China zoekt steun voor eigen 4-puntenplan voor vrede tussen Israël en de Palestijnen

Peking, China, 8 mei 2013. Premier Netanyahu op 5-daags bezoek in China, waar hij o.m. een handelsakkoord tussen beide landen ondertekende twv 400 miljoen dollars [bron]

De Chinese ambassadeur aan de Verenigde Naties, Liu Jieyi, heeft op maandag 31 juli ’17 de internationale gemeenschap aangespoord om het 4-puntenvredesplan van de Chinese president  Xi Jinping te steunen en aldus een einde te maken aan het Israëlisch-Palestijns conflict.

Het Chinese 4-puntenplan is niet nieuw en dateert reeds van 2013. Het is weinig realistisch en ook inhoudelijk voegt het weinig of niks toe aan alle andere vorige vredesplannen die werden voorgesteld door de Arabische Liga, door Frankrijk, de Verenigde Staten onder Obama, de Russen, de EU, de VN, het Midden-Oosten Kwartet enz.. Ook de Amerikaanse president Trump zegt aan een nieuw vredesplan te werken maar daar is nog niks over bekend geraakt.

Het Chinese 4-puntenplan van 2013 in een notedop: Een tweestatenoplossing gebaseerd op de pre-1967 grenzen met oostelijk Jeruzalem als de hoofdstad van het nieuwe Palestina; het naleven van het concept van gemeenschappelijke, alomvattende, samenwerkende en duurzame veiligheid, onmiddellijk de Israëlische nederzettingenconstructie stoppen, maatregelen nemen om geweld tegen burgers te voorkomen en roept op tot een vroege hervatting van de vredesgesprekken; het coördineren van internationale inspanningen om vrede bevorderende maatregelen te nemen die leiden tot een gezamenlijke deelname in een vroeg stadium; en het bevorderen van vrede via ontwikkeling en samenwerking tussen de PA en Israël.

In mei 2013 zei president Xi tegen de Palestijnse leider Abu Mazen (Mahmoud Abbas): “Het is een onvervreemdbaar recht van het volk van Palestina om een onafhankelijke staat op te bouwen gebaseerd op de grenzen van 1967 met Jeruzalem als haar hoofdstad, met volledige soevereiniteit die de kern is van een regeling van de Palestijnse kwestie.”

Echter het Chinese vredesinitiatief van 2013 vloog tijdelijk in de ijskast toen op 29 juli 2013 Obama zijn buitenland minister John Kerry het vredesproces liet hervatten dat tien maanden in beslag zal nemen (tot 29 april 2014). Die ondehandelingen eindigden op een sisser en genereerden uiteindelijk een nieuw conflict tussen de Palestijnen (Hamas) en Israël tijdens Operation Protective Edge dat 51 dagen duurde (van 8 juli tot 27 augustus ’14) en het leven kostte aan 66 Israëlische soldaten, zes burgers en een Thai. Meer dan 1000 terroristen van Hamas en Co werden toen gedood door het IDF.

Het Chinese initiatief doet er in feite niet toe, zei Netanyahu vier jaar geleden omdat het conflict niet over land gaat maar over de Arabische weigering om Israël’s feitelijke bestaan als een Joodse staat te accepteren. Netanyahu zei hierover in mei 2013: “De wortel van het conflict is niet territoriaal. Het begon reeds lang voor 1967. De Palestijnse onwil om de staat Israël te erkennen als de nationale staat van het Joodse volk ligt aan de basis van het conflict.”