5O jaar geleden heroverde Israël de Golanhoogtes op Syrië

Diverse islamistische legers vechten hun strijd uit aan de grens met Israël, meer bepaald aan de grens met de Golan. Alle partijen hebben één gemeenschappelijke deler; de rode draad in het verhaal: Jodenhaat, die zich in onze tijd manifesteert als Israëlhaat.

Tijdens de Zesdaagse oorlog heroverde het Israëlische leger de Golanhoogtes op het Syrische leger. Op 10 juni 1967 om 18u30 kondigde Israël een staakt-het-vuren af. Ongeveer 500 Israëlische soldaten lieten het leven tijdens de felle gevechten om de Golan.

Tijdens de Jom Kippoeroorlog van oktober 1973 werd er andermaal hard gevochten om het behoud van de Golan, maar Syrië verloor opnieuw haar aanvalsoorlog tegen de Joodse staat. Vermits Syrië sinds 1967 weigert te onderhandelen met Israël over de status van de Golan, annexeerde Israël bij gebrek aan een vredesakkoord op 14 december 1981 de Golanhoogtes.

Op 11 april 2016 herhaalde premier Netanyahu Israël’s standpunt ten aanzien van de Golanhoogtes dat “de Golan voor altijd een deel van Israël zal blijven” en voegde eraan toe:

“In de 19 jaar dat de Golan onder Syrische bezetting was, werd het gebruikt voor bunkers, prikkeldraad, landmijnen, en agressie. Het werd gebruikt voor het voeren van oorlog. In de 49 jaar dat het gebied onder Israëlisch bestuur is geweest, is het gebruikt voor de landbouw, toerisme, economische initiatieven en de bouw. Het wordt gebruikt voor de vrede.”

Historiek
De Golan een deel vormde een deel van het zogenaamde Joodse nationale tehuis zoals dat werd vermeld in de bepalingen van het Britse Mandaat voor Palestina. Dat Mandaat werd in september 1922 geformaliseerd door de Volkenbond. Een kaart uit 1920 laat zien dat de Golan Hoogvlakte onderdeel was van het mandaat gebied voor de vestiging van een Joods nationaal tehuis. Zelfs nadat de Britse regering de Zionistische beweging bedroog en 77 procent van het gebied overhevelde naar een nieuwe staat met de naam Trans-Jordanië bevatte het gebied van het ‘Mandaat voor Palestina’ nog steeds de zogenaamde Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en de Golan Hoogvlakte.

Pas nadat de Britse en de Franse regering een overeenkomst sloten over de grenzen van hun mandaat in het Midden-Oosten, werd het gebied een deel van het Franse mandaat voor Syrië. Toen de Fransen en de Britten hun mandaat beëindigden, werd de Golan Hoogvlakte deel van de nieuwe onafhankelijke staat van Syrië dat het gebied inderdaad gebruikte om de Israëlische dorpen en steden in Galilea meedogenloos aan te vallen. Deze situatie bleef bestaan tot de Zesdaagse Oorlog in 1967 toen Syrië Israël aanviel vanuit de Golan waarna de IDF het gebied veroverde en niet meer afstond.

ISIS in de Golan
De Yarmouk Martelaren Brigade (YMB), een filiaal van IS (ISIS/Daesh), controleren een deel van de grens met Israël op de Golanhoogte (kaartje hierboven). TV Kanaal 10 berichtte dat de Israëlische veiligheidsdiensten over informatie beschikken dat de Yarmouk Martelaren Brigade beschikken over chemische wapens en in het bezit zijn van explosieven met mosterdgas en chloorgas ladingen. Per 21 mei 2016, zijn de YMB opgegaan in de salafistische terreurgroep het Khalid ibn al-Walid Leger.

