5O jaar geleden heroverde Israël de Golanhoogtes op Syrië

Diverse islamistische legers vechten hun strijd uit aan de grens met Israël, meer bepaald aan de grens met de Golan. Alle partijen hebben één gemeenschappelijke deler; de rode draad in het verhaal: Jodenhaat, die zich in onze tijd manifesteert als Israëlhaat.

Tijdens de Zesdaagse oorlog heroverde het Israëlische leger de Golanhoogtes op het Syrische leger. Op 10 juni 1967 om 18u30 kondigde Israël een staakt-het-vuren af. Ongeveer 500 Israëlische soldaten lieten het leven tijdens de felle gevechten om de Golan.

Tijdens de Jom Kippoeroorlog van oktober 1973 werd er andermaal hard gevochten om het behoud van de Golan, maar Syrië verloor opnieuw haar aanvalsoorlog tegen de Joodse staat. Vermits Syrië sinds 1967 weigert te onderhandelen met Israël over de status van de Golan, annexeerde Israël bij gebrek aan een vredesakkoord op 14 december 1981 de Golanhoogtes.

Op 11 april 2016 herhaalde premier Netanyahu Israël’s standpunt ten aanzien van de Golanhoogtes dat “de Golan voor altijd een deel van Israël zal blijven” en voegde eraan toe:

“In de 19 jaar dat de Golan onder Syrische bezetting was, werd het gebruikt voor bunkers, prikkeldraad, landmijnen, en agressie. Het werd gebruikt voor het voeren van oorlog. In de 49 jaar dat het gebied onder Israëlisch bestuur is geweest, is het gebruikt voor de landbouw, toerisme, economische initiatieven en de bouw. Het wordt gebruikt voor de vrede.”

Historiek
De Golan een deel vormde een deel van het zogenaamde Joodse nationale tehuis zoals dat werd vermeld in de bepalingen van het Britse Mandaat voor Palestina. Dat Mandaat werd in september 1922 geformaliseerd door de Volkenbond. Een kaart uit 1920 laat zien dat de Golan Hoogvlakte onderdeel was van het mandaat gebied voor de vestiging van een Joods nationaal tehuis. Zelfs nadat de Britse regering de Zionistische beweging bedroog en 77 procent van het gebied overhevelde naar een nieuwe staat met de naam Trans-Jordanië bevatte het gebied van het ‘Mandaat voor Palestina’ nog steeds de zogenaamde Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en de Golan Hoogvlakte.

Pas nadat de Britse en de Franse regering een overeenkomst sloten over de grenzen van hun mandaat in het Midden-Oosten, werd het gebied een deel van het Franse mandaat voor Syrië. Toen de Fransen en de Britten hun mandaat beëindigden, werd de Golan Hoogvlakte deel van de nieuwe onafhankelijke staat van Syrië dat het gebied inderdaad gebruikte om de Israëlische dorpen en steden in Galilea meedogenloos aan te vallen. Deze situatie bleef bestaan tot de Zesdaagse Oorlog in 1967 toen Syrië Israël aanviel vanuit de Golan waarna de IDF het gebied veroverde en niet meer afstond.

ISIS in de Golan
De Yarmouk Martelaren Brigade (YMB), een filiaal van IS (ISIS/Daesh), controleren een deel van de grens met Israël op de Golanhoogte (kaartje hierboven). TV Kanaal 10 berichtte dat de Israëlische veiligheidsdiensten over informatie beschikken dat de Yarmouk Martelaren Brigade beschikken over chemische wapens en in het bezit zijn van explosieven met mosterdgas en chloorgas ladingen. Per 21 mei 2016, zijn de YMB opgegaan in de salafistische terreurgroep het Khalid ibn al-Walid Leger.

