Het Palestijnse ‘mensenrecht’ om ongestraft Joden te vermoorden

De Moefti van de Palestijnse Autoriteit, sjeik Muhammad Hussein verklaarde in een uitzending van 9 januari 2012 op de nationale omroep PA-TV: “O moslim, dienaar van Allah, er loopt een Jood achter mij, kom en doodt hem.” De Moefti is o.m. prediker in de Al-Aqsa Moskee op de Tempelberg in Jerzualem en de hoogste religieuze ambtenaar van de Palestijnse Autoriteit en aangesteld werd door de ‘gematigde’ Palestijnse leider Mahmoud Abbas. [beeldbron: PMW]

Deze ochtend bericht de Israëlische media dat Israël de metaaldetectoren aan de Tempelberg in Jeruzalem heeft laten verwijderen. In de plaats van zouden er andere elektronische veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals bv. de plaatsing van camera’s met gezichtsherkenning. Waarom Israël gezwicht is en onder welke of wiens druk is niet geheel duidelijk. Vooral de druk van Turkije en van de Verenigde Naties worden geciteerd die de beleidsbeslissing van Israël’s regering hebben teruggedraaid.

Wat er ook van zij, de Arabieren, de Turken, hun westerse bondgenoten, de Verenigde Naties en al hun neverorganisaties en in het bijzonder de Palestijnen kanten zich tegen om het even  welke veiligheidsmaatregel op de Tempelberg. Voor hen is en blijft die Tempelberg enkel en alléén islamitisch en elke Jood die het waagt om daar een voet te zetten doet dat op eigen risico en mag zich de facto als aangeschoten wild beschouwen.

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel magazine, schreef er dit over:

“Wie ooit de Klaagmuur in de Oude Stad van Jeruzalem bezocht, weet dat je eerst via een security checkpoint moet passeren om die te bereiken. Metaaldetectoren controleren de bezoekers terwijl rugzakken en tassen via een x-ray tunnel passeren. Hetzelfde geldt trouwens voor wie de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan wil betreden of pelgrims die de Hajj in Mekka bijwonen. Wat is er dan mis met de nieuwe veiligheidsmaatregelen op de Tempelberg? Ik kan het niet anders benoemen dan onverantwoordelijke politieke spelletjes van de Palestijnen. Dergelijke beslissingen heeft hen in het verleden al veel dierbaars gekost en als dit nog lang aansleept dreigen ze – door eigen toedoen – de toegang tot één van hun meest heilige plaatsen te verliezen.”

De Amerikaanse blogger Elder of Zyon  schreef er het volgende over in The Algemeiner van 24 juli 2017:

De poster van Al Fatah die alle Israëlische veiligheidsmaatregelen op de Tempelberg verwerpt

“Mahmoud Abbas’ ‘gematigde’ Fatah factie publiceerde bovenstaande poster op haar Facebook pagina — waarmee het aantoonde dat het geen enkele veiligheidsmaatregel op de Tempelberg zal accepteren, maakt niet uit hoe onschuldig ook. Kort gezegd, Israëliërs hebben het recht niet om zichzelf te beschermen, volgens Abbas.

Abbas beweert dat hij tegen geweld is, maar hij gelooft wel dat Arabieren het recht hebben om wapens te dragen in hun heilige plaatsen. Waarom? Uiteraard om Joden te vermoorden of andere Israëliërs – in wat de Palestijnen nadien ‘zelfverdediging’ zullen heten.

Voorbije zondag installeerde Israël veiligheidscamera’s aan de Leeuwenpoort, waarvan wordt aangenomen dat die poetentiële wapens kan herkennen, hoewel, hoe die wapens kunnen vinden in een rugzak zonder daarbij een metaaldetector te gebruiken is niet duidelijk. Tot nog toe blijven de metaaldetoren in gebruik [niet meer dus, zie bericht bovenaan; Brabosh].

Opnieuw weigerden de Arabieren hun ‘derde heiligste plaats’ te bezoeken op zondag, terwijl ze tezelfdertijd beweerden dat Israël hen zou verhinderen om dat te doen en opriepen om een spoedbijeenkomst van de Arabische Liga te beleggen deze week.

Intussen publiceerde [het Qataarse nieuwskanaal] Al Jazeera een kolom van Hamas advokaat Stanley Cohen waarin het Palestijnse terrorisme wordt vergoelijkt. In zijn artikel pleit Cohen ervoor dat Arabieren inderdaad het mensenrecht hebben om Joden te vermoorden – zolang ze het maar ‘verzet’ blijven noemen. Dit idee, waarvan hij beweert dat het gewettigd is door VN resoluties, is volslagen bespottelijk. De Conventie van Genève werd niet overschreven door vage resoluties van de Algemene Vergadering [van de VN]. Toch noemt Cohen zichzelf een mensenrechtenactivist, het neersteken van Joden vergoelijkend.

Op het einde doen de Palestijnen een beroep op de linkse wereld, door beroep te doen op het grootste menselijke recht van alles, met name het recht om niet beledigd te worden. In een willekeurige maand verklaren zij dat er iets nieuws is dat hen beledigt en dreigen vervolgens met geweld tenzij hun vijanden inbinden en hun onvergeeflijke misdaad van hen te beledigen terug inslikken. En niemand die hen daarop durft aan te spreken.