PLO-topman: ‘Groot-Brittannië moet de Palestijnen compenseren voor de Balfour Verklaring’

settle01

Dit jaar wordt de 100ste verjaardag herdacht van de Balfour Verklaring, waarin de Joden van Groot-Britannië het recht kregen om zich te vestigen in het land van hun voorvaderen. De feestelijkheden zijn in Israël in volle uitvoering. Een boze reactie van de Palestijnen kon niet lang uitblijven.

Een hoge ambtenaar van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) heeft Groot-Brittannië opgeroepen om Palestina te erkennen ter compensatie van de Balfour Verklaring van 1917.  Zakaria al-Agha, het hoofd van het Uitvoerend Comité van de PLO en leider van de Al Fatah afdeing in Gaza, eiste dat G-B onmiddellijk een Palestijnse staat zou erkennen.

zakaria2Tijdens een bezoek op 2 maart jl. aan het Al-Shati “vluchtelingenkamp” in het noorden van de Gazastrook, benadrukte PLO-topman al-Agha (afb. rechts) het belang van de Arabieren om hun onderlinge geschillen naast zich neer te leggen en eendrachtig een einde te maken aan de “bezetting” van Judea en Samaria. Hij zei tevens dat de Arabieren Israël’s pogingen om Jeruzalem te “judaïseren” moeten bestrijden.

In zijn toespraak vermeldde al-Agha tevens de “onfortuinlijke” Balfour Verklaring en drong er bij de Britten op aan om de “Palestijnen” te compenseren voor de “misdaad” van Balfour door een Palestijnse staat te erkennen en te steunen. Hetzelfde zei hij haast identiek op 31 oktober 2016 bij de 99ste verjaardag van de Balfour Verklaring, toen hij deze historische verklaring van de Britse Lord Balfour “ongeldig” noemde.

Al-Agha prees tevens het bezoek van Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, dat hij onlangs bracht aan Libanon en benadrukte het belang van het beschermen van de rechten van de “vluchtelingen” en het “Recht op Terugkeer van de Arabieren naar Israël.

Op 11 mei 2016 op de Palestijnse nationale omroep (PA-TV) zei Zakaria Al-Agha dat het Palestijnse recht op terugkeer, zoals geformuleerd in resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de VN, buiten kijf staat, maar dat iemand die ook terugkeert het recht heeft om compensatie te ontvangen. “Het gaat over terugkeer, alsmede over een vergoeding,” zei Al-Agha. Bovendien voegde hij eraan toe dat de vluchtelingen moeten terugkeren “naar hun steden, dorpen en huizen [in Israël] en niét naar de Palestijnse staat die zal worden opgericht.”

Eerder, op 22 september 2016 in de VN in New York, had Mahmoud Abbas van Groot-Brittannië een verontschuldiging gevraagd voor de Balfour Verklaring:

“We ask Great Britain, as we approach 100 years since this infamous [Balfour] Declaration, to draw the necessary lessons and to bear its historic, legal, political, material and moral responsibility for the consequences of this declaration, including an apology to the Palestinian people for the catastrophes, misery and injustice this declaration created and to act to rectify these disasters and remedy its consequences, including by the recognition of the state of Palestine. This is the least Great Britain can do.”

Balfour Verklaring van 1917
In de Balfour Verklaring van 1917 worden de Joden uitdrukkelijk gevraagd om zich overal in ‘Palestina’ te willen vestigen. Het ‘Palestina van toen omvatte toen, wat later het Brits Mandaat voor Palestina zal heten, het grondgebied van het huidige Israël, Jeruzalem en Judea & Samaria (aka de Westelijke Jordaanoever) en het grondgbeied van het tegenwoordige Jordanië. De Balfour Verklaring werd enkele jaren later officieel bevestigd in San Remo.

De Conferentie van San Remo van 25 april 1920 – die de Balfour-verklaring in haar geheel opneemt – gaf vorm aan de kaart van het moderne Midden-Oosten, zoals werd overeengekomen door de Supreme Council of the Principal Allied Powers (Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Japan en de Verenigde Staten als waarnemer), en die later met eenparigheid van stemmen werd goedgekeurd door de Volkenbond (de directe voorloper van de Verenigde Naties).

Deze resolutie werd nooit herroepen en blijft tot op vandaag juridisch bindend en rechtsgeldig, hoewel het bestaan van deze overeenkomst tegenwoordig straal wordt genegeerd door de hele wereld, de VN inkluis.

Balfour Verklaring van 1917
1917-Balfour-declaration_original