Gaza is de speeltuin voor islamistische terroristen ten koste van het welzijn van hun kinderen“.

Feiten die de openbare omroep VRT bewust verzwijgt maar die aan de basis liggen van de verpaupering van de Gazaanse burgerbevolking met inbegrip van de uitbuiting van de kinderen in Gaza door Hamas, die door deze Palestijnse terreurorganisatie als een menselijk schild in de strijd worden geworpen om de vernietiging van Israël te bekomen. Wie persé Israël de schuld wil geven voor de ellende in Gaza moet beslist ook van de volgende feiten kennisnemen, willen de kinderen van Gaza er baat bij hebben. Want zelfs als Israël morgen de blokkade opheft, komt er geen gram verbetering in het lot van Gaza’s kinderen.

A. Blokkade van Gaza door Egypte
Egypte handhaaft al sinds de machtsovername door Hamas in juni 2007 een blokkade van Gaza. Onder het regime van de Egyptische president Hosni Mubarak (regeerperiode van 1981 tot 11 februari 2011) werd een plaatijzeren muur opgetrokken tussen Egypte en Gaza, maar die Egyptische Muur bleek in werkelijkheid zo lek was als een zeef. Corrupte politici, soldaten en veiligheidsdiensten aan beide zijden van de Gazaanse grens, lieten oogluikend de bouw van Hamas toe van honderden smokkel- en terreurtunnels.

Het einde van Mubarak in het voorjaar luidde tevens het begin in van de Arabische Lente zowel in Egypte en in Syrië als in vele andere Arabische landen. Als gevolg daarvan raakte Mohammed Morsi (regeerperiode 30.06.2012 tot 3.07.2013), een adept van de Moslim Broederschap, aan de macht. De terreurgroep Hamas, die zelf een ent is van de Moslim Broederschap, kreeg nagenoeg vrij spel van president Morsi en er was zelfs even sprake van dat Egypte het vredesverdrag uit 1979 met Israël zou opzeggen.

Aan het regime van Morsi kwam op 3 juli 2013 een abrupt einde toen hij tijdens een militaire staatsgreep werd afgezet en vervangen door veldmaarschalk Abdel el-Sisi, die prompt de Moslim Broederschap in de ban sloeg, wat ook directe gevolgen had voor MB-adept Hamas in Gaza. Op 8 juni 2014 werd ingezworen als president en sindsdien werd de Egyptische blokkade van Gaza ernstig genomen en dat om exact dezelfde redenen als Israël namelijk: het indijken van de terreurdreiging vanuit Gaza die wordt veroorzaakt door Palestijnse terreurgroepen zoals Hamas, Islamitische Jihad (PIJ), PFLP-GC, DFLP en een dozijn andere.

Bovendien bevindt zich in de Egyptische Sinaï aan de grens met Gaza een bolwerk van Islamitische Staat. De terreurgroep Wilayat Sinai, de zogenaamde ‘Provincie in de Sinai van Islamitische Staat‘ (ISIL-SP), voorheen bekend als Ansar Bayt al-Maqdis, zwoor in november 2014 trouw aan ISIS leider Abu Bakr al-Baghdadi. Sinds de oprichting van de Sinai terreurgroep in 2011, tijdens de euforie van wat toen nog de ‘Arabische Lente’  werd genoemd, hebben deze Salafistische jihadisten talloze Egyptische soldaten vermoord, alsook politici en burgers in een reeks afschuwelijke zelfmoordbomaanslagen, autobommen en schietpartijen. Sinds augustus 2016 wordt de Sinaigroep van ISIS geleid door de 44-jarige Egyptenaar Muhammad al-Isawi, beter bekend onder zijn nom de guerre Abu Osama al-Masri.

Sinds president Sisi aan zet is in Egypte zijn de relaties met Hamas in Gaza zichtbaar verslechterd. Hamas’ smokkeltunnels werden door Egyptische soldaten gedynamiteerd of onder water gezet met zout water dat werd opgepompt uit de Middellandse Zee; een veiligheidszone  werd aangelegd aan de grens met Gaza en met 500 à 1000 meter verbreed; er werden wachttorens en prikkeldraad geplaatst; de muur werd gebetonneerd en verhoogd; en de grenspost in Rafah werd gesloten. Slechts met mondjesmaat en per uitzondering gaat de poort naar Egypte open voor Palestijnen om dringende redenen (medische en diplomatieke) en op bepaalde islamistische hoogdagen.

B. Blokkade van Gaza door de Palestijnse Autoriteit
Nadat Al Fatah, de politieke factie van PA-president Mahmoud Abbas, de laatste parlementsverkiezingen in januari 2006 had verloren ten gunste van Hamas, brak in het voorjaar van 2007 een gewelddadige opstand uit waarbij Al Fatah uit de Strook werd verdreven. Sinds 15 juni 2007 leeft het Palestijnse volk gescheiden van elkaar onder het juk van twee aparte islamistische regimes. In Gaza gaan zowat 1,5 miljoen Palestijnen gebukt onder de islamistische dictatuur van Hamas en in de gebieden van Judea & Samaria ondergaan ca. 2,5 miljoen Palestijnen de dictatuur van Al Fatah. In beide ‘Palestina’s’ werd afgerekend met de oppositie, wederzijdse kranten en persbureaus werden gesloten, berichten over marteling en executies zijn dagelijkse kost in beide Palestijnse gebieden.

