Europese Unie sponsort Birzeit Universiteit in Ramallah die oproept om Joden ‘op te blazen’

fatah_rally_12-1-17__1_Gemaskerde leden van de studentenorganisatie Shabiba (verbonden met Al Fatah) hielden op 31 december 2016 een gewapende manifestatie op de campus van de Birzeit Universiteit, nabij Ramallah ten noorden van Jeruzalem op de Westelijke Jordaanoever. Op de vredesconferentie in Parijs van 15 januari 2017 eisten de wereldleiders dat Israël de controle over dit gehele gebied tussen Birzeit en Jeruzalem onvoorwaardelijk zou afstaan aan de Palestijnse Autoriteit. [beeldbron: Tom Gross’ website]

Een Palestijnse Universiteit, die sterke banden onderhoudt met de Verenigde Staten en de Europese Unie, organiseerde onlangs een militaire parade waarin expliciet wordt opgeroepen om Joden te vermoorden.

De Birzeit Universiteit, net buiten Ramallah Judea en Samaria (aka de Westelijke Jordaanoever), hield op 31 december 2016. een reeks festiviteiten om de 52ste verjaardag van de Fatah-beweging te vieren. Fatah is de dominante stroming binnen de Palestijnse Autoriteit (PA) die een diverse reeks Palestijnse organisaties overkoepelt en geleid wordt door de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas. Het Midden-Oosten Media Onderzoeks Instituut (MEMRI), een organisatie die de Arabische, Iraanse en Russische media vertaalt, heeft onlangs verslag uitgebracht over het evenement.

Beelden van MEMRI tonen gemasekerde mannen in militaire uniformen die drill oefeningen houden aan da campus van de Birzeit Universiteit. De mannen behoren tot de studentenorganisatie Shabiba van Al Fatah. Volgens MEMRI hebben de de leden van de studentenbeweging wijlen de Palestijnse aartsterrorist en leider van Al Fatah Yasser Arafat opgehemeld en riepen zij:

“Blaas het hoofd van een kolonist op!”

“Wij zijn de bewakers van de grenzen!”

“O Shabiba¹, dit is een oproep om wapens!”

¹ Shabiba is de naam van de studentenbeweging aan de Birzeit Universiteit in Ramallah

birzeit_university_logo

Zoals CAMERA eerder opmerkte, verwijzen Palestijnse ambtenaren dikwijls naar àlle Israëliërs als “kolonisten”, ongeacht waar ze ook maar wonen.

De Birzeit Universiteit heeft vaak evenementen georganiseerd waarin het terrorisme wordt verheerlijkt. In december 2015 versierden studenten een kerstboom op de campus van de hogeschool met ornamenten van prominente Palestijnse terroristen en moordenaars.

Fathi Shaqaqi, de stichter van de door de VS als terreurgroep aangemerkte Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) en die tevens een oud-student was aan Birzeit, was een van degenen wier afbeelding door de studenten aan de boom werd gehangen. Abu Ali Mustafa, de secretaris-generaal van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een andere door de VS aangemerkt als terreurgroep, werd op dezelfde wijze gevierd.

Misschien in een verwijzing naar de Shabiba studentengroep, de website die de promotie verzorgt van het kantoor van de universiteit, die trots beweert dat Birzeiteen lange geschiedenis heeft van activisme, met een toegewijde studentenbeweging die zich richt op het veiligstellen van nationale bevrijding en de bevordering van de mensenrechten in Palestina [sic].

Toch is een van de terroristen die Birzeit  verheerlijkte Muhannad Halabi. Zoals CAMERA onthulde, vermoordde Halabi 2 Israëlische burgers, rabbijn Nehemiah Lavi en rabbijn Aharon Bennet, voordat zij Bennet’s vrouw en hun 2-jarige kind verwondden en neerstaken, in een terreuraanslag op 3 oktober 2015 in Jeruzalem (zie ook op deze blog “Palestijnse Studentenbeweging gebruikt foto’s van moordenaars als Kerstversiering” van 28 december 2015).

De Birzeit Universiteit heeft verscheidene actieve studentengroepen die zowel Fatah vertegenwoordigen alsmede haar rivaal Hamas, eveneens een door de VS als terreurgroep aangemerkte terroristische groepering. De universiteit heeft ook anti-Israël gastsprekers uitgenodigd op haar campus waaronder de Amerikaanse taalkundige Noam Chomsky. Het college onderhoudt ook opmerkelijke banden met de Verenigde Staten en Europa.

Het Birzeit Universiteits Fonds, die zichzelf beschrijft als een charitatieve organisatie gevestigd in Royal Oak Michigan, zamelt geld in voor de school. Volgens de website van de school, heeft Birzeit ‘joint ventures’ met een aantal Europese en Midden-Oosterse universiteiten. Zowel docenten en studenten krijgen financiële steun van de Europese Unie en de British Council. Op 18 januari 2017 minder dan een maand na de Shabiba parade die opriep om Israëliërs “op te blazen”, heeft het Franse consulaat in Jeruzalem aangekondigd extra financiële steun te geven aan de Palestijnse studenten, waarop Birzeit de “langdurige Franse steun” voor de universiteit extra belichtte.

