De Jihad van Europa tegen Israël, de enige vrije democratische staat in het M-O [Salim Mansur]

2222De capitulatie van Europa voor de radicale krachten in de moslimwereld in het Midden-Oosten en ver daarbuiten is compleet. Op het plaatje: de socialistische president Xavier Hollande omarmt Mahmoud Abbas (R.), de erfgenaam van de nalatenschap van zijn voorganger, de voormalige Grootmoefti van Jeruzalem Haj Amin al-Hoesseini (L.)

VN-Veiligheidsraad resolutie 2334 werd aangenomen door de onthouding door de Verenigde Staten – in opdracht van de vertrekkende President Barack Obama – wat de historische onverdraagzaamheid bevestigde tegenover de Joden en Israël zoals die is verankerd binnen de Verenigde Naties, net zoals haar voorganger, de Volkenbond, dit ook was. Zoals eerder al was aangetoond, konden de Arabische en islamitische staten niet één anti-Israël-resolutie laten passeren in de Veiligheidsraad zonder de medeplichtigheid van de westerse machten, die de historisch christelijke naties vertegenwoordigen.

De medeplichtigheid van de westerse mogendheden met de islamitische landen tegenover de Joden en Israël is nu provocatief, zonder enige uitvlucht. Resolutie 2334 was een misselijkmakende overgave aan de Arabisch-islamitische jihad in naam van de “vrede”, gelijk aan de overgave van Engelands premier Neville Chamberlain aan Adolf Hitler in München in september 1938.

De bijeenkomst in Parijs op 15 januari op uitnodiging van de Franse President François Hollande was een verder bewijs voor het sussen van de Arabisch-islamitische wereld-jihad tegen Israël.

Het tijdstip van de Parijs-vergadering was slechts vijf dagen na de 75e verjaardag van de beruchte Wannsee-conferentie van 20 januari 1942 en werd gehouden in de buitenwijken van Berlijn. De top van de nazi-ambtenaren hebben de voorbereiding voor de “Eindoplossing van het Joodse probleem’ in Europa afgeregeld – het kon niet meer openlijk beledigend voor Israël zijn geweest. De leden van de Europese Unie hebben de verdeling van de Joodse staat uitgezet overeenkomstig de wensen van hun Arabische en islamitische vrienden in de Organisatie voor Islamitische samenwerking (OIC) – dat zijn de 56 moslimstaten, plus “Palestina”, samen het grootste blok in de VN.

“Nep-nieuws” en het schrijven van “nep-geschiedenis” is al lange tijd de werkwijze van tirannen; niets nieuws. De “grote leugen” herhaaldelijk uitgesproken, zodat mensen eindelijk bezwijken om het te geloven, was een kunst die Joseph Goebbels, Hitlers minister van Propaganda, heeft uitgeoefend met rampzalige resultaten. De beruchtste Arabische bondgenoot van Hitler, de Grand Mufti van Jeruzalem, Haj Mohammed Amin al-Husseini, was een bewonderde leerling van Goebbels, en gaf de kunst van een “nep”-geschiedenis en “grote leugen” door aan zijn bondgenoten.

Het is grotesk en crimineel dat de EU en de VN, beide daarin “samen opgaand”, erop aandringen dat Israël zich onderwerpt aan hun resoluties – namelijk een Israëlische terugtrekking tot de pre-juni 1967 lijnen – zonder te hebben aangetoond, dat als de “Palestijnen” de zogenaamde “bezette gebieden” bezitten, zij hun jihad-terrorisme zullen beëindigen.

[verder lezen]

door Salim Mansur


gatestone-logo2Lees het oorspronkelijke artikel van Salim Mansur van 20 januari 2017 verder op de site van The Gatestone Institute, in een vertaling uit het Engels door W.J. Jongman en H. Sleijster.