Stop met werken aan de creatie van een Palestijnse staat en ga door met de bouw van de Joodse

twostate2

Wanneer iemand u zou vertellen dat alles wat u bezit van hem is, en dat hij het zal krijgen en het u zal afnemen ongeacht hoe lang het ook duurt, zou u hem dan voorstellen dat hij nu al de helft mag nemen in naam van de vrede?

Ik wordt altijd op het verkeerde been gezet telkens Amerikaanse en Europese media verwijzen naar Israël ’s huidige regering als zou die er een zijn van ‘hardleerse en rechts-radicalen’, die zich echter toch maar gebonden heeft aan de ‘tweestatenoplossing’ met de PLO als partner, de PLO die meer Joden heeft vermoord dan eender welke organisatie sinds de nazi-partij. Wat is er dan zo ‘hardlijnig’ of rechts-extremistisch aan?

De regering wordt een ‘hardliner’ genoemd omdat zij de bouw van flats voor Joden heeft aangekondigd in plaatsen zoals in het “E-1”-gebied die nochtans volgens de Akkoorden van Oslo volledig onder Israëlische controle staan (hoewel de PLO zijn minachting voor die akkoorden heeft getoond door zich eenzijdig tot de Verenigde Naties te wenden voor erkenning als ‘staat’), alsmede nieuwbouw in zijn hoofdstad Jeruzalem.

Maar sinds de PLO al deze plaatsen ziet als deel van een Jodenvrije staat (de media, die normaliter overgevoelig zijn voor de minste glimp racisme, lijken dit nooit op te merken), dan worden deze aankondigingen beschouwd als ‘obstakels voor de vrede’.

Natuurlijk is het allergrootste obstakel voor de vrede, de Palestijnse intentie om een Arabische staat te stichten van de rivier tot aan de zee, niet naast maar in de plaats van Israël en bij voorkeur zonder Joden.

In 1993 heeft de Israëlische Linkerzijde de toenmalige regering kunnen overhalen om de PLO te laten terugkeren en sindsdien werd de snel slinkende Linkerzijde (tegenwoordig vrijwel beperkt tot wat academici en de redactieleden van het dagblad Haaretz) vervoegd door de Europeanen en de Amerikanen, in een poging om Israël te dwingen de eerste veroveringsfase van de PLO te implementeren door Judea en Samaria op te geven en de helft van zijn hoofdstad.

De V.S. en de Europeanen worden beïnvloed door de economische druk van Arabische olieproducenten, de politieke spierballen van de toenemende moslimbevolking in Europa, de ingegraven Saoedi-Arabische invloed op de Verenigde Staten en last but not least de alom gekende Jodenhaat uit de oude doos. De Israëlische Linkerzijde wordt ook als zodanig betaald (linkse anti-Israëlische NGO ’s worden gefinancierd door de Europeanen en de in de VS gebaseerde NIF), of verkeren in een terminale fase onder het Oslo Syndroom.

Ik heb tot in den treuren toe herhaald dat de tweestatenoplossing geen oplossing biedt aan niets, het zou eerder een ramp voor de veiligheid worden, en dat er geen enkele reden bestaat om toegevingen te doen aan de Palestijnen, zolang hun einddoel de vernietiging van de Joodse staat blijft.

Iedereen die vertrouwd is met de situatie weet dat. En zeker de Netanjahoe regering beseft dat beter dan de meesten. Dus waarom dan blijven doorgaan met lippendienst te bewijzen aan het destructieve idee dat er vrede zou kunnen komen door toegevingen te doen aan de PLO?

In een artikel over Naftali Bennett van de partij ‘Joods Huis’, die algemeen als hardleerser en meer rechts wordt beschouwd dan Netanjahoe, schrijft David Horovitz het volgende:

“[Bennett] klaagt erover dat de politiek van Netanjahoe’s regering met betrekking tot de nederzettingen en de Palestijnen van ‘schizofrenie’ getuigt, waarmee hij blijkbaar bedoelt dat de eersteminister veel praat over een belangrijke uitbreiding van de nieuwbouw voorbij de Groene Lijn, terwijl hij tezelfdertijd de nadruk legt dat hij verder vooruitgang [van het vredesproces] wil maken met de Palestijnen, posities inneemt die niet alleen de internationale gemeenschap op stang jagen maar ook de Palestijnen, de kolonisten en ongeveer iedereen die zich daar tussenin bevind.”

Is het dan rechts-extremisme om een consequente houding te verwachten? Ik denk van niet.

Het is tijd om de gebruikelijke knieval af te schaffen ten behoeve van een Palestijnse staat en door te gaan met de bouw van de Joodse.

door Fresnozionism


Bron: in een vertaling door Brabosh.com van een artikel van 21 december 2012 op de site van Fresnozionism.org