Birzeit is verre van de enige Palestijnse universiteit om het terrorisme op te hemelen. Zoals CAMERA eerder opmerkte, heeft de Al-Quds Universiteit in Jeruzalem een Abu Jihad Museum dat Khalil al-Wazir (alias Abu Jihad) vereert. Al-Wazir was onder meer verantwoordelijk voor de moord op 124 Israëli’s, met inbegrip van 11 Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen van München in 1972. Als leider van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), nam hij ook deel aan de Coastal Road massacre van 1978 waarbij 38 burgers werden vermoord onder wie 11 schoolkinderen. Net als Birzeit, ontvangt Al-Quds subsidies van Europese overheden. Het heeft momenteel een partnership met Bard College, een in New York gevestigde vrije kunst school.


Bron: in een vertaling door Brabosh.com van een artikel van 7 februari 2017 op de site van Camera.org

Advertenties

Israël berispt België omtrent haar openlijke steun aan anti-Israël ngo’s Breaking the Silence en B’tselem

ngoBelgië financiert vele binnen- en buitenlandse ngo’s en ook diegenen die in Israël zelf actief zijn, die allen hezelfde gemeenschappelijk doel delen met name het imago van Israël te besmeuren op het internationale forum en de soevereiniteit en het bestaansrecht van de Joodse staat te ondermijnen.

De Belgische premier Charles Michel was voor een 3-daags bezoek in Israël en in de Palestijnse gebieden. Maar dat bezoek kreeg op het einde een wrange nasmaak. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken laat thans Olivier Belle, de Belgische ambassadeur voor België, thans bij zich op het matje komen om openlijk protest aan te tekenen voor de steun die België verleent aan de anti-Israëlische ngo’s Breaking the Silence en B’Tselem en het gedrag te contesteren van premier Michel op het einde van diens bezoek.

Breaking the Silence, een extreemlinkse anti-Israël ngo, bestaat uit voormalige Israëlische soldaten en officieren en wordt gesponsord door Europese regeringen waaronder dus ook België. BtS verzamelt getuigenissen van IDF soldaten die getuige waren van schendingen van de mensenrechten tijdens hun militaire dienst in de Palestijnse gebieden. De rapporten van Breaking the Silence worden algemeen beschouwd als oneerlijk, onbetrouwbaar en gezien als deel van een campagne die tracht om overzee het imago van Israël te beschadigen.

Hoewel premier Netanyahu aan België duidelijk gevraagd had om op te houden met de genoemde anti-Israël ngo’s financieel te bedruipen, had Michel enkele uren later in zijn hotel toch een ontmoeting met vertegenwoordigers van BtS en B’tselem. Deze diplomatieke miskleun van premier Michel zette uiteraard meteen kwaad bloed bij Israël.

The Jerusalem Post bericht dat het kantoor van de premier heeft gezegd:

“Israël neemt de bijeenkomst bijzonder kwalijk die de Belgische premier Charles Michel vandaag had met de leiders van Breaking the Silence en B’Tselem tijdens zijn bezoek aan Israël. Initiatieven zijn aan de gang van de Belgische openbare aanklager die voorname Israëliërs, waaronder Tzipi Livni en IDF officieren, wil aanklagen [voor vermeende oorlogsmisdaden]. De Belgische regering moet beslissen of het van richting wil veranderen of dat het wil doorgaan op deze anti-Israël koers. Premier Netanyahu heeft opdracht gegegeven om de wetgeving aan te passen om aldus te verhinderen dat anti-Israël ngo’s die IDF soldaten willen beschadigen, nog langer vanuit het buitenland worden gefinancierd.”

Premier Netanyahu had eenzelfde verzoek gesteld aan de Britse premier Theresa May, toen de twee elkaar ontmoetten in Londen op zondag om de financiering te stoppen voor wat hij noemde non-profit organisaties die “vijandig staan tegenover Israël.” May beloofde dat zij een onderzoek zou heropenen naar de aanpak van Groot-Brittannië mbt. de financiering van de bewuste NGO’s. Netanyahu zei tegen verslaggevers die hem vergezelden op een officieel bezoek aan het Verenigd Koninkrijk: “Ik gaf hen [de Britten] de [namen] van de verschillende NGO’s die door de regering van Groot-Brittannië worden gefinancierd waaronder Breaking the Silence en ik vroeg haar om te stoppen met hen te financieren,” zei Netanyahu volgens The Times of Israel.

Meer info over de bewuste anti-Israël ngo’s en door wie ze worden gefinancierd op de site van NGO Monitor: B’tselem [hier] en Breaking the Silence [hier].

Ontmoeting van premier Michel met vertegenwoordigers van BtS en B’tselem:

michelisrael

Decennialang Palestijns rejectionisme sluit de laatste deuren die leidden naar een 2-statenoplossing

last-door2R.I.P. ‘Palestina’

In een tijd waarin de leiders van het Arabisch-gecontroleerde Ramallah doorgaan met hun verwerping van de Joodse Staat en hun civiele maatschappelijke vijand in Gaza meer raketten naar Israël lanceerde en op de proef wordt gesteld van nog een andere terreurcel in Hebron, blijven ze doorgaan met te weigeren aan tafel te schuiven om te onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Ze denken dat ze Israël in etappes kunnen verzwakken en vernietigen door toepassing van de alternatieve strategie van geweld en diplomatieke druk.

