Jeruzalem crisis: Het is tijd om Abbas te deporteren en de opstand neer te slaan

Het is telkens weer hetzelfde oude liedje: Arabieren vallen aan en Israël wordt vervolgens beschuldigd wanneer het zichzelf verdedigt.

Volgend op de moord van twee Israëlische soldaten op de Tempelberg door drie islamitische terroristen, heeft Israël gedaan wat elke andere soevereine natie zou doen: het nam maatregelen om te voorkomen dat dit zich ooit nog zou herhalen. In dit geval plaatsten de autoriteiten veiligheidsdetectoren aan de ingangen van de heilige plaats om de veiligheid te garanderen en de orde te bewaren.

Echter, Mahmoud Abbas en andere Arabische leiders konden andermaal niet aan de verleiding weerstaan om Israël te beschuldigen van provocatief op te treden jegens islamitische gevoeligheden. Abbas riep op tot bloedvergieten… en het voorbije weekeinde heeft een Arabier de oproep van Abbas beantwoord en werden nog eens drie Israëliërs vermoord. Hooggeplaatste ambtenaren in Jordanië en Egypte (zoals gewoonlijk) wezen onmiddellijk naar de Joodse Staat en beschuldigden deze voor de “escalatie” van het geweld.

En waarom dan? Voor het nemen van logische stappen om de wet en orde te handhaven op de Tempelberg? Juist. Exact. Voor hen is het vermoorden van Israëliërs blijkbaar perfect in orde. Daar is niks mis mee, wat hen betreft. Dat deel (van het geweld) verontrust Egypte en Jordanië niet.

Voor Abbas is om het even welke dag dat hij het kan uitschreeuwen tegen de wereld, een goeie dag, een gouden kans, en elk excuus is goed genoeg. Hij kent het wereldtoneel en niemand kan het “arme ik, help mij” zo goed uitspelen zoals hij dat kan. Hij weet hoe hij emoties kan bespelen. Dus heeft hij aan de schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, gevraagd om hem en zijn “volk” te redden zodat zijn terroristen zich vrij kunnen bewegen en Joden vermoorden wanneer ze daar zin in krijgen. Hij wil dat de metaaldetectoren worden verwijderd van de Tempelberg.

In feite wil hij dat Israël wordt ‘verwijderd’. Hij kan het maar amper geheim houden. Hij riep op tot ‘dagen van razernij’ en hij heeft zijn dagen van razernij gekregen. Arabische rellen zijn uitgebroken in Jeruzalem en elders. In de Samarische stad Halamish heeft een Palestijnse Arabische indringer drie Israëliërs tijdens hun sabbatmaaltijd met een mes afgeslacht. Een vierde werd ernstig gewond. De moordenaar was “razend” geworden, precies zoals Abbas het wilde en ook expliciet had gevraagd.

Indien er iemand verwacht dat Egypte en Jordanië zouden sympathiseren met Israël, is eraan voor de moeite. Helaas, niet dus. De twee naburige Arabische landen die een vredesverdrag hebben ondertekend met Israël scharen zich aan de zijde van hun broeders en met het terrorisme. Bovendien lijken ze erg opgetogen om een voor henzelf handige schijnwerper te richten op de Tempelberg… met dank aan Abbas en zijn Fatah/Palestijnse Autoriteit die weten hoe ze dergelijke zaken in elkaar moeten flansen.

Zij weten hoe de wereld zal reageren wanneer ze iets opstarten en wanneer Israël geen andere keuze heeft behalve dan in te binden. Het is enkel Israël’s antwoord (op de terreur en het geweld) dat de voorpagina’s haalt… evenals de veroordeling door de Verenigde Naties… hoewel met Nikki Haley aan het roer (de Amerikaanse ambassadeur aan de VN), kan het misschien anders uitdraaien. Zal Israël anders reageren? Maar al te dikwijls, onder gelijkaardige omstandigheden, zwichtte Israël (voor internationale druk). Maar met Trump achter zich, kan dit de grote kans zijn voor premier Benjamin Netanyahu om te bewijzen dat Israël niet zomaar met zich laat sollen.

In de geest van Pinchas, moet Israël bereid zijn om (de opstand) neer te slaan zelfs als dat betekent dat het tegenkanting zal krijgen zowel binnen- als buitenlands. Het komt er hoe dan ook aanztten. Laat ze maar roepen en tieren in Caïro, in Amman en in Ramallah; Israël zal doen wat het moet doen tegen een generatie van moorddadige pestkoppen. Ze moeten weten dat er voor elke vorm van “razernij” een zware prijs moet betaald worden.

Eerste stap: stel de Palestijnse Autoriteit buiten de wet. Verklaar de Palestijnse Autoriteit tot een terroristische organisatie voor haar flagrante dodelijke ophitserijen. (De Jodenhaat die zij op de scholen onderwijzen is voldoende bewijs). Tweede stap: deporteer Mahmoud Abbas en zijn bende schoelies en bandieten. Stuur ze naar Jordanië. Laat we eens kijken of koning Abdullah met hen meer geluk heeft dan zijn vader toen die te kampen kreeg met de bokkesprongen van Arafat en zijn zooitje ongeregeld. Het zou Israël’s taak niét mogen zijn om deze wilden te temmen.

Tezelfdertijd maak grote kuis in en deporteer het dorp van waaruit de moordenaar opereerde. Klinkt hardvochtig? Bekijk dan zeker nog maar eens de beelden van de plek waar de moorden plaatsvonden.


naar een artikel van Jack Engelhart van 23 juli 2017 in Arutz Sheva

Halamish, ten noorden van Ramallah in Samaria, vrijdagavond 21 juli 2017. Israëliërs zaten tijdens de sabat gezellig te tafelen toen eensklaps de 19-jarige Palestijnse jihadist Omar al-Baded hun huis binnendrong en de weerloze burgers met een mes aanviel. Drie Israëliërs werden bloedig afgemaakt en een vierde persoon, een 68-jarige vrouw, werd zwaar gewond overgebracht naar het hospitaal. De terrorist werd nadien neergeschoten maar bleek niet ernstig gewond en werd prompt in de boeien geslagen.