Op dinsdag 26 april 2016 kwam de status van de Golan andermaal ter sprake in de VN-Veiligheidsraad.  De Chinese ambassadeur Liu Jieyi, de toenmalige president van de 15 leden tellende Veiligheidsraad,  zei dat de raad “diep bezorgd” is over de verklaring van Netanyahoe en benadrukte dat voor de VN, de status van het plateau “ongewijzigd blijft.” Liu herinnerde aan een VN-Veiligheidsraad resolutie 1981 die ging over de Israëlische beslissing om de Golan te annexeren en herhaalde dat

“[..] de Israëlische beslissing om de wetten, rechtspraak en bestuur (van de Joodse staat) in de bezette Syrische Golan Hoogvlakte in te voeren nietig en zonder enig internationaal juridisch effect was.”

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken (IMFA) reageerde woedend op de nieuwe VN-Veiligheidsraad verklaring over de status van de Golan Hoogvlakte:

“Met wie Israël wordt geacht te onderhandelen over de toekomst van de Golanhoogte? Met de Islamitische Staat? Al Qaeda? Hezbollah? De Iraanse en Syrische krachten die honderdduizenden mensen afslachtten? Met het oog op de oorlog die woedt in Syrië en de veiligheid en stabiliteit die Israël heeft opgebouwd in de Golan gedurende de afgelopen 50 jaar, is de suggestie dat Israël zich zou moeten terugtrekken uit de Golan Hoogvlakte onredelijk.”

door Missing Peace

[naar een door Brabosh.com ingekort artikel op de site van MP]

 

Advertenties

Frankfurt: klap voor Israël-vijanden

Zo af en toe komt er nog iemand tot bezinning. Sensatie in Frankfurt: Het stadsbestuur van Frankfurt am Main heeft besloten de Israël-boycotbeweging in de ban te doen en niet meer – noch financieel noch organisatorisch – te ondersteunen. Deze beslissing houdt verband met een motie van burgemeester en wethouder Uwe Becker (CDU, foto).

Concreet zal de internationale boycotbeweging “BDS” (boycot, desinvesteringen en sancties) tegen de staat Israël geen geld meer krijgen en de stad zal aan de beweging geen ruimtes en terrein meer beschikbaar stellen. Het stadsbestuur adviseert private verhuurders hetzelfde te doen. Ook zullen verenigingen en organisaties die BDS ondersteunen geen subsidies meer krijgen en bestaande subsidies worden ingetrokken.

De “BDS-beweging” probeert al meer dan tien jaar lang de Israëlische regering vanwege de zogenaamd meer dan 50-jarige bezettingspolitiek onder druk te zetten. Ze roept in veel landen op tot boycotmaatregelen – tegen ondernemingen zoals “Soda Stream”, die bijvoorbeeld op de “Westelijke Jordaanoever” produceren. Of tegen warenhuizen die daar goederen vandaan importeren.

BDS op de “Koopt niet bij Joden”-manier
Zoals de Jerusalem Post berichtte, verklaarde Becker:

“De BDS-beweging lijkt niet alleen sterk op het ´Koopt niet bij Joden´ van de nazi´s, maar is op dezelfde giftige leest geschoeid en vergiftigt het sociale klimaat. Frankfurt is een stad met sterke joodse tradities, het joodse leven is deel van de identiteit van de stad, deel van de ontwikkeling als economische macht, als cultuur- en opvoedingsstad – en daar zijn we trots op.”

Frankfurt zou een sterk band met Israël hebben, die in de afgelopen 37 jaar met de vriendschap met de zusterstad Tel Aviv gegroeid zou zijn. Bovendien zou de BDS-beweging de fundamentele legitimiteit van de staat Israël aanvallen. Volgens de Jerusalem Post plant de stad München al in de komende weken een gelijksoortige stap als Frankfurt. Af en toe gaat er blijkbaar toch nog bij de een of andere politicus een lampje branden.

door “Chevrolet”


bron-logoBron: in een vertaling uit het Duits door E.J.Bron van een artikelFrankfurt: Schlag gegen Israel-Feinde” van 30 augustus 2017 op de website van Politically Incorrect.