Ze hebben het verkeerd voor. Zij hebben ons verkeerd gelezen. In de Bijbel noemden zij ons “een hardnekkig volk” en vandaag zegt dit hardnekkig volk ‘genoeg is genoeg!’

Het is tijd om ons land terug op te eisen. Het hangt daarbuiten wat te bungelen als een beloning voor het Arabische pragmatisme, de erkenning van onze rechten en vrede, maar de olijftak is uit onze hand geslagen door hun dodelijke ideologie van een wereld zonder de Joodse staat.

Het laat ons geen andere mogelijkheid open dan een luidruchtige intentieverklaring af te leggen die in het gezicht van rejectionisme (=afwijzing), bedreigingen, geweld en de niet-naleving van de ondertekende overeenkomsten, Judea en Samaria niet enkel bestaan maar het telkens sterker maken.

Sinds 1967, in plaats van onze gulle concessies te accepteren, dachten zij dat ze een eindspel zouden kunnen spelen dat ons zwakker en meer kwetsbaar zou maken voor een dubbele cocktail van terreur en internationale druk die hen langs de weg zou leiden naar wat zij noemen de definitieve oplossing van het Joodse probleem in het Midden-Oosten.

Al het bewijs ligt daar voor de neus van die onderdanige diplomaten die het dode karkas van een twee-staten-oplossing al tientallen jaren achter zich aanslepen, zelfs als zij daarvoor het drieduizend jaar lang kloppend hart van het Jodendom eruit moeten scheuren door het inhalig “illegaal bezet Palestijns gebied” te noemen.

abbas-vrede

Heeft iedereen – behalve ik – ooit uitgedokterd waarom Mahmoud Abbas halsstarrig weigert om Israël “de Joodse staat” te noemen? Hij speelt in op de Arabische handleiding van het deconstrueren Israël in fasen. Hun argument is dat Israël in 1948 ten onrechte en illegaal werd opgericht op Palestijns grondgebied, dat er niet zoiets bestaat als een Israëlische Arabier, het zijn “Interne Palestijnen” of “Palestijnen van 1948.” Met andere woorden: het zijn Palestijnen die wachten om te worden bevrijd, afgeleid dat Joden nergens aanspraken op een eigen natie hebben, dat de Palestijnse Arabieren de inheemse volkeren zijn en hun rechten zullen worden gehonoreerd door hun bevrijding. Dat is de reden waarom de Palestijnse Bevrijdings Organisatie nog steeds bestaat met een belangrijke relevantie voor hun leiderschap. Hun charter noopt nog steeds tot de bevrijding van “elke duim van Palestina,” en denken dat we blijven inspelen op dat verhaal met onze blinde concessies.

Op 6 februari 2017 is de Israëlische Knesset erin geslaagd om een historische wet aan te nemen die onze duizenden woningen legaliseert en de weg opent voor Israël om haar langverwachte soevereiniteit te claimen over een deel van Judea en Samaria bekend als Area C, die in de ondertekende Oslo overeenkomst civiele bevoegdheid verleent aan Israël inzake veiligheid en ordehandhaving.

Aan de falende twee-staten-diplomaten staat u mij toe u te informeren dat er meerdere goede alternatieven vestaan voor uw mislukte visie. Maar laat ik het botweg stellen. De tijd voor diplomatiek gedans is al lang verstreken. Laten we de Palestijnse spade de bloedige schop noemen die het altijd is geweest. Onze vrijgevigheid werd afgewezen en gezien als zwakte. Het is tijd voor Israël om terug te keren uit die doodlopende steeg waarin we ons laten hebben dwingen door een internationale gemeenschap die niet in staat is om in te zien dat ze gewillige gijzelaars zijn geworden van een Holocaust ontkenner in Ramallah en van een radicaal islamitisch terreurregime in Gaza.

In dit gevaarlijke wespennest regeert de wet van de sterkste en wordt je verslonden wanneer je zwakte vertoont. Links-liberale subtiliteiten hebben weinig plaats in deze moorddadige regio. De tijd is gekomen voor Israël om zijn legitieme en door God gegeven rechten te doen gelden en de wereld te veroordelen om deze rechten niet te erkennen.

De deur sluit zich naar Palestina. Zij hebben kun kansen gehad en ze hebben het verknoeid.

door Barry Shaw

 


bds-for-idiotsBron: in een vertaling van Brabosh.com naar een artikel van 7 februari 2017 op de site van Arutz Sheva.

Barry Shaw is Senior Associate voor Publieke Diplomatie aan het Israël Instituut voor Strategische Studies (IISS). Hij is de auteur van het nieuwe snelverkopende boek “1917. From Palestine to the Land of Israel” (5 jan. 2017). Hij schreef eerder “Israel Reclaiming the Narrative” (2011), “Fighting Hamas, BDS and Anti-Semitism” (2015) en “BDS for IDIOTS” (2016).