Israël’s parlement neemt Regulariseringswet aan die duizenden Joodse huizen op Westbank legaliseert

judea-and-samaria-belongs-to-israel

Het Israëlische parlement heeft op maandagavond met 60 tegen 52 stemmen een wet aangenomen die retroactief duizenden Joodse woningen in Judea & Samaria legaliseert. Enig voorbehoud: de bewuste Regulariseringswet kan nog wel aangevochten worden door Israël’s Hooggerechtshof en de vrees is reeël dat de wet alsnog ‘ongrondwettelijk’ wordt verklaard. De strijd is dus nog niet gestreden.

De wet legaliseert en beschermt duizenden Joodse huizen in Judea en Samaria die werden gebouwd met steun van de overheid maar die een eigendomsrecht ontberen en waartegen thans eigendomsvorderingen lopen. Krachtens de Regulariseringswet zullen huizen die op dergelijke eigendommen werden gebouwd, toegestaan worden om te blijven en de eigenaren met een bewezen eigendomsrecht op de grond, zullen bij wijze van compensatie de keuze worden gegeven tot het ontvangen van een alternatief stuk grond of een financiële vergoeding ter waarde van 125% van de waarde van hun grond.

Echter, erg weinig werkelijke grondeigenaren hebben dergelijke claims ingediend bij de rechtbank, met de meeste rechtzaken die werden ingediend door linkse organisaties, omdat de de Israëlische rechtbanken geen beperking stellen bij degenen die een directe band hebben met de kwestie in het geding. Israël heeft toegestaan dat Jordaanse landwetten bindend blijven in Judea en Samaria. Volgens de Jordaanse wet, is het feit dat de belasting op onroerende goederen die niet werd betaald op het land sinds 1967, of dat de eisers de grond op geen enkele manier hebben gebruikt, geen invloed hebben op het eigendomsrecht.

De Regulariseringswet is van toepassing op ca. 4000 Joodse woningen in Judea & Samaria van wie de tegenwoordige Joodse bewoners kunnen bewijzen dat ze niet op de hoogte waren dat ze hadden gebouwd op private grond en hiervoor werden aangemoedigd door de Israëlische staat. Een uitgebreide toelichting is hier te vinden op de site van The Times of Israel.

Doodstraf voor wie grond verkoopt aan Joden
De Palestijnen zijn uiteraard woedend over deze wet. De zogenaamd ‘gematigde’ Palestijnse Autoriteit uit regelmatig doodsbedreigingen tegen Arabieren die het wagen grond of huizen te verkopen aan Joden. Dat gebeurt niet voor het eerst maar is een jarenlang politiek beleid van de P.A. en is gebaseerd op een bestaande fatwa uit 1935 die “moslims verbiedt hun grond te verkopen aan de Zionisten.” De huidige interpretatie van die fatwa richt zich niet meer tot Zionisten, Israëliërs of tegen het IDF, maar is in het algemeen gericht tegen ‘de Joden’. Maw de doodstraf slaat op het overtreden van het ‘gematigd’ P.A. gebod ‘Verkoop niet aan Joden’.

doodstrafApril 2009. Een Palestijnse Arabier wordt standrechtelijk opgehangen als straf voor het verkopen van grond aan een Israëlisch bedrijf

In mei 2010 werd een zoveelste waarschuwing afgegeven door de [Islamitische] Voorzitter van de Rechtbank van de Palestijnse Autoriteit, sjeik Rajab Tamimi Tayseer, die de Palestijnen herinnerde aan de bestaande fatwa [religieus decreet] die hen verbiedt onroerend goed aan de Joden te verkopen. Sjeik Tamimi Tayseer Rajab waarschuwde zijn kiezers ervoor dat wanneer zij hun grond of huis verkopen aan de Joden zij schuldig zijn aan hoogverraad waarop de doodstraf staat.

De waarschuwing van sjeik Tamimi kwam als reactie op rapporten dat Joodse zakenlieden uit de VS 20 dunams grond van Palestijnen hadden aangekocht op de Olijfberg in Jeruzalem. Hij waarschuwde de Palestijnen die betrokken zouden zijn bij “verdachte handel in onroerend goed”, en de religieuze leider voegde eraan toe dat volgens de islamitische leer het een “zware zonde” was om huizen en land aan Joden te verkopen.

apartheid-abbas2Hij zei dat het verbod ook geldt voor makelaars of tussenpersonen die betrokken zijn bij dergelijke transacties. Hij waarschuwde iedereen die de waarschuwing negeert gestraft zal worden in overeenstemming met de islamitische leer en ook zou verstoten worden door zijn eigen gemeenschap en familie. Sjeik Tamimi stelde eveneens een verbod in op het verhuur van onroerend goed aan Joodse personen en organisaties met het excuus dat zij corruptie verspreiden op moreel, politiek en op het gebied van de veiligheid.

“De stad Jeruzalem is de religieuze, politieke en spirituele hoofdstad van de Palestijnen”, zei Tamimi en vervolgde: “De Joden hebben geen rechten in Jeruzalem. Dit is een bezette stad, net zoals de rest van de gebieden die werden bezet in 1967.”

Een historische wet
Hoe de nieuwe wet wordt geïnterpreteerd bij de voorstanders ervan valt ondermeer te begrijpen uit volgende reactie. “De zogeheten Regulation Law die de Knesset op maandagavond 6 februari heeft aangenomen is historisch te noemen op meer dan een manier,” zei parlementslid Bezalel Smotrich (Joods Huispartij/Bayit Yehudi):

“Dit is een historische dag, want voor het eerst in vele jaren brengen we de besluitvorming terug naar de Knesset, terug naar het volk. De beslissing over de toekomst van de nederzettingen onderneming in Judea en Samaria zal niet gebeuren in de kamers van de procureurs-generaal, niet in de zalen van de rechters van het Hooggerechtshof en zeker niet door de radicaal linkse organisaties.

De Regulariseringswet is ook historisch omdat het voorziet in een passend Zionistisch antwoord op de racistische, antisemitische wetgeving in de Palestijnse Autoriteit die de doodstraf oplegt aan iedereen die grond aan de Joden verkoopt. We weten allemaal dat er zonder deze verschrikkelijke wet, Arabieren zouden verkopen en Joden zouden kopen, en dan hadden we ngeen wet nodig had om iets te kunnen reguleren. Maar ze hebben een anti-semitische wet en vandaag hebben we vastgesteld dat de Joods-Zionistische wet hierop het juiste antwoord geeft.

Het is een historische wet, omdat we vandaag zeggen dat het volk van Israël niet waren, niet zijn nen niet zullen de bezetters zijn in hun eigen land, omdat een volk zijn eigen land niet kunnen innemen. Dit is ons land, helemaal en we zijn hier om er te blijven. De nederzetting onderneming in Judea en Samaria is een onlosmakelijk deel van het land Israël. Er zal nooit een Arabische staat zijn in het land Israël. Er komt slechts één enkele soevereiniteit: de Joodse soevereiniteit.

Vrienden, dit is een Joodse wet, het is een Zionistische wet, het is een morele wet, het is een rechtvaardige wet, het is een wet die nodig is. Dank G-d dat we in staat waren om deze aan te nemen. Morgen begint een nieuwe dag voor de nederzetting onderneming.”

Advertenties