De Holocaust door de ogen van een niet zo ‘gematigde’ Mahmoud Abbas

abbas-negationistMahoud Abbas toont zijn beruchte antisemitische boek

Op de website van Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, prijken zo’n twintigtal boeken die vertaald werden in dozijnen andere talen. Er is echter één boek, in het Arabisch, dat nooit werd vertaald: Het Andere Gezicht – De geheime contacten tussen Nazisme en Zionisme“, uit 1984 waarin de Palestijnse leider de Holocaust ontkent dan wel minimaliseert (in het Arabisch: “al-Wajh al-Akhar: al-‘Alaqat as-Sirriya bayna an-Naziya wa’s-Sihyuniya.“)

De eerste uitgave werd gepubliceerd in [de Jordaanse hoofdstad] Amman in 1984, en kwam later uit in twee nieuwe edities, in de Egyptische hoofdstad Caïro in 1997 en in Ramallah op de Westbank in 2011. Het boek telt 252 bladzijden en is verdeeld in 16 hoofdstukken, zonder vermelding van een bibliografie.

Het antisemitisch schotsschrift van Abbas is gebaseerd op zijn doctoraatsthesis, die hij indiende op het Instituut voor Oosterse Studies in Moskou in 1982 toen hij afstudeerde aan de Universiteit Patrice Lumumba. Onlangs werd gemeld dat Abbas  een KGB-agent was die in de jaren ’80 van de vorige eeuw in de Syrische hoofdstad Damaskus verbleef. Zijn proefschrift werd waarschijnlijk geschreven op het directe bevel van zijn Sovjet-commandanten met het doel Israël en het Joodse volk te demoniseren.

In zijn boek schrijft Abbas over de Holocaust ondermeer “dat er geruchten zijn” dat de aantallen [slachtoffers] de zes miljoen bereiken, maar volgens hem kan niemand dit aantal bevestigen noch ontkennen want (in zijn woorden) “kan het aantal Joodse slachtoffers misschien zes miljoen zijn en het kan ook veel kleiner zijn, minder dan een miljoen.“ Verder legt hij zijn complottheorie uit met name dat de Zionisten en Nazi’s samen de Holocaust gepland en uitgevoerd hebben.

Tot op vandaag wordt het boek nog steeds verkocht in de Arabische landen en wordt het bovendien onderwezen in de [gebieden van] de Palestijnse Autoriteit. Het kan tevens volledig online op het internet worden gelezen op de website van Abbas. De tekst zelf, en het feit dat deze nog steeds beschikbaar is op zijn persoonlijke website zonder enige schroom, maakt duidelijk dat de verklaringen van Abbas tegenover de westerse media niets anders zijn dan het optrekken van een rookgordijn om zijn ware ideologie, doorspekt met negationisme en antisemitisme, te maskeren.

De Israëlische Dr. Edy Cohen die zich de voorbije jaren gespecialiseerd heeft in het recente verleden van PA president Mahmoud Abbas, bracht onlangs een boek uit omtrent Abbas en de Holocaust. In een artikel in The Jerusalem Post “Abbas’s untranslated book” (Het onvertaalde boek van Abbas) van 6 februari 2017, maakt Dr. Cohen zijn beklag op de weerstand die hij nationaal en internationaal ondervindt in zijn pogingen om de negationistische ideologie van Abbas aan de kaak te stellen:

“In de afgelopen 11 jaar dat Abbas de president van de Palestijnse Autoriteit is geweest, heeft blijkbaar niemand de moeite genomen om zijn ideologie te controleren, zoals blijkt uit dit boek. Er is een weloverwogen institutionele stilte geweest omtrent deze kwestie. Niemand durfde Abbas’ thesis aan de kaak te stellen, die in feite de Holocaust ontkent.

abbas-book2Boekomslag van Dr. Edy Cohen ’s boek (in het Hebreeuws) “De Holocaust door de ogen van Mahmoud Abbas”

Niemand die het “vredesgezinde” imago van Abbas wil vernietigen. Yad Vashem heeft nooit een artikel gepubliceerd over de thesis of het boek van Abbas. Andere academische instellingen mijden eenvoudigweg de kwestie aan te snijden – wat bewijst dat er geen echte academische vrijheid is in Israël.

In de afgelopen jaren heb ik veel artikelen over dit onderwerp in de Israëlische en internationale media gepubliceerd. Veel van mijn collega’s suggereerden dat ik daar beter mee zou ophouden, opdat mijn carrière negatief kon worden beïnvloed. Ondanks dat is, samen met mijn vriend en uitgever Pierre Lavi, de drang om Abbas ideologie te ontmaskeren zoals wordt weergegeven in zijn boek, juist toegenomen.

Vele uitgevers en afdelingsmanagers weigerden om mij te helpen. Off the record, verklaarden zij dat het publiceren van een dergelijk boek hen in deze Europese fondsen kan kosten. Ze zijn allemaal bang voor elke ‘radicaal imago”. Met bijna geen geld, ben ik erin geslaagd om mijn boek, een bewerkte selectie uit de beruchte thesis van Abbas, alsnog (in het Hebreeuws) te publiceren. De naam van het boek luidt “De Holocaust door de ogen van Mahmoud Abbas“, in het Hebreeuws uitgegeven door Lavi p. Enterprises Ltd.

Maar mijn strijd is verre van voorbij. Ik zoek al geruime tijd naar fondsen om mijn boek in het Engels te laten vertalen onder de titel “The Holocaust in the eyes of Mahmoud Abbas”  (proefdruk van boekomslag omslag hieronder), zodat de hele wereld kennis kan nemen van de ideologie van de leider van de Palestijnse Autoriteit.”

Dr. Edy Cohen: “The Holocaust in the eyes of Mahmoud Abbas” [beeldbron: Facebook]
abbabs-boek