Open brief aan Jean-Marie Dedecker: discussie rond Abou Jahjah omtrent Israël [Sam Van Rooy]

israel-jahjah

De verliezer in de discussie rond Abou Jahjah is de waarheid inzake Israël

In zijn wekelijkse opinie in Knack schrijft Jean-Marie Dedecker dat ‘Dyab Abou Jahjah en Guy Verhofstadt de verliezers van de week zijn’. De verliezer is niet zozeer Abou Jahjah, maar de waarheid inzake Israël. Dedecker maakt het in zijn stuk nog bonter dan de mainstream media, die steevast uitgaan van het gepalestiniseerde narratief.

Zo begint hij met het gelijkstellen van het slopen van huizen van de Palestijnse Jeruzalem-jihadist en zijn familie en naasten, als represaillemaatregel door Israël, met het vermoorden van willekeurige burgers door de SS. Verpulverd beton is gelijk aan onschuldige mensenlevens?

Abou JahjahDedecker schrijft dat “de Palestijnen beter verdienen dan de verheerlijking van zelfmoordterroristen door een beroepsprovocateur (Abou Jahjah, SvR)”. Dat Palestijnse jihadisten en hun familie door de Palestijnse Autoriteit van Abbas, door Hamas en door een groot zo niet het grootste deel van de Palestijnse bevolking als heldhaftige martelaars worden geëerd, zowel op cultureel als financieel vlak, wordt door Dedecker gemakshalve genegeerd.

Nog valser is de gelijkstelling van de nazi-bezetting met de zogenaamde ‘bezetting’ door Israël. Er is namelijk helemaal geen sprake van ‘door Israël bezet gebied’. Ten hoogste kan men spreken van betwist gebied, maar daarvoor moet men de geschiedenis kennen en niet afgaan op het gepalestiniseerde – i.e. geïslamiseerde – verhaal dat men (pas) laat beginnen in 1948. Waarom de zogenaamde ‘internationale gemeenschap’ en met name de VN dat valse narratief hebben overgenomen, is een geschiedenis op zich die veel te maken heeft met de oliecrisis in de jaren zeventig, toen het Westen besliste om in ruil voor olie de islamisering vrij spel te geven. Daarvoor moet men Bat Ye’or lezen.

Lees verder “Open brief aan Jean-Marie Dedecker: discussie rond Abou Jahjah omtrent Israël [Sam Van Rooy]”

Jeruzalem al 50 jaar de ongedeelde hoofdstad van Israël en waarom dat zo zal blijven

jeruzalem-1919aJeruzalem in 1919, ongedeelde stad

Door het Westen en het Kwartet (=Rusland, Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de Europese Unie met haar 27 lidstaten), talloze pro-Palestijnse ngo’s en organisaties over de hele wereld, èn met op kop de Palestijnse Autoriteit geruggensteund door 1 miljard moslims in de Arabische wereld en in Iran, wordt aangedrongen op de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël met ‘Oost-Jeruzalem’ als hun hoofdstad. Hierbij wordt telkens verwezen naar de “grenzen” van april 1949 [de zgn Groene Lijn] door Obama voor de gelegenheid omgedoopt tot “pre-1967 lijnen”.

Die Groene Lijn markeerde de grens tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever nadat een in april 1949 een staakt-het-vuren werd bereikt op aandringen van de Verenigde Naties tussen Israël en de Arabische wereld. Op 29 november 1947 had het Arabisch Hogere Comité Resolutie 181 [het Verdeelplan van het Britse Mandaat Palestina in 2 staten: een Joodse en een Arabische] verworpen en een aantal Arabische landen openden een aanvalsoorlog… om die ongeveer een jaar later te verliezen.

De creatie door de VN van Jeruzalem als corpus separatum
In het oorspronkelijke Verdeelplan van de VN van november 1947 viel Jeruzalem buiten de grenzen van de toekomstige Joodse staat. Als deel van Resolutie 181 werd bepaald dat Jeruzalem een speciale status zou krijgen: “The city of Jerusalem shall be established as a corpus separatum under a special international régime and shall be administered by the United Nations.

Lees verder “Jeruzalem al 50 jaar de ongedeelde hoofdstad van Israël en waarom dat zo zal blijven”