Onderzoek: toenemende Joden-vijandigheid door immigratie

Syrische vluchtelingen in Duitsland, oktober 2015. Duitse inlichtingendiensten zijn formeel: “migranten importeren Midden-Oosten antisemitisme” [bron: Jerusalem Post]

Een onderzoek onder mensen met het joodse geloof in Duitsland laat schokkende resultaten zien. Het antisemitisme in het land is door de nog steeds quasi ongecontroleerde toestroom van islamitische migranten dramatisch toegenomen.

Heel lang heeft de Centrale Raad van de Joden in Duitsland geen duidelijk standpunt ingenomen over het door islamitische migranten toenemende antisemitisme. Blijkbaar wegens gemakkelijk te herkennen redenen: het kan niet waar zijn wat niet waar mag zijn. Een onderzoek van de Universiteit Bielefeld en de Frankfurt University of Applied Sciences onder in Duitsland levende Joden zou er nu wel eens voor kunnen zorgen dat de Centrale Raad wel moet reageren. Het ging in het onderzoek namelijk o.a. om de vraag hoe veilig de mensen zich in het land zouden voelen en of ze antisemitisme waarnemen.

De antwoorden zijn volkomen duidelijk en staan nauwelijks speelruimte voor interpretaties toe. Bijna twee derde deel van de geënquêteerden maakten in de afgelopen twaalf maanden antisemitisme in de vorm van verdekte toespelingen mee. Bijna een derde deel werd vanwege zijn geloof beledigd of lastig gevallen, 3% werd lichamelijk aangevallen. Dat bleek uit de enquête onder 553 deelnemers. 60% van de geënquêteerden gaf aan er al over nagedacht te hebben om op grond van de toenemend onveiligheid het land te verlaten.

En nu komen de cijfers, die het echt moeilijk zullen maken voor de Centrale Raad van de Joden; als men vol wil blijven houden niet te reageren. 70% van de geënquêteerden gaf aan dat ze vrezen voor een toename van het antisemitisme in Duitsland door de immigratie; de meeste van de immigranten komen uit islamitische landen en zouden antisemitisch zijn ingesteld. En duidelijk meer dan de helft van de geënquêteerden (56%) vreest dat het zal komen tot aanvallen en overvallen tegen joodse personen en joodse instellingen door “vluchtelingen”.

De mensen durven hun joodse geloof niet meer openlijk uit te dragen, omdat ze bang zijn voor aanvallen, staat er verder in het onderzoek. Op talrijke Berlijnse scholen, was gebleken uit een peiling van het American Jewish Committee in juli, neemt het antisemitisme onder bepaalde groepen leerlingen duidelijk toe. De uitspraak “Jij Jood” zou steeds vaker als scheldwoord gebruikt worden; ook tegen niet-Joden.


bron-logoIn een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel “Viele »Flüchtlinge« sind antisemitisch eingestellt – Studie: wachsende Judenfeindlichkeit durch Zuwanderung ” op de website van Die Freie Welt van 15 augustus 2017.