Arabieren emigreerden massaal naar ‘Palestina’ NADAT de Joden het land ontwikkelden

Dat vreselijk ogenblik wanneer u beseft dat Palestijnse Arabieren enkel naar het Heilig Land kwamen NADAT de Joden het land ontwikkelden….

De Palestijnse Arabieren en hun bondgenoten beweren dat de Joden van Europa kwamen, hun land afnamen en hen vervolgens verdreven, de oorspronkelijke bewoners van het land. Bovendien willen ze ons laten geloven dat indien wij niet terug naar ons thuisland waren gekomen, het leven zalig en aangenaam zou zijn geweest voor de Arabieren die er toen woonden en dat wij hun levens ruïneerden.

Dat is een louter gefabriceerd verhaal dat hooguit 100 jaren de ronde doet en dat sinds de oprichting van Al Fatah, de politieke beweging die omstreeks 1964 werd opgericht en tegenwoordig geleid wordt door Mahmoud Abbas, steeds meer de schijn van waarheid is beginnen krijgen. Maar voor dat Palestijnse “verhaal” is geen enkel historisch en of wetenschappelijk bewijs voor te vinden. Steek om het even waar in Israël of in Judea & Samaria een spade in de grond en je vindt enkel Joodse geschiedenis en geen ‘Palestijnse’ (behalve dan oude Coca-Cola en Pepsi flesjes van ca. 2010 die daar werden achtergelaten om te rotten).

Wijlen Robert F. Kennedy (1925-1968), broer van de voormalige president John F. Kennedy die in 1963 werd vermoord, bezocht in 1948 het Britse Mandaat voor Palestina, een maand voor Israël de onafhankelijkheid zal uitroepen. Tijdens zijn bezoek raakte hij in de ban van de ondernemingslust en inventiviteit van de Joodse immigranten die sinds het begin van de (eerste) Aliyah in 1882 massaal naar ‘Palestina’ emigreerden om er te helpen het land weder op te bouwen. Robert Kennedy werd op slag verliefd op het land en zijn volk en werd een ware vriend van Israël.

De Amerikaanse krant The Boston Post citeerde op 3 juni 1948 Robert F. Kennedy aldus:

“De Joden wijzen trots op het feit dat meer dan 500.000 Arabieren, in de 12 jaren tussen 1932 en 1948, naar Palestina kwamen om te profiteren van de leefomstandiheden die in geen enkele andere Arabische staat bestaan… Indien een Joodse staat wordt gevormd zal het de enige overblijvende stabiliserende factor zijn in het nabije en verre Oosten.”

[Origineel: The Jews point with pride to the fact that over 500,000 Arabs, in the 12 years between 1932-1944, came into Palestine to take advantage of living conditions existing in no other Arab state… If a Jewish state is formed it will be the only remaining stabilizing factor in the near and far East.]

Kennedy verwierp de westerse vrees dat Israël communistisch zou worden als “fanatiek absurd” en argumenteerde dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië spoedig “zullen kijken naar een Joodse staat die een steunpunt zullen bewaren in dat deel van de wereld.

Het compromisloze antwoord van de Arabieren ten tijde van het bezoek van Robert F. Kennedy aan ‘Palestina’ liet niets aan de verbeelding over en heeft tot op vandaag niet aan actualiteit ingeboet:

“Wij zulen moslim brigades uit Pakistan inzetten, wij zullen een religieuze kruistocht leiden voor alle loyale volgelingen van Mohammed, wij zullen voor altijd de invaller verpletteren. Of dat nu drie maanden zal duren, drie jaren of 30 jaren, wij zullen de strijd voortzetten. Palestina zal Arabisch zijn. Wij zullen geen compromis accepteren.”

[Origineel: “We shall bring Moslem brigades from Pakistan, we shall lead a religious crusade for all loyal followers of Mohammed, we shall crush forever the invader. Whether it takes three months, three years, or 30, we will carry on the fight. Palestine will be Arab. We shall accept no compromise.”]