Opmerkelijk verzet van VS in de Verenigde Naties: ‘Er bestaat niet zoiets als een Palestijnse staat’

error-palestine-not-found-try-imaginary-state

De Amerikaanse regering op vrijdag 10 februari ’17 de benoeming verworpen van Salam Fayyad, premier van de Palestijnse Autoriteit van 2007 tot 2013, om de volgende speciale vertegenwoordiger voor de Verenigde Naties te worden aan Libië. Volgens de New York Times, tekende de Trump regering bezwaar aan omwille van het feit dat er niet zoiets als een Palestijnse staat bestaat.

De Amerikaanse gezant aan de Verenigde Naties, Nikki Haley, zei in een verklaring dat de Trump regering “teleurgesteld was” dat VN-secretaris-generaal, António Guterres, de benoeming van Fayyad al had aangekondigd in de Veiligheidsraad, aangezien het (volgens de VS) meer zin zou hebben om de Verenigde Naties te laten vertegenwoordigen door diplomaten van échte landen en niet door denkbeeldige.

Nikki Haley zei dat:

nikki“Veel te lang hebben de Verenigde Naties de Palestijnse Autoriteit oneerlijk bevooroordeligd ten koste van onze bondgenoten in Israël.

De Verenigde Staten erkennen momenteel een Palestijnse staat niet noch steunen zij het signaal dat deze benoeming binnen de Verenigde Naties zou uitsturen. Vandaar dat in de toekomst, de Verenigde Staten zullen optreden, niet enkel praten, ter ondersteuning van onze bondgenoten.”

Israël tevreden
Danny Danon, Israël’s ambassadeur aan de Verenigde Naties, was duidelijk opgetogen met het Amerikaanse veto tegen de voormalige Palestijnse premier en de nieuwe Amerikaanse wind die tegenwoordig in de VN waait en hij zei:

“Dit is het begin van een nieuw tijdperk in de Verenigde Naties. De Verenigde Staten scharen zich kordaat en onbeschaamd aan de zijde van Israël. De nieuwe regering bewijst andermaal dat ze zich kordaat posteert naast de Staat Israël, in de internationale arena en in de Verenigde Naties in het bijzonder. De nieuwe regering werkt aan het gezamenlijk belang van de Verenigde Staten, Israël en de speciale alliantie tussen onze beide landen.”

Palestijnen weer boos
De Palestijnse Bevrijdings Beweging (PLO) gaf een verklaring vrij waarin deze het manooeuvre van Nikki Haley verwierpen en noemde het een “flagrante discriminatie op basis van nationale identeit. Het tart de logica dat de benoeming van de meest gekwalificeerde kandidaat wordt geblokkeerd, omdat het als schadelijk wordt gezien voor Israël. Het geeft carte blanche aan de uitsluiting van de Palestijnen overal.”

De verklaring drukte tevens de hoop uit dat de VS hun besluit zouden “terugtrekken” en in plaats daarvan te werken om “zinloze acties van onverdraagzaamheid en wraakzucht te blokkeren en ageren tegen de verdere victimisatie van het Palestijnse volk enkel omwille van feit van hun bestaan.”

Eerder had Saeb Erekat, toponderhandelaar voor de PLO in het vredesproces, ermee gedreigd dat de PLO haar erkenning van Israël zou terugtrekken. Echter, de PLO heeft Israël nooit officieel erkend, ondanks haar belofte om dat wel te doen tijdens de onderhandelingen in Oslo (1993-1994.) De PLO heeft ook nooit haar Handvest gewijzigd, de stichtingsakte van de Palestijnse Bevrijdingsbeweging uit 1964 (aangepast in 1968),  waarin ondermeer wordt benadrukt dat Israël geen bestaansrecht heeft.