Arabische Liga kant zich tegen de verhuis van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem

Arab_LeagueVergaderzaal van de Arabische Liga in Caïro, Egypte

Een ambtenaar van de Arabische Liga zei op zondag 29 januari 2017 dat de organisatie hoopt dat president Donald Trump zijn campagnebelofte om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, niet zal uitvoeren. Assistent secretaris-generaal inzake Palestijnse Zaken Saeed Abu Ali vertelde aan journalisten in Caïro:

“De positie van president Trump die werd uitgedrukt tijdens de campagne zou meer behoedzamer moeten gebeuren. We kijken naar de nieuwe Amerikaanse regering in de hoop dat het haar standpunt zal herzien, zodat het beter kan fungeren als een objectieve sponsor van het vredesproces.

said2Het overbrengen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem zou een daad van agressie zijn tegen de rechten van het Palestijnse volk in hun eeuwige hoofdstad Oost-Jeruzalem. Het zou in strijd met resoluties van de VN-Veiligheidsraad en een terugtrekking zijn van de historische Amerikaanse positie ten aanzien van de status van de stad.”

Arabische Liga
De Arabische Liga werd in 1945 opgericht in Caïro door Egypte, Irak, Libanon, Saoedi-Arabië, Syrië, Jordanië en Jemen. De Liga vertegenwoordigt vandaag 22 islamitische lidstaten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika met inbegrip van ‘Palestina’ dat in september 1976 werd opgenomen.

  • Bekendste ‘wapenfeiten’ van de Liga zijn de “3 x Neen van Khartoum” van 1 september 1967 toen op een conferentie de Liga omtrent Israël plechtig verklaarde: “NOOIT vrede met Israël, NOOIT erkenning van Israël, NOOIT onderhandelingen met het land.” Toen Egypte in 1979 vrede sloot met Israël werd het tot 1987 geschorst uit de Liga. In 1993 werd het cordon sanitaire een 2de maal doorbroken toen Jordanië vrede sloot met Israël.
  • Ander feit is het Arabisch Intiatief voor de Vrede van 27 maart 2002, toen de 22 lidstaten van de Arabische Liga op voorstel van Saoedi-Arabië eensgezind een alomvattend voorstel goedkeurden dat beloofde een einde te maken aan het Arabisch-Israëlisch conflict. Het werd prompt verworpen door Israël. Het recente Franse vredesinitiatief is gebaseerd op dat van de Liga en werd eveneens verworpen door Israël.

Amerikaanse ambassade
Het verhuizen van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem alsmede de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, was een centrale campagne belofte van Trump. Vorige week echter, vertelde Sean Spicer, secretatis van het Witte Huis, tegenover verslaggevers dat er nog geen beslissing was genomen omtrent de verhuizing. De geplande verhuizing van de ambassade heeft de Palestijnse Autoriteit (PA) boos gemaakt, waarvan haar ambtenaren willen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van de Palestijnse staat moet zijn.

Vorige week heeft een coalitie van PA organisaties, waaronder Hamas, Fatah en de Islamitische Jihad, een waarschuwing uitgegeven omtrent de verhuis van de ambassade, zeggende dat dit “een brand zou ontsteken in het gebied.”  Onlangs beloofde president van de PA Mahmoud Abbas een “politieke en diplomatieke reactie” indien Trump de ambassade naar Jeruzalem zou verhuizen. Hij wilde daar verder niet over uitweiden. Eerder schreef Abbas een brief aan Trump, waarin hij hem waarschuwde voor het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade, zeggende dat een dergelijke stap het oversteken van een ‘rode lijn’ zou zijn en vooruitzichten op vrede in gevaar zouden kunnen brengen.

Ondertussen heeft premier Binyamin Netanyahu op zondag er bij Trump op aangedrongen om zijn  campagnebelofte te houden. “Jeruzalem is de hoofdstad van Israël en het zou goed zijn als de Amerikaanse ambassade niet de enige zou zijn om die naar hier te verplaatsen… Ik denk dat met de tijd het merendeel van de ambassades naar Jeruzalem zal verhuizen,” zei hij.