De leugens die Amerikaanse steun voor anti-Israël VN-resolutie 2334 verdedigen

maale-adumimMa’aleh Adumim, centraal Israël. Zo ziet een Israëlische ‘nederzetting’ in de woestijn er dus uit… Je zal maar zin hebben om in dat onherbergzame gebied te gaan wonen [beeldbron: TB]

Volgens de regering van de Amerikaanse president Barack Obama, Israël bouwt Joodse ‘nederzettingen’ (dat wil zeggen, echte gemeenschappen, geen buitenposten) in heel Judea-Samaria, Oost-Jeruzalem en de Golanhoogte. De regering-Obama is van mening dat deze ‘nederzettingen’ hin hoge mate het belangrijkste obstakel zijn voor vrede tussen Jood en Arabier in het Midden-Oosten. Het probleem dat de VS hebben met Israël zijn niet enkel Joodse ‘nederzettingen’. Het is Israël’s beleid van nederzettingen uitbreiding waarover de VS zich zorgen maken.

john-kerry3De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry maakte dit punt heel duidelijk in een toespraak slechts vijf dagen nadat de Verenigde Naties VN-resolutie 2334 hadden aangenomen.  Die resolutie delegitimiseert alle Joodse nederzettingen in Judea-Samaria, Oost-Jeruzalem en de Golan door ze als ‘illegaal’ aan te duiden. Kerry herhaalde tevens het standpunt dat Obama dat de ‘nederzettingen’ de “hoop op vrede” vernietigen.

Kerry suggereerde dat Israël’s ‘nederzettingen’ kwestie verslechterd is  tot op een punt waar actie van de VN noodzakelijk was. Hij beweerde dat Israël de huidige coalitieregering (dat wil zeggen, Netanyahu), wordt “aangedreven door de meest extreme elementen in Israël.” Kerry zei dat de regering-Netanyahu was “meer betrokken is bij nederzettingen dan om het even welke [regering] in de geschiedenis van Israël.” In een moment, zult u zien waarom deze bewering een leugen is. U zult geschokt zijn wat Netanyahu daadwerkelijk aan het doen is met de ‘nederzettingen’.

In zijn toespraak van 28 december 2016 leek Kerry bijzonder gefrustreerd. Hij zei over de VS: “We hebben talloze publieke en private vermaningen gezonden aan de Israëli’s om de opmars van de nederzettingen te stoppen.” Volgens Kerry, hebben de VS niet enkel een stopzetting van de bouw in de ‘nederzettingen’ gevraagd. Deze hebben er het nut niet van ingezien om te stoppen met uitbreiden vooraf te bespreken met Israël. Hij drong er bij Israël aan om te stoppen met uit te breiden. Israël werd uitdrukkelijk gesommeerd om deze uitbreiding te stoppen. Maar Israël bleef doof voor elke vermaning.

Blijkbaar was deze Israëlische weigering om de VS te gehoorzamen, de aanleiding waardoor de VS besloten heeft om zich van de stemming van VN resolutie 2334 te onthouden. Vermoedelijk hadden de Verenigde Staten geen andere keus. Witte Huis-adviseur Ben Rhodes haalde dit  argument aan in een interview met Judy Woodruff van PBS op 23 december 2016 meteen nadat resolutie 2334 in de VN werd goedgekeurd. “VN-2334,” zei Rhodes tegen Woodruff, “ging over de Israëlische ‘nederzettingen’. Deze nederzettingen rukken steeds verder op voorbij de scheidingsmuur die de Israëli’s zelf hebben gebouwd… Duizenden nieuwe nederzettingen worden gebouwd.”

Het punt van Rhodes was dat Obama hier niet de schurk was. Hij was niet anti-Israël. Hij was niet antisemitisch. De VS had in de VN gehandeld zoals het was omdat Israël de schurk was. Het was een eigenzinnige “serie nederzettingen bouwer” geworden. De Amerikanen konden gewoon niet toestaan dat dit vrede-dodend gedrag nog langer kon blijven doorgaan. Vandaar dat wij hieruit kunnen afleiden, dat wat er gebeurd is bij de VN met 2334 niet Amerika’s schuld was. Het was de schuld van Israël. Er is slechts één probleem met deze redenering. Zij is volledig – en enorm schandalig – fout.

Hier is het schokkende verhaal van Netanyahu’s “nederzettingen” uitbreiding. Sinds 2012 heeft de regering Netanyahu geen “duizenden” nederzettingen gebouwd. Volgens de site daledamos, die citeert uit de website van de anti-Israëlische ngo Peace Now, is de waarheid over Israël’s “overdreven, agressieve uitbreiding van het nederzettingen beleid” simpelweg dit: sinds 2012 heeft Netanyahu welgeteld de bouw van drie (3 !) nieuwe “nederzettingen” geautoriseerd.

Dat klopt: geen duizenden nederzettingen, zoals Rhodes ten onrechte beweert maar slechts drie. Blijkbaar zijn voor de VS deze drie ‘nederzettingen’ datgene wat Netanyahu tot de meest extreme leider in de geschiedenis van Israël maakt. In feite is Netanyahu’s “nederzettingen” beleid het meest bescheiden onder de recente Israëlische premiers.

De Amerikaanse positie tav Israël kort samengevat is: 1) dat  is dat Israël “duizenden” nederzettingen heeft gebouwd (dixit Rhodes); 2) dat de Amerikaanse tevergeefs talloze vermaningen aan Israël heeft afgegeven om ‘de opmars’ van deze nederzettingen te stoppen (dixit Kerry) ; en 3) dat Netanyahu werd aangespoord door Joodse extremisten (dixit Kerry). Deze hele positie is gebouwd op leugens.

Je moet ook begrijpen dat de “nederzettingen” die tegen de visie van de Obama regering indruisen in feite minder dan 2 procent van het grondgebied van Judea-Samaria beslagen.  Voortbouwend op die 2 procent van het land is in de verste verte van de verbeelding helemaal geen “vrede-doder”. Het anti-‘nederzettingen’ argument van Obama is volkomen onzin. Het is een fraude. Het is gebouwd op leugens.

Barack Obama, John Kerry, Ben Rhodes en een groot aantal andere antisemieten in de regering-Obama hebben gelogen over Israël. Zij hebben trouweloos gehandeld jegens Israël. Thans is het bewind van Obama aan zijn einde gekomen (20 januari 2017). Moge Obama’s Israël erfenis bewijzen dat ze desastreus is geweest voor iedereen die ze heeft gemaakt, gesteund en gebruikt heeft tegen Israël.

door Tuvia Brodie


Bron: een artikel van Tuvia Brodie van 19 januari 2017 op zijn persoonlijke blog.