VN chef Guterres overvliegt Gaza in Israëlische helicopter en bezoekt terreurtunnel van Hamas

Woensdag, 30 augustus 2017 aan de Gazaanse grens: secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres bezoekt terreurtunnel van Hamas samen met Israël’s ambassadeur aan de Verenigde Naties Danny Danon en vice-stafchef van het IDF Aviv Kochavi.[beeldbron: IDF/Arutz Sheva]

VN-secretaris-generaal António Guterres vloog op woensdagochtend met een Israëlische helicopter over de grens tussen Israël en Gaza en kreeg een briefing over de veiligheidsuitdagingen waarmee Israël wordt geconfronteerd die uitgaan van het door Hamas bestuurde gebied. Met Guterres vlogen tevens mee de Israëlische ambassadeur aan de Verenigde Naties Danny Danon en vice-stafchef van het Israëlische Leger (IDF) Aviv Kochavi.

Tijdens de rondvlucht verduidelijkte ambassadeur Danon de veiligheidsproblemen waarmee de inwoners in zuidelijk Israël te kampen hebben, alsook de voortdurende dreiging die uitgaat van Hamas. Nadien bezocht Guterres een aanvalstunnel van de terreurgroep Hamas die ontspringt in Gaza en uitkomt op Israëlisch grondgebied. Later zal Guterres nog inwoners ontmoeten van de gemeenschappen die nabij Gaza wonen.

Ambassadeur Danny Danon vertelde aan secretaris-generaal Guterres:

“Hamas blijft zich bewapenen om Israël te schaden omdat het de royale humanitaire hulp van de internationale gemeenschap uitbuit. In plaats van te werken om voor hun kinderen een betere toekomst te verzekeren, heeft Hamas de inwoners van Gaza omgeturnd in gijzelaars en investeert al haar middelen in het graven van moorddadige terreurtunnels.

Op hetzelfde moment, houden de Israëlische inwoners van de gemeenschappen grens [met Gaza] zich bijzonder sterk in het aangezicht van terreurbedreigingen, terwijl ze welvarende gemeenschappen opbouwen en verder de regio helpen ontwikkelen voor het welzijn van de volgende generatie”

Een dag eerder was Guterres op visite in de Palestijnse gebieden in Judea & Samaria en legde bloemen op het graf van aartsterrorist Yasser Arafat en bezocht enkele families van terroristen in Israëlische gevangenschap. Meir Indor, voorzitter van Almagor, een Israëlische Associatie  voor Slachtoffers van Terreur, reageerde bijzonder boos en zei:

“Het feit dat de nieuwe VN-secretaris-generaal het graf van Arafat bezocht en een ontmoeting had met de moeders van gevangen terroristen en moordenaars, toont zijn flagrante gebrek aan respect voor de graven van de vermoorde slachtoffers en de gehele Israëlische samenleving.

Helaas, hebben de VN-organisaties gedurende vele jaren ervoor gekozen om Palestijnse terroristen direct of indirect te promoten. Misschien is de tijd gekomen voor ons om de VN aan te spreken bij haar echte naam: Een terreur ondersteunende organisatie.”

Bennett in Beit El: ‘Onze visie op de toekomst: één miljoen Joodse inwoners in Judea en Samaria’

Minister van Opvoeding Naftali Bennet in Beit-El, Samaria, op dinsdagavond 29 augustus 2017 [beeldbron: Hillel Maeir/Arutz Sheva]

Op dinsdagavond, 29 augustus 2017, vond in Beit-El, Samaria, een groot feest plaats naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de stichting van de Israëlische stad. Ruim 3.500 van de ca. 6.500 inwoners van Beit El waren opgedaagd en verschillende sprekers en politici voerden er het woord, aangevuld met dans en muziek.

Onder de sprekers bevond zich ook Naftali Bennett, voorzitter van de Joods Huispartij en sinds 14 mei 2015 minister voor Diasporazaken en voor Opvoeding in de regering Netanyahu. In zijn toespraak sprak minister Bennett zijn steun uit voor de Regionale Raad van Beit El en had hij het onder meer over de belofte van premier Netanyahu om 300 extra woningen bij te bouwen, waarvan de werken volgende maand zouden worden aangevat.

