Messentrekker in Hamburg die man doodde was afgewezen Palestijnse asielzoeker

De woesteling die op vrijdag 28 juli 2017 in het Duitse Hamburg, gewapend met een groot keukenmes een supermarkt binnenstormde en onder de gekende kreet “Allahu Akhbar” (Allah is groot) wild de mensen om zich heen begon neer te steken, is nu bekend. Het betreft een 26-jarige afgewezen Palestijnse asielzoeker die ‘geradicaliseerd’ is (plaatje hierboven) [beeldbron: Israel Behind The News].

Bij de islamistische aanslag werd een 50-jarige man gedood en raakten nog zes anderen gewond. De Palestijn vluchtte weg uit de supermarkt, stak op straat nog vier andere mensen neer maar werd uiteindelijk gestopt door omstanders die de islamist met stoelen bekogelden tot hij gewond neerzeeg en kon ingerekend worden door de veiligheidsdiensten.

Aanvankelijk werd geopperd dat de man een ‘lone wolf‘ was met ‘psychologische problemen‘. De klassieke uitleg in naïeve verdwaasde linkse middens die zichzelf graag in slaap brallen en het grote publiek in de luren willen leggen. Imho heeft iemand die in het openbaar ‘Allahu Akhbar’ krijst, de oorlogskreet van de jihadist, de facto een ‘psychologisch probleem’ en eenieder kan maar beter op zijn/haar hoede voor hem zijn.

Schoorvoetend geven de Duitse inlichtingendiensten thans toe dat de man bekend was bij de Duitse veiligheidsdiensten, dat het hier om een Palestijnse afgewezen asielzoeker gaat, genoemd Ahmad A. die geboren is in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), had geen identiteitspapieren, verbleef sinds 2015 in Duitsland en vroeg asiel aan maar dat werd geweigerd en werd prompt uitgewezen, woonde tot aan zijn islamistische daad in een vluchtelingencentrum.

Waarschijnlijk is de islamist zolang onder de radar kunnen blijven, profiterend van zijn internationale status als de Palestijn van wie alles wordt verdragen “omdat hij in eigen land verdrukt en uitgebuit wordt  door den Jood”, aka de Zionistische kwelduivel, het gekende excuus van onze extreemlinkse nitwits.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Andy Grote zei: “Voor zover we weten waren er geen gronden om hem te beschouwen als een onmiddellijk gevaar. Hij was een verdachte islamist en stond geregistreerd in onze systemen, niet als een jihadist maar als een islamist.” Volgens de Duitse socialistische politieker (SPD) is een islamist die dreigt met een keukenmes en Allahu Akhbar roept, blijkbaar nog geen jihadist. Hij wordt dat pas wanneer hij iemand verwondt of doodsteekt. Zolang hij dat mes niet gebruikt blijft hij een islamist en vormt dus geen onmiddellijk gevaar voor de omgeving. Jawadde. Zucht.

De Duitse kanselier Angela Merkel gaf impliciet toe dat haar veiligheidsdiensten andermaal hadden gefaald wellicht door de Palestijnse connotatie en zij prees de politie maar vooral de wakkere burgers die de Palestijnse jihadist hadden gestopt: “Deze gewelddadige misdaad zal onderzocht worden,” zei Merkel en “Ik dank de politie voor hun inzet en al diegenen die opstonden tegen de aanvaller met burgerlijke moed en dapperheid.”

Vermits het hier om een Palestijnse asielzoeker gaat, zal de zaak wellicht verticaal geklasseerd worden en horen we hier nooit meer wat van. 😦