Rapport Freedom House 2017: Israël is de enige vrije staat in het Midden-Oosten

freehouse17aIsraël was ook over heel 2016 een lichtbaken van hoop temidden de grauwe duisternis die over het Midden-Oosten hangt. Met een score van 80/100 is het nog steeds de voorpost van de vrije wereld in het Midden-Oosten…  [beeldbron: Freedom House]

Burgerlijke en politieke vrijheden worden wereldwijd bedreigd en werden teruggedraaid bij de stichtende democratieën van de wereld, verklaarde Freedom House op woensdag 1 februari 2017 in haar jaarverslag, aldus een bericht in The Jerusalem Post.

Israël blijft het enige vrije land in het Midden-Oosten, met een score van 80 op een schaal van 100. Dat steekt gunstig af vergeleken met gedeeltelijk vrije landen in de regio, zoals Turkije (38), Jordanië (37) en Koeweit (36) en met de landen die ‘niet vrij’ geachtworden zoals Irak (27), Iran (17), Saoedi-Arabië (10) en Syrië (-1), onder alle andere midden-Oosten landen. Vergelijk bv. met de Benelux landen: België (95), G-H Luxembourg (98) en Nederland (99/100). De Sacbdinavische landen scoren allen 100/100.

Ook in Judea & Samaria (aka de Westbank) waar de PA van Mahmoud Abbas de plak zwaait wordt met een score van 28/100 bij de ‘niet vrije’ landen opgelijst en dat is niet de schuld van Israël. Gaza wordt niet eens apart vermeld maar de situatie inzake burgerlijke vrijheden daar kan het best vergeleken worden met dictatuurstaten zoals het soennitische Saoedi-Arabië en het sjiitische Iran.

ungaFreedom House berekent zijn scores op basis van een complexe methodologie van politieke rechten indicatoren en 15 burgerlijke vrijheden indicatoren – zoals verkiezingen, politiek pluralisme en participatie en het functioneren van de overheid – evenals vrijheid van geloof, de rechtsstaat en een aantal andere absolute principes van liberale democratieën geschetst door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948 (UNGA Resolutie 217A).

De algemene bevindingen van het rapport ogen grimmig en waarschuwen voor “populistische en nationalistische krachten die aanzienlijke opgang maken in de democratische staten.”

Dit rapport markeert het 11de opeenvolgende jaar van de daling van de wereldwijde vrijheid. “Er waren tegenvallers in politieke rechten, burgerlijke vrijheden, of beide, in een aantal landen die als “vrij” worden beoordeeld door het rapport,” merkt Freedom House op “met inbegrip van Brazilië, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Hongarije, Polen, Servië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Tunesië en de Verenigde Staten.”

Opmerkelijk is ook de situatie in de Kaukasus. De Republiek Georgië is daar met een score van 68/100 de meest “vrije” staat in het gebied. Op de voet gevolgd door haar buurlanden Oekraïne (61), Armenië (45), Abchazië (41), Turkije (38), Nagorno-Karabach (33), Rusland (20), Iran (17), Azerbeidjan (14), Zuid-Ossetië (11) en de Krim (9). Zoals bekend werden de Georgische provincies Abchazië en  Zuid-Ossetië met geweld bezet en de facto geannexeerd door Rusland evanals de Krim in de Oekraïne.

 

freedom2017

Advertenties

Trump wil radicale islam overwinnen en is daartoe zelfs bereid om Israël te accepteren als bondgenoot

obama-abbasRamallah, 23 juli 2008. Barack Obama in volle verkiezingscampagne op bezoek in de Palestijnse gebieden. Hier schudt de presidentskandidaat van de Democratische Partij hartelijk de hand van rejectionist Mahmoud Abbas. Een half jaar later wordt Obama effectief verkozen en breken acht gouden jaren aan voor het volk de leiders v/d Palestijnse Autoriteit…

De PLO is gedesoriënteerd, in paniek en hysterisch. Sprekend tot Newsweek deze week, Saeb Erekat, de toponderhandelaar van PLO leider Mahmoud Abbas aan Israël en de Amerikanen, klaagde erover dat sinds president Donald Trump werd beëdigd, geen enkele regeringsfunctionaris tot nog toe met hen gesproken had. “Ik ken geen van hen [Trump’s adviseurs]. We hebben ze brieven toegezonden, geschreven berichten. Ze hebben niet eens de moeite genomen om te reageren.”

Het mijden van de PLO door de Trump regering is een duidelijke afwijking van het beleid van zijn voorganger. Voor voormalig president Barack Obama werden de Palestijnen, samen met Iran, gezien als de belangrijkste spelers in het Midden-Oosten. Abbas was de eerste buitenlandse leider Obama bij zich riep na zijn aantreden.

De uitspraak van Erekat onthult iets dat over het algemeen wordt verduisterd. Ondanks de diepe ondersteuning in Europa, de VN en de internationale politieke linkerzijde, is de PLO zonder de steun van de VS, helemaal niet (meer) relevant. Alle verworvenheden van de PLO die onder Obama werden binnengehaald- bekroond met de goedkeuring van Resolutie 2334 tegen Israel in de VN-Veiligheidsraad dankzij de onthouding van de voormalige president  – is plotseling weer irrelevant. De invloed verdween als sneeuw onder de zon vanaf het ogenblik dat Trump aantrad.