Minister Bennett voegde eraan toe:

“Dit is een oude belofte en wij in de regering zullen ons daar aan houden. Maar dat is niet genoeg. In de late jaren 1970, zelfs toen de Arbeidspartij aan de macht was, vestigden zij meer en meer nieuwe gemeenschappen en in de jaren 1990 zijn ze daarmee gestopt.

Ik begrijp dat er mensen waren die praatten over de visie van een Palestijnse staat, maar vandaag is het voor iedereen duidelijk dat dit niet zal gebeuren, en omdat het niet gaat gebeuren, is het tijd om de werkelijkheid te veranderen.

De tijd is gekomen om de soevereiniteit toe te passen over Judea en Samaria. Ik doe een beroep op u, mijnheer de eersteminister: Wij staan ​​achter u in het nemen van deze Zionistische stap en het toepassen van de soevereiniteit en dan zal het mogelijk worden om terug te keren naar een momentum van bouw.

Ik weet dat sommige mensen dit niet leuk vinden in Europa. Toen zij Beit El hebben gesticht werd dit door president Carter afgekeurd. Hij keurde het af en vandaag wonen er hier 6.500 mensen. Het maakt niet uit wat ze daar over ons zeggen, het is belangrijk wat wij hier doen. Niemand zal ons tegenhouden: Onze visie is een miljoen inwoners in Judea en Samaria.”

Het Midden-Oosten heeft vrede nodig, niet een andere Palestijnse staat

Feestelijke viering van 50 Jaar Samaria: ‘We zijn hier en we blijven hier voor altijd’

Video 50 Jaar Samaria: Minister van Onderwijs, Naftali Bennet, was er ook bij en ondersteunde de woorden van Netanyahu. Bennet zei:

“Het wordt tijd om vrij in ons land te kunnen bouwen. Het kan niet zijn dat in de 50 jaar die wij hier zijn de bewoners van Samaria nog steeds tweederangs burgers zijn. Samaria moet onder Israëlische soevereiniteit geplaatst worden.”

Op maandag 28 augustus 2017 kwamen duizenden burgers uit Samaria naar het industrieterrein Barkan om deel te nemen aan het feest met de naam “Lichten van het jubileum”. Behalve minister-president Benjamin Netanyahu bevonden zich nog talrijke andere politici onder de gasten.

Netanyahu zei toen:

“Dit is het erfgoed van onze voorouders, dit is ons land. Er zullen geen ´nederzettingen´ meer worden afgebroken, want het is bewezen dat dit niet bijdraagt aan de vrede. Wat hebben we ervoor teruggekregen? We hebben raketten gekregen. En dat is nu voorbij. En er is nog een andere reden waarom wij goed op deze plek passen – Samaria is voor de staat Israël van strategische betekenis, onze sleutel voor onze toekomst, want vanaf de hoge toppen van het Tall Asur gebergte kun je van de ene naar de andere kant van het land kijken.”

Toen zei Netanyahu dat hij dit ook altijd uitlegt aan gasten uit het buitenland:

“Stel je eens voor dat er radicale islamitische troepen op deze toppen zouden staan. Dat zou niet alleen ons, maar ook jullie in gevaar brengen, als onze buurlanden, het hele Midden-Oosten. Tegen de achtergrond van alle gebeurtenissen om ons heen in het Midden-Oosten, kan men zich voorstellen wat het resultaat zou zijn. Voor ons zouden weg nr. 6 en de luchthaven Ben-Gurion in gevaar zijn. Daarom zullen we er nooit van afzien om Samaria te beschermen. We zullen meer wortels slaan, bouwen en de vestiging uitbreiden.”

Na zijn toespraak overhandigde de districtsvoorzitter van Samaria, Jossi Daga, aan Netanyahu de oorkonde van ereburger van Samaria:

door NAI Redaktion


bron-logoIn een vertaling uit het Duits door E.J. Bron van een artikel “Netanjahu: Es werden in Israel keine Siedlungen mehr abgerissen” op Israel Heute van 29 augustus 2017.