Trump waarschuwt Israël: ‘Nederzettingen geen obstakel voor vrede maar uitbreiding ervan niet erg bevorderlijk’

obama-legacy2President Trump belooft radicaal komaf te zullen maken met Obama’s nalatenschap
[beeldbron: Cartoon van Ronny Gordon in Arutz Sheva]

Op donderdag 2 februari ’17 heeft een niet bij naam genoemde ambtenaar van het Witte Huis aan The Jerusalem Post verteld dat de Amerikaanse president Trump “zou gezegd hebben” dat hij Israël waarschuwde om te stoppen met haar eenzijdige aankondigingen van nieuwe nederzettingen. Deze zouden Trump’s inspanningen  ondermijnen om een vredesakkoord te bereiken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) en voegde eraan toe dat Trump “zich wil houden aan een onderhandelde tweestatenoplossing van het conflict.”

Trump waarschuwt Israël
Later op donderdagavond berichtte JTA omtrent een verklaring die door het Witte Huis op donderdag aan de pers werd afgelegd, met name dat “Uitbreiding van de nederzettingen het bereiken van vrede niet erg vooruit helpt” [“may not be helpful”]. Dat was de eerste keer dat de nieuwe Amerikaanse regering zich officieel uitliet omtrent de kwestie van de nederzettingen.

Die officiële mededeling van het Witte huis luidde:

Hoewel wij niet geloven dat het bestaan van de nederzettingen een obstakel is voor vrede, kan de bouw van nieuwe nederzettingen en de uitbreiding van bestaande nederzettingen buiten hun huidige grenzen niet nuttig zijn bij het bereiken van dat doel.

De Amerikaanse wens voor vrede tussen de Israëli’s en de Palestijnen is 50 jaar onveranderd gebleven. Zoals de president al vele malen heeft uitgesproken, hoopt hij om vrede te bereiken in het gebied van het Midden-Oosten.

De Trump regering heeft geen officieel standpunt ingenomen omtrent de nederzettingen en kijkt uit naar voortzetting van de besprekingen, onder meer met premier Netanyahu, wanneer hij president Trump bezoekt later deze maand.”

Amona mon amour
Afgelopen dagen beleefde Israël pijnlijke momenten toen de staat op laste van het Israëlische Hooggerechthof gedwongen werd om de buitenpost Amona in Samaria te ontruimen met als absoluut dieptepunt op donderdag de verwoesting van de synagoge van Amona.

Premier Netanyahu woensdag trachtte gisteren de pijn wat te verzachten door aan te kondigen dat de bewoners elders in de betwiste gebieden een nieuwe nederzetting zouden krijgen ter vervanging van Amona. Dat zou de eerste nieuwe nederzetting zijn die wordt gebouwd buiten de bestaande nederzettingen in achttien jaren.

Voordien had de premier een reeks belangrijke intiatieven aangekondigd om de nederzettingen in Judea & Samaria” (aka Westelijke Jordaanoever) en in de oostelijk gelegen wijken van Jeruzalem fors uit te breiden door duizenden bouwvergunningen uit te reiken (zie hier, hier en hier). Bovendien worden de stemmen steeds maar luider om de grote nederzettingen blokken de facto te annexeren bij Israël.

Niet te hard van stapel te lopen”
Hoewel de Trump regering niet expliciet oproept tot een bouwstop in de bestaande nederzettingen, een activiteit waar zijn voorganger Obama zich bijzonder om ergerde, noemt Trump de nederzettingen ook niet een obstakel voor de vrede. Dat suggereert een terugkeer naar het oude beleid van president George W. Bush, die tijdens zijn regeerperiode (2001-2009) “een natuurlijke groei binnen de bestaande grenzen van de nederzettingen” kon tolereren.

De aankondiging van Netanyahu om een nieuwe nederzetting te creëeren buiten de bestaande is voor Trump wellicht de spreekwoordelijke druppel geweest die de emmer van tolerantie liet overlopen. De Trump regering heeft met deze verklaring wellicht een signaal willen uitzenden naar de Netanyahu regering om vooral “niet te hard van stapel te lopen.”

Tenslotte heeft Trump zijn standpunten inzake het Arabisch-Israëlisch conflict nog steeds niet duidelijk gemaakt en hij lijkt momenteel erg behoedzaam tewerk te gaan ondanks het gewicht dat op hem drukt van een hele reeks beloften die hij de Joodse staat heeft gemaakt tijdens zijn verkiezingscampagne.

Amerikaanse ambassade kwestie
Ook omtrent Trump’s belofte om de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv in “een niet zoverre toekomst” naar Jeruzalem te verhuizen en Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël is nog niets beslist. Zijn medewerkers bestuderen nog steeds de mogelijke verhuis en wat de gevolgen kunnen zijn voor het Amerikaanse M-O beleid dat hij nog steeds op poten moet zetten. Momenteel lijkt Trump de kwestie  van de ambassade wat voor zich uit te schuiven.

Uit een interview met de Amerikaanse zender CBN dat op zondag 1 februari ’17 werd uitgezonden, blijkt duidelijk dat Trump ernstig aarzelt omtrent deze belanrijke kwestie die wellicht verregaande gevolgen zou kunnen hebben en de spanningen in het M-O ernstig zou kunnen doen toenemen. Hij zei hierover dit:

“We bestuderen het erg lang en hard. U weet dat het een zeer grote beslissing is, want elke president van de voorbij reeks presidenten, kwamen en dat ze het [de verhuis v/d ambassade] zouden gaan doen, om dan opeens te besluiten dat ze het niet meer wilden doen.

Het is een grote, grote beslissing, maar we bestuderen de kwestie op dit eigenste moment; Ik heb het concept altijd graag willen uitvoeren en ik zal u dat vertellen dat ik een besluit zal nemen in een niet al te verre toekomst.

Er bestaat zeker een kans daartoe, absoluut. We doen daar zeer gedetailleerde studies over dat en we zullen daar snel toe komen. Ik haat het om dat te doen, want – bestuderen – ligt niet in mijn aard – ik doe meestal wat het juiste is. Maar hier zitten twee kanten aan vast die het niet makkelijk maken en ik zal in de niet al te verre toekomst een beslissing nemen.”