Op dinsdag 26 april 2016 kwam de status van de Golan andermaal ter sprake in de VN-Veiligheidsraad.  De Chinese ambassadeur Liu Jieyi, de toenmalige president van de 15 leden tellende Veiligheidsraad,  zei dat de raad “diep bezorgd” is over de verklaring van Netanyahoe en benadrukte dat voor de VN, de status van het plateau “ongewijzigd blijft.” Liu herinnerde aan een VN-Veiligheidsraad resolutie 1981 die ging over de Israëlische beslissing om de Golan te annexeren en herhaalde dat

“[..] de Israëlische beslissing om de wetten, rechtspraak en bestuur (van de Joodse staat) in de bezette Syrische Golan Hoogvlakte in te voeren nietig en zonder enig internationaal juridisch effect was.”

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken (IMFA) reageerde woedend op de nieuwe VN-Veiligheidsraad verklaring over de status van de Golan Hoogvlakte:

“Met wie Israël wordt geacht te onderhandelen over de toekomst van de Golanhoogte? Met de Islamitische Staat? Al Qaeda? Hezbollah? De Iraanse en Syrische krachten die honderdduizenden mensen afslachtten? Met het oog op de oorlog die woedt in Syrië en de veiligheid en stabiliteit die Israël heeft opgebouwd in de Golan gedurende de afgelopen 50 jaar, is de suggestie dat Israël zich zou moeten terugtrekken uit de Golan Hoogvlakte onredelijk.”

door Missing Peace

[naar een door Brabosh.com ingekort artikel op de site van MP]

 

Advertenties

Frankfurt: klap voor Israël-vijanden

Zo af en toe komt er nog iemand tot bezinning. Sensatie in Frankfurt: Het stadsbestuur van Frankfurt am Main heeft besloten de Israël-boycotbeweging in de ban te doen en niet meer – noch financieel noch organisatorisch – te ondersteunen. Deze beslissing houdt verband met een motie van burgemeester en wethouder Uwe Becker (CDU, foto).

Concreet zal de internationale boycotbeweging “BDS” (boycot, desinvesteringen en sancties) tegen de staat Israël geen geld meer krijgen en de stad zal aan de beweging geen ruimtes en terrein meer beschikbaar stellen. Het stadsbestuur adviseert private verhuurders hetzelfde te doen. Ook zullen verenigingen en organisaties die BDS ondersteunen geen subsidies meer krijgen en bestaande subsidies worden ingetrokken.

De “BDS-beweging” probeert al meer dan tien jaar lang de Israëlische regering vanwege de zogenaamd meer dan 50-jarige bezettingspolitiek onder druk te zetten. Ze roept in veel landen op tot boycotmaatregelen – tegen ondernemingen zoals “Soda Stream”, die bijvoorbeeld op de “Westelijke Jordaanoever” produceren. Of tegen warenhuizen die daar goederen vandaan importeren.

BDS op de “Koopt niet bij Joden”-manier
Zoals de Jerusalem Post berichtte, verklaarde Becker:

“De BDS-beweging lijkt niet alleen sterk op het ´Koopt niet bij Joden´ van de nazi´s, maar is op dezelfde giftige leest geschoeid en vergiftigt het sociale klimaat. Frankfurt is een stad met sterke joodse tradities, het joodse leven is deel van de identiteit van de stad, deel van de ontwikkeling als economische macht, als cultuur- en opvoedingsstad – en daar zijn we trots op.”

Frankfurt zou een sterk band met Israël hebben, die in de afgelopen 37 jaar met de vriendschap met de zusterstad Tel Aviv gegroeid zou zijn. Bovendien zou de BDS-beweging de fundamentele legitimiteit van de staat Israël aanvallen. Volgens de Jerusalem Post plant de stad München al in de komende weken een gelijksoortige stap als Frankfurt. Af en toe gaat er blijkbaar toch nog bij de een of andere politicus een lampje branden.

door “Chevrolet”


bron-logoBron: in een vertaling uit het Duits door E.J.Bron van een artikelFrankfurt: Schlag gegen Israel-Feinde” van 30 augustus 2017 op de website van Politically Incorrect.