Een 5-delig plan voor president Trump om de Amerikaans-Israëlische relaties te herstellen

obama-abbasVrienden voor het leven: PA-leider Mahmoud Abbas en de 44ste Amerikaanse president Barack Obama hand in hand op ramkoers tegen de Joodse staat Israël…

De inhuldiging van Donald Trump als de 45ste president van de Verenigde Staten lijkt wellicht een einde te maken aan acht jaar verslechtering van de Amerikaans-Israëlische relaties. Nu is het tijd om de schade te herstellen.

fiveDaartoe laat de Republikein Bill Johnson uit Ohio een ontwerp-brief (onderaan) circuleren gericht aan president Trump waarin hij zijn expliciete steun vraagt voor zijn inspanningen om onze speciale relatie met Israël te herstellen en benadrukt de vijf prioriteiten die dat zouden moeten leiden.

Het zijn geen van allen brein-brekers. Maar ze zeggen dat een half brein slechter is dan helemaal geen, dus zal ik ze hier toelichten ten behoeve van de Beltway insiders.

Het eerste is het omkeren “in zoverre dat dit mogelijk is” van resoluties van de Verenigde Naties, die schadelijk zijn voor Israël, een duidelijke verwijzing naar Resolutie 2334 van de Veiligheidsraad, georkestreerd door de regering-Obama vorige maand. In het verklaren van Israël’s aanspraken in Jeruzalem en elders als nietig, maakt Resolutie 2334 het allemaal politiek onmogelijk om de Palestijnse leiders ertoe te bewegen om een territoriaal compromis in de nabije toekomst te accepteren.

Helaas, kan Trump deze rinkelende bel niet volledig doen zwijgen, dat precies de reden was waarom de regering-Obama had aangedrongen om ze te doen rinkelen, waardoor dit de andere vier principes nog belangrijker maakt.

Het tweede principe is het bestrijden van de Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) beweging gericht op het delegitimeren van Israël. Resolutie 2334 gaf een enorme impuls aan deze verraderlijke campagne, die aan kracht heeft gewonnen op de Amerikaanse universiteitscampussen in de afgelopen acht jaar en een stijging van het aantal daden van antisemitische geweld faciliteerde. Degenen die geobsedeerd zijn door het oneerlijke aparte uitichten en het demoniseren van Israël, hebben thans een krachtig hulpmiddel waarmee zij beïnvloedbare studenten kunnen misldeiden en beschuldigingen van partijdigheid kunnen ombuigen.

De administratie Trump kan de gevolgen helpen verzachten door toe te treden tot het groeiend aantal staats- en lokale overheden, die in het openbaar mensen hebben verstoten die anti-Israëlische haatpraat verkopen. In de tussentijd moet Trump de Anti-Semitism Awareness Act ondertekenen, die het Departement van Onderwijs de mogelijkheid geeft om antisemitisme op de campus te monitoren en te bestraffen,  nadat het werd goedgekeurd door het House (aka het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden; ed. Brabosh.)

Het derde principe is druk zetten op de Palestijnse leiders om het bestaansrecht van Israël te aanvaarden als een Joodse staat – iets waarvan de Palestijnse president Mahmoud Abbas bij herhaling heeft gezegd dat hij dat nooit zal doen. Dit moet niet langer als een concessie worden beschouwd die gemaakt wordt in combinatie met een definitieve status regeling, maar als het sine qua non van de onderhandelingen. Zonder deze fundamentele inzet voor coëxistentie met Israël, is er niets om over te praten.

Het vierde principe maakt een einde aan het Palestijnse aanzetten tot terrorisme. Meestal wordt dit beschouwd als iets waar Palestijnse leiders pas greep zullen krijgen van zodra er een akkoord is bereikt, echter ook dit moet geconfronteerd worden. Israëliërs zijn bereid om compromissen te sluiten in het streven naar vrede, maar ze hebben de neiging om dicht te klappen wanneer hun “vredespartners” mensen aansporen om hen te doden.

Ten slotte is het nu meer dan ooit noodzakelijk om de Amerikaanse  in Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Resolutie 2334 was heel duidelijk bedoeld om Jeruzalem als de hoofdstad van Israël in vraag te stellen, die aldus Palestijnse leiders in staat stelden om hun weigering om compromissen te sluiten te rechtvaardigen. Trump moet reageren door het overbrengen van de Amerikaanse ambassade naar daar, waaruit blijkt dat de Verenigde Staten, als grootste macht ter wereld, zich inzet voor het recht van Israël om daar te zijn.

johnsonAlle leden van het Congres die zich beschouwen als “pro-Israël”,  moeten Johnson’s brief (onderaan) ondertekenen om alzo de internationale gemeenschap te tonen dat er een nieuw tijdperk is aangebroken van ongekende Amerikaans-Israëlische samenwerking en vriendschap.

Verdedigers van de uitgaande Amerikaanse regering willen niet dat dat gebeurt. Sommigen beweren – gewoon belachelijk dus – dat “Trump’s onvoorwaardelijke steun betekent dat Israël in de problemen komt”, alsof een overvloed aan Amerikaanse steun en respect in de jaren van Obama het probleem waren dat gecorrigeerd moet worden.

Het probleem dat gecorrigeerd moet worden, is dat jaren van vijandige Amerikaanse acties in het kader van de regering-Obama, vanaf het Iraans nucleair akkoord tot aan Resolutie 2334, de vijanden van Israël hebben aangemoedigd te geloven dat zij de public relations oorlog tegen de Joodse staat kunnen winnen. Samen met Israël moet de Trump regering hen thans overtuigen dat ze de PR-oorlog hebben verloren en dat erkenning van dat feit de enige weg vooruit is.

door Gregg Norman

Bron: Gregg Roman is directeur van het Middle East Forum, een onderzoekscentrum met hoofdzetel in Philadelphia. In een vertaling van Brabosh.com van een artikel van de auteur van 27 januari 2017 op het Middle East Forum.


Brief van Amerikaans volksvertegenwoordiger Bill Johnson aan president Trump
“Israel Priorities Letter to Trump” die intussen door 43 Congresleden werd ondertekend

johnson-letter