Onder druk van de VS, de VN en de Arabische Liga om, in het kader van een heropstart van het vredesproces alle Palestijnen in oost en west weer op één lijn te krijgen en een Palestijnse eenheidsregering te verkrijgen, tracht president Abbas Hamas op de knieën te krijgen door de electriciteitstoevoer aan Gaza te verminderen en de donorgelden vanuit het buitenland, die aan de PA worden uitgekeerd en door de PA wordt verdeeld over de Palestijnse gebieden, het deel dat bestemd is voor Gaza systematisch af te bouwen om het uiteindelijk met 100 procent te verminderen.

“Wij dragen jaarlijks 1,5 miljard dollars over [aan Hamas in Gaza],” zei Mahmoud Abbas op 21 augustus 2017, eraan toevoegend dat hij dat bedrag reeds met 25 procent had verminderd. Abbas vertelde dat indien de situatie met Hamas niet spoedig verandert “wij gradueel onze [financiële] steun aan Gaza met 100 procent zullen verminderen.”

C. Internationale hulpgelden misbruikt in Gaza
De nieuwe Gazaanse leider van de Palestijnse terreurgroep Hamas, Yahya Sinwar, vertelde in een interview eind augustus ’17 dat Hamas haar betrekkingen met Iran heeft hersteld en zich opmaakt voor een nieuwe confrontatie met Israël. “Iran is thans de grootste sponsor van de gewapende vleugel van Hamas [de Al Qassam Brigades], zowel op militair als financieel gebied. Met de hulp van Iran verhoogt Hamas haar militaire macht ter voorbereiding van een slag om de bevrijding van Palestina. De Iraanse militaire steun aan Hamas en al-Qassam is strategisch. Onze relaties zijn fantastisch geworden en teruggekeerd naar zoals het vroeger was. Elke dag bouwen we raketten en gaan door met onze militaire oefeningen. Duizenden mensen werken dag en nacht om ons voor te bereiden voor het volgende conflict.”

Sinds het bestand met Israël eind augustus 2014 inging bereid Hamas een nieuw offensief voor tegen Israël. Met dat doel investeert Hamas massief in de bouw en of herstelling van smokkel- en aanvalstunnels en om Gaza’s wapenarsenaal aan raketten en mortiergranaten weer aan te vullen. Volgens Israëlische schattingen investeert Hamas jaarlijks ongeveer 25,7 miljoen dollars in het smokkelen van materialen om wapens te produceren en aanvalstunnels te graven.

Bovendien worden door Hamas schaamteloos hulpgoederen en -fondsen achterover gedrukt, waaronder duizenden tonnen bouwmaterialen en cement bedoeld voor de wederopbouw, om ipv. te worden gebruikt voor de aanleg van een netwerk van aanvaltunnels. Deze tunnels die soms erg diep doordringen onder Israëlische bodem, zijn bedoeld om verrassingsaanvallen te plegen alsook Israëlische burgers en soldaten te ontvoeren om ze nadien te gebruiken als pasmunt om gevangen Palestijnse terroristen weer vrij te krijgen zoals destijds met Gilad Shalit het geval was.

Israëlische ambtenaren in het Veiligheidskabinet en elders verklaarden op zondag 26 februari 2017 dat Hamas momenteel minstens 15 aanvalstunnels heeft uitgegraven die diep onder de grond vanuit de Gazastrook leiden naar Israëlisch grondgebied. Bovendien werden op nauwelijks één maand tijd tot driemaal toe vanuit Gaza raketten afgevuurd naar willekeurige burgerdoelwitten in Israël.

Na het einde van Operation Protective Edge op 26 augustus 2014 verklaarde de legerleiding van het IDF dat het al de aanvalstunnels had vernietigd. Het gaat dus om nieuwe recent uitgegraven tunnels, gebouwd met geld en bouwmaterialen die, geschonken door westerse hulporganisaties, ngo’s, de VN en dozijnen landen, door de Gazaanse terreurgroepen werden geconfisceerd en anders worden aangewend dan waarvoor ze werden bedoeld.

D. Internationale hulpgelden misbruikt in de PA
Het corrupte en kleptocratische regime van de Palestijnse Autoriteit betaalt haar gevangen terroristen en hun families maandelijks salarissen van soms meer dan 3.300 dollar terwijl behoeftige Palestijnse gezinnen het amper met 170 dollar per maand moeten stellen.

De betalingen die worden gedaan door de Palestijnse Autorteit (PA) aan terroristen in Israëlische cellen en aan families van (al dan niet omgekomen) terroristen zijn veel hoger dan de sociale uitkeringen die het voorziet voor Palestijnen in nood, staat aldus te lezen in een nieuw rapport van het Middle East Media Research Institute (MEMRI) dat op 22 augustus 2017 werd gepubliceerd, aldus een bericht in Israel Hayom van 24 aug. ’17.

De Palestijnse Autoriteit spendeert jaarlijks miljoen dollars aan dit soort uitkeringen die in 2016 waren opgelopen tot 1,15 miljard sjekels (ca. 271 miljoen euros), of zowat 7 procent van het totale budget van de PA voor salarissen en dat ongeveer 20 procent uitmaakt van de buitenlandse financiële hulp die het ontvangt.