Palestijnen stellen opnieuw precondities voor eventuele deelname aan vredesproces

Gaza, februari 2007, iets meer dan een jaar na de laatste parlementsverkiezingen van 25 januari 2006 in de Palestijnse Autoriteit die zowel in Gaza als op de Westelijke Jordaanoever werden gewonnen door Hamas. Ismail Haniyeh (links) van Hamas werd de nieuwe premier van de PA en Mahmoud Abbas (midden) die sinds januari 2005 president was, bleef voorlopig in die functie op post tot er nieuwe presidentsverkiezingen zouden gehouden worden in januari 2009. Echter enkele maanden later volgde de onvermijdelijke breuk en een bloedige coup van Hamas. De ene Palestijnse boef had de andere Palestijnse boef compleet buitenspel gezet.

PA leider Abu Mazen, nom de guerre van Mahmoud Abbas, heeft op dinsdag 15 augustus 2017 andermaal een reeks voorwaarden opgesomd waaraan Israël eerst moet voldaan vooraleer de Palestijnen bereid zijn om aan de onderhandelingstafel aan te schuiven in een zoveelste poging om vrede te bereiken. Zoals bericht wordt door de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump een nieuw onderhandelingsteam, olv. van zijn schoonzoon Jared Kushner, naar het gebied gestuurd in een poging om het vredesproces nieuw leven in te blazen dat al vast zit sinds eind april 2014 na de vorige (mislukte) poging van president Barack Obama.

Die voorwaarden zijn op zich al het voorwerp van onderhandeling maar Abbas houdt voet bij stuk en wil de buit al zoveel mogelijk binnenhalen vooraleer de echte onderhandelingen nog moeten beginnen zonder dat hij daar iets tegenover moet stellen. Dat was hem de laatste keer ook grotendeels gelukt bij de vorige onderhandelingen in 2014 toen Israël in drie keer in het totaal 78 Palestijnse terroristen en moordenaars had vrijgelaten in ruil voor deelname van de Palestijnen aan het vredesproces. Zoals bekend draaide ook dit keer het vredesproces op niets uit en genereerde integendeel een nieuwe oorlog tussen het IDF en Hamas in Gaza (Operation Protective Edge) die aan 66 Israëlische soldaten het leven kostte.

Ook gisteren herhaalde Abbas zijn klassieke eis dat het lot van de “Palestijnse gevangenen in Israëlische cellen zijn grootste prioriteit” is en dat hij “zal doorgaan om de gevangenen te steunen totdat zij allemaal weer op vrije voeten zijn”. Abbas benadrukte gisteren schamper: “Wij houden ons vast aan een vreedzame volksstrijd, omdat we ons bewust zijn van wat de bezetting wil, en we zetten ons beleid verder in coördinatie met onze mensen in Al-Quds [Jeruzalem], de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en waar onze mensen ook zijn.”

In het kader van zijn boutade “steun aan de vreedzame volksstrijd” worden, zoals reeds bij herhaling werd bericht, aan gevangen Palestijnse terroristen  of families van omgekomen terroristen met westerse hulpgelden exhuberante vergoedingen en salarissen uitbetaald, waarvan de grootte van de verloning wordt bepaald door de aard en de mate van het succes van hun aanslag en of en hoeveel Israëli’s daarbij werden vermoord of gewond. Kortom: hoe bloediger het geweld en de terreur des te meer er met (hulp)gelden wordt gestrooid naar de betrokken terroristen en of hun families.

Andere gestelde voorwaarden vooraf zijn volgens Abbas dat “de PA bereid is om naar de onderhandelingstafel terug te keren op basis van de tweestatenoplossing, de oprichting van een onafhankelijke staat Palestina en [de opname van] de bepaling dat de nederzettingen op alle Palestijnse gronden illegaal zijn.” De Palestijnen leggen aldus bij voorbaat “de lat dermate hoog zodat er geen kat meer over raakt,” heet zoiets in diplomatieke onderhandelingstaal. Een echte doorbraak in een hernieuwd vredesproces moet dan ook niet verwacht worden. Want feit is: de Palestijnse Arabieren  willen geen vrede, zij willen Israël en dat bij voorkeur zonder Joden erin. Dat is zoal zeventig jaar het geval sinds de aanname door de Verenigde Naties van Resolutie 181 van november 1947 en de Arabische aanvalsoorlog tegen Israël die dat ontketende.

Uiteraard kan de situatie in de Gazastrook die gebukt gaat onder de islamistische dictatuur van Hamas, Abbas nog parten spelen. In zijn opmerkingen van gisteren dinsdag, besprak Abbas eveneens de aan de gang zijnde spanningen met Hamas en verwierp hij de beschuldigingen dat het strafmaatregelen heeft genomen tegen Gaza. “Deze stappen,” legde Abbas uit, “zijn bedoeld om een duidelijk signaal te zenden naar het leiderschap van Hamas dat het moet afzien van haar beleid en in het bijzonder van het Uitvoerend Comité van de Gazastrook dat functioneert als een onafhankelijke regering.” Abbas benadrukte dat “het de PA ernstig is omtrent haar beleid en dat het klaar staat om bijkomende stappen te ondernemen tegen Hamas als het zich niet schikt naar de oproep van nationale eenheid.” Hamas en Abbas’s factie Al Fatah leven als sinds 2007 op voet van oorlog met elkaar sinds Hamas op gewelddadige wijze de controle overnam van Gaza in een bloedige staatsgreep.