Daarentegen is Israël meer relevanter dan ooit. Terwijl Trump zo nu en dan lippendienst bewijst aan het maken van vrede in het Midden-Oosten, is zijn echte doel om de oorlog tegen de jihadistische islam te winnen. En hij beschouwt terecht Israël als een hopeloos onderbenutte strategische bondgenoot die zijn doel deelt en goed geplaatst is om hem te helpen zijn doel te bereiken.

abu+mazenMahmoud Abbas (Fatah) en Khaled Meshaal (Hamas) gaan nog steeds als ‘good cop, bad cop’ koppel door het leven: “Joden buiten, moslims binnen! El Jihad, El Jihad! El Jihad!

Tijdens de verkiezingscampagne, sprak Trump vaak spottend over het nucleair pact van Obama met Teheran. En hij beloofde herhaaldelijk om Islamitische Staat uit te roeien. Maar toen hem gevraagd werd uit te leggen wat hij van plan was hieraan te doen, weifelde Trump. Je verwacht toch niet dat ik de vijand laat weten wat mijn plan is, of wat dacht je?

Trump’s critici hebben zijn uitspraken afgedaan als holle frasen. Maar sinds hij aantrad, geeft hij dagelijks dat hij wel degelijk een plan heeft en dat hij werkt aan de uitvoering ervan. Het plan dat stilaan in beeld komt, behoeft een multidimensionale campagne die, indien succesvol, zowel Iran zal neutraliseren als een strategische bedreiging en ISIS zal vernietigen.

[verder lezen]

door Caroline Glick


Lees de kolom van Caroline Glick van 2 februari 2017 hier verder op de site van The Jerusalem Post

De Jihad van Europa tegen Israël, de enige vrije democratische staat in het M-O [Salim Mansur]

2222De capitulatie van Europa voor de radicale krachten in de moslimwereld in het Midden-Oosten en ver daarbuiten is compleet. Op het plaatje: de socialistische president Xavier Hollande omarmt Mahmoud Abbas (R.), de erfgenaam van de nalatenschap van zijn voorganger, de voormalige Grootmoefti van Jeruzalem Haj Amin al-Hoesseini (L.)

VN-Veiligheidsraad resolutie 2334 werd aangenomen door de onthouding door de Verenigde Staten – in opdracht van de vertrekkende President Barack Obama – wat de historische onverdraagzaamheid bevestigde tegenover de Joden en Israël zoals die is verankerd binnen de Verenigde Naties, net zoals haar voorganger, de Volkenbond, dit ook was. Zoals eerder al was aangetoond, konden de Arabische en islamitische staten niet één anti-Israël-resolutie laten passeren in de Veiligheidsraad zonder de medeplichtigheid van de westerse machten, die de historisch christelijke naties vertegenwoordigen.

De medeplichtigheid van de westerse mogendheden met de islamitische landen tegenover de Joden en Israël is nu provocatief, zonder enige uitvlucht. Resolutie 2334 was een misselijkmakende overgave aan de Arabisch-islamitische jihad in naam van de “vrede”, gelijk aan de overgave van Engelands premier Neville Chamberlain aan Adolf Hitler in München in september 1938.

De bijeenkomst in Parijs op 15 januari op uitnodiging van de Franse President François Hollande was een verder bewijs voor het sussen van de Arabisch-islamitische wereld-jihad tegen Israël.

Het tijdstip van de Parijs-vergadering was slechts vijf dagen na de 75e verjaardag van de beruchte Wannsee-conferentie van 20 januari 1942 en werd gehouden in de buitenwijken van Berlijn. De top van de nazi-ambtenaren hebben de voorbereiding voor de “Eindoplossing van het Joodse probleem’ in Europa afgeregeld – het kon niet meer openlijk beledigend voor Israël zijn geweest. De leden van de Europese Unie hebben de verdeling van de Joodse staat uitgezet overeenkomstig de wensen van hun Arabische en islamitische vrienden in de Organisatie voor Islamitische samenwerking (OIC) – dat zijn de 56 moslimstaten, plus “Palestina”, samen het grootste blok in de VN.

“Nep-nieuws” en het schrijven van “nep-geschiedenis” is al lange tijd de werkwijze van tirannen; niets nieuws. De “grote leugen” herhaaldelijk uitgesproken, zodat mensen eindelijk bezwijken om het te geloven, was een kunst die Joseph Goebbels, Hitlers minister van Propaganda, heeft uitgeoefend met rampzalige resultaten. De beruchtste Arabische bondgenoot van Hitler, de Grand Mufti van Jeruzalem, Haj Mohammed Amin al-Husseini, was een bewonderde leerling van Goebbels, en gaf de kunst van een “nep”-geschiedenis en “grote leugen” door aan zijn bondgenoten.

Het is grotesk en crimineel dat de EU en de VN, beide daarin “samen opgaand”, erop aandringen dat Israël zich onderwerpt aan hun resoluties – namelijk een Israëlische terugtrekking tot de pre-juni 1967 lijnen – zonder te hebben aangetoond, dat als de “Palestijnen” de zogenaamde “bezette gebieden” bezitten, zij hun jihad-terrorisme zullen beëindigen.

[verder lezen]

door Salim Mansur


gatestone-logo2Lees het oorspronkelijke artikel van Salim Mansur van 20 januari 2017 verder op de site van The Gatestone Institute, in een vertaling uit het Engels door W.J. Jongman en H. Sleijster.