Trump wil radicale islam overwinnen en is daartoe zelfs bereid om Israël te accepteren als bondgenoot

obama-abbasRamallah, 23 juli 2008. Barack Obama in volle verkiezingscampagne op bezoek in de Palestijnse gebieden. Hier schudt de presidentskandidaat van de Democratische Partij hartelijk de hand van rejectionist Mahmoud Abbas. Een half jaar later wordt Obama effectief verkozen en breken acht gouden jaren aan voor het volk de leiders v/d Palestijnse Autoriteit…

De PLO is gedesoriënteerd, in paniek en hysterisch. Sprekend tot Newsweek deze week, Saeb Erekat, de toponderhandelaar van PLO leider Mahmoud Abbas aan Israël en de Amerikanen, klaagde erover dat sinds president Donald Trump werd beëdigd, geen enkele regeringsfunctionaris tot nog toe met hen gesproken had. “Ik ken geen van hen [Trump’s adviseurs]. We hebben ze brieven toegezonden, geschreven berichten. Ze hebben niet eens de moeite genomen om te reageren.”

Het mijden van de PLO door de Trump regering is een duidelijke afwijking van het beleid van zijn voorganger. Voor voormalig president Barack Obama werden de Palestijnen, samen met Iran, gezien als de belangrijkste spelers in het Midden-Oosten. Abbas was de eerste buitenlandse leider Obama bij zich riep na zijn aantreden.

De uitspraak van Erekat onthult iets dat over het algemeen wordt verduisterd. Ondanks de diepe ondersteuning in Europa, de VN en de internationale politieke linkerzijde, is de PLO zonder de steun van de VS, helemaal niet (meer) relevant. Alle verworvenheden van de PLO die onder Obama werden binnengehaald- bekroond met de goedkeuring van Resolutie 2334 tegen Israel in de VN-Veiligheidsraad dankzij de onthouding van de voormalige president  – is plotseling weer irrelevant. De invloed verdween als sneeuw onder de zon vanaf het ogenblik dat Trump aantrad.

Daarentegen is Israël meer relevanter dan ooit. Terwijl Trump zo nu en dan lippendienst bewijst aan het maken van vrede in het Midden-Oosten, is zijn echte doel om de oorlog tegen de jihadistische islam te winnen. En hij beschouwt terecht Israël als een hopeloos onderbenutte strategische bondgenoot die zijn doel deelt en goed geplaatst is om hem te helpen zijn doel te bereiken.

abu+mazenMahmoud Abbas (Fatah) en Khaled Meshaal (Hamas) gaan nog steeds als ‘good cop, bad cop’ koppel door het leven: “Joden buiten, moslims binnen! El Jihad, El Jihad! El Jihad!

Tijdens de verkiezingscampagne, sprak Trump vaak spottend over het nucleair pact van Obama met Teheran. En hij beloofde herhaaldelijk om Islamitische Staat uit te roeien. Maar toen hem gevraagd werd uit te leggen wat hij van plan was hieraan te doen, weifelde Trump. Je verwacht toch niet dat ik de vijand laat weten wat mijn plan is, of wat dacht je?

Trump’s critici hebben zijn uitspraken afgedaan als holle frasen. Maar sinds hij aantrad, geeft hij dagelijks dat hij wel degelijk een plan heeft en dat hij werkt aan de uitvoering ervan. Het plan dat stilaan in beeld komt, behoeft een multidimensionale campagne die, indien succesvol, zowel Iran zal neutraliseren als een strategische bedreiging en ISIS zal vernietigen.

[verder lezen]

door Caroline Glick


Lees de kolom van Caroline Glick van 2 februari 2017 hier verder op de site van The Jerusalem Post