Trump kabinet zet het Palestijnse leiderschap een flinke hak en verstevigt positie van Israël in het M-O

donald-trumpMen kan president Donald Trump alleszins niet beschuldigen van het gebrek aan daadkracht. Sinds hij zijn kantoor heeft betrokken vliegen ondertekende instructies, richtlijnen, geboden en verboden de deur uit. Erg ingrijpende koerswijzigingen die het gezicht van de VS in de komende maanden en jaren zullen bepalen en met betrekking tot het Midden-Oosten en in het bijzonder wat de Joodse staat aangaat mbt. het decennia oude Arabisch-Israëlisch conflict.

Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde Trump dat hij het terrorisme van de radicale islam met wortel en al zal uitroeien. Hoe zijn regering dat gaat aanpakken moet stilaan duidelijk worden uit de reeks instructies, decreten en bevelen die zijn stafmedewerkers naarstig voorbereiden en die binnenkort betekend worden.

Volgens The New York Times van woensdag 25 januari 2017 werkt de Amerikaanse regering momenteel aan een executieve instructie die de financiering wil verminderen of stilleggen van bepaalde agentschappen van de Verenigde Naties of van andere internationale organisaties die volledig lidmaatschap geeft aan de Palestijnse Autoriteit (PA) en de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO). De dag voordien had het Trump kabinet een last minute geschenk aan de PA van zijn voorganger Barak Obama ter waarde van 221 miljoen dollar, teruggedraaid om opnieuw geëvalueerd te worden.

Na overleg met premier Netanyahu afgelopen zondag, waar over de inhoud nauwelijks wat is uitgelekt, kondigde Israël een dag later de bouw aan van 566 nieuwe huizen in en om Jeruzalem en een dag later nog eens de bouw van ca. 2500 woningen in een reeks Israëlische gemeenschappen verspreid in heel Judea en Samaria, terwijl de VS zich openlijk onthield van elke commentaar die volgde in de VN Veiligheidsraad en in het Palestijnse leiderschap.

Sean Spicer, de woordvoerder van het Witte Huis, zei enkel dat Trump de positie van Israël in het Midden-Oosten wil veiligstellen en zelfs versterken: “Israel continues to be a huge ally of the United States. He [Trump] wants to grow closer to Israel to make sure it gets the full respect in the Middle East. We’ll have a conversation with the prime minister.”

Daarnaast wordt volgens een bericht in The Jewish Press in de instructie de financiering beëindigd van programma’s of activiteiten die de sancties die werden opgelegd aan Iran of Noord-Korea trachten te negeren of te omzeilen.  Volgens het bericht in de NYT wordt in het ontwerp-decreet ook om de beëindiging gevraagd van de financiering van elke organisatie die “gecontroleerd of aanzienlijk beïnvloed wordt door een staat die het terrorisme sponsort” of die “zich schuldig maken in het vervolgen van gemarginaliseerde groepen of die systematisch de mensenrechten schenden”

Bovendien is wordt in het ontwerpdecreet gevraagd om over de hele linie minimaal 40 procent te besparen in de resterende Amerikaanse financiering van internationale organisaties en zal er een commissie worden aangesteld die moet onderzoeken en aanbevelingen maken waar precies kan bezuinigd worden. De lijst van potentiële doelwitten omvat de financiering voor vredesoperaties, het Internationaal Strafhof in Den Haag, de steun aan landen die zich kanten “tegen belangrijke beleidslijnen van de Verenigde Staten” en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (United Nations Population Fund.)

Tot slot wordt in een tweede ontwerpdecreet opgeroepen tot een herziening van alle huidige en hangende verdragen met meer dan andere naties – die alleen van toepassing zou zijn op diegenen die niet “rechtstreeks verband houden met de nationale veiligheid, uitlevering of de internationale handel” – en vraagt om aanbevelingen te maken waar er terughoudendheid noodzakelijk is.

Het is wel duidelijk dat er thans vanuit de VS een meer gunstige wind waait richting Israël. We zijn benieuwd wat er nog allemaal zal volgen inzake de Trump aanpak van het Arabisch-Israëlisch conflict. Echter, de uitvoering van de tweestatenoplossing volgens de voorwaarden van de Palestijnse leiding komt hiermee zwaar onder de druk te staan.

Mahmoud Abbas en de zijnen zullen wellicht nog veel spijt krijgen dat ze de verregaande vredesvoorstellen van Ehud Barak (in 2000-2001) en van Ehud Olmert (in 2008) hoogmoedig hebben afgewimpeld. De decennialange politiek van rejectionisme van de Arabieren in het algemeen en van de Palestijnen in het bijzonder dreigt hen thans zuur op te breken.

erekat-peaceRamallah, 24 januari 2017. Saab Erekat, de vredesonderhandelaar voor de PA en de PLO is ‘onthutst’ door Trump’s zwijgen omtrent Israël’s geplande woningbouw in de betwiste gebieden “De internationale gemeenschap moet Israël meteen verantwoordelijk stellen voor wat het aan het doen is,” zei hij eraan toevoegend dat Israël wordt aangemoedigd door “wat zij beschouwen als een aanmoediging door de Amerikaanse president Donald Trump.”