Nieuw initiatief opgestart om de nutteloze VN-hulporganisatie UNRWA (alléén voor Palestijnen) te sluiten

david_bedein1David Bedein legt uit hoe de UNWRA actief lobbyt
voor het zogenaamde Palestijnse recht op terugkeer

Het Centrum voor Beleidsonderzoek in het Nabije Oosten (CNEPR) heeft op donderdag een nieuw kantoor geopend nabij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York city. Het centrum wil vanuit haar nieuwe locatie haar hervomingsiitiatief ‘UNRWA Reform Initiative‘ promoten. Het UNRWA Reform Initiative wil de manier van werken veranderen van de UNRWA werkt, het bijzondere hulpagentschap voor Palestijnen van de Verenigde Naties.

UNRWA werd opgericht om de Arabische vluchtelingen te bedienen sinds Israël’s Onafhankelijkheidsoorlog (november 1947-april 1949), toen de legers van vijf Arabische landen de ontluikende Joodse staat binnenvielen in een poging om deze te vernietigen. Velen van hen verliet Israël gehoor gevend aan de Arabische radio-uitzendingen die hen vertelden om hun huizen te verlaten met de belofte dat ze binnenkort zouden terugkeren, nadat de Joden werden weggevaagd. Sommigen onvluchtten angstig of kregen te horen dat ze hun huizen moesten door de Israëlische strijdkrachten die in de buurt aan het vechten waren.

UNRWA is de enige organisatie van de Verenigde Naties die werd opgericht om zorg te dragen voor één enkele groep vluchtelingen. Al de andere miljoenen vluchtelingen in de wereld samen vallen onder de auspiciën van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).

De definitie van een ‘Palestijnse vluchteling’ onder de auspiciën van UNRWA is ook heel anders dan de definitie die geldt voor alle andere vluchtelingen in de wereld. ‘Palestijnse vluchtelingen’ zijn de enige vluchtelingen in de wereld die die status erven van hun ouders en grootouders, eerder dan vluchteling te worden nadat ze gedwongen werden om hun land van herkomst te verlaten. Ze veliezen ook hun status als vluchteling niet als ze het staatsburgerschap ontvangen in een ander land, zoals velen van hen door de UNRWA nog steeds beschouwd worden als zijnde vluchteling ook al zijn ze onderdanen van de staat van Jordanië.

Als gevolg van het beleid van de UNRWA en de weigering van de omringende Arabische landen om de oorspronkelijke vluchtelingen en hun nakomelingen te integreren en hen staatsburgerschap toe te kennen, is het aantal vluchtelingen bijna vertienvoudigd, van ongeveer 700.000 in 1949 tot meer dan vijf miljoen vandaag.

Het UNRWA Reform Initiative is bedoeld om de activiteiten van de UNRWA te veranderen, zodat de organisatie zich voortaan zou richten op het vinden van oplossingen voor de vluchtelingen en hun nakomelingen in plaats van voortdurend hun vluchtelingenstatus te bestendigen. De CNEPR vermeld in de aankondiging van het initiatief dat “UNRWA bestendigt de staatlozenstatus van vluchtelingen en hun nakomelingen, de versterking van een leven in het ongewisse, armoede, angst en wanhoop,” naast het bevorderen van geweld en haat tegen Joden in de scholen.

David Bedein, de directeur van de CNEPR, heeft aangetoond dat de opvoedkundige instellingen van de UNRWA leden van Hamas aan het werk stellen en verdere oorlog en terreur tegen Israël aanmoedigen. Hij verklaarde dat. . .

“[..] 97% van het budget van UNRWA twv. 1,2 miljard dollars komt van donorlanden, waarvan elk van hen met een veto elke beleidslijn van de UNRWA kan blokkeren die niet het VN credo ‘vrede begint hier’ ondersteunt. Ons agentschap zal nu experts afvaardigen om de stafleden van het Amerikaans Congres te informeren alsmede de parlementen van de EU, Canada, Groot-Brittannië, Australië en Scandinavië, om de donoren te vragen hun verdere steun aan de UNRWA op een beleidsniveau te herzien. Films, rapporten, studies en eerdere briefings kunnen worden gevonden op de Facebookpagina van het UNRWA Reform Initiative.”

En op z’n persoonlijke Facebookpagina zei David Bedein over de oorlog tegen de UNRWA:

“Als de VS zich slechts zouden terugtrekken uit de UNRWA, dan zullen de islamitische landen de vrijgekomen leegte vullen. UNRWA werkt onder auspiciën van de Algemene Vergadering van de VN (UNGA. Alléén de VN kan de UNRWA opheffen. Gelieve te stoppen met de inspanningen  om de UNRWA te ontmantelen, want dat kan je niet. Wat je wel kunt doen is om te eisen dat de UNRWA voldoet aan basisnormen en de fondsen tegenhouden totdat ze dat doen.”

Het kantoor in New York zal de CNEPR toestaan om het initiatief rechtstreeks te vertegenwoordigen bij de donornaties van de UNRWA, te lobbyen en om hun invloed te gebruiken als donoren om effectief toezicht te houden over de manier waarop donaties aan de UNRWA worden besteed.