Israël is formeel: Hamas is compleet verantwoordelijk voor de vele stroomonderbrekingen in Gaza

electricity-gishaDe enige electriciteitscentrale nabij Gaza Stad. Deze centrale, operationeel sinds 2002, levert normaal ca. 43 procent van de benodigde energie. Vandaag is er dagelijks nood aan 280 megawatt waarvan 120 MW van Israël komt, 17 MW uit Egypte en de overige 143 MW door de centrale zelves. Echter, door slecht onderhoud, gebrek aan wisselstukken, onregelmatige dieselleveringen enz. wordt de gemiddelde capaciteit beperkt tot 60 à 70 MW dagelijks. Vandaar dat er in Gaza een permanent tekort heerst van minstens 73 MW dagelijks of bijna 26 procent van de benodigde electriciteit.  [beeldbron: i24]

Majoor-generaal Yoav Mordechai, de Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT), vertelde op donderdag 12 januari ’17 aan het in de Palestijnse Autoriteit gevestigde persagentschap Ma’an News Agency dat Hamas verantwoordelijk is voor de huidige electricteitscrisis in de Gazastrook.

Hij reageerde naar aanleiding van de reeks manifestaties van de voorbije weken van duizenden ontevreden Palestijnen omtrent de aanhoudende energieproblemen in het gebied. Zo zouden de Gazaanse Palestijnen maar drie of vier uren per dag electriciteit hebben.

Hamas op haar beurt beschuldigt dan weer de regering van Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah voor verantwoordelijk te zijn voor de voortdurende stroomonderbrekingen omwille van het feit dat “de PA er niet in slaagt om tijdig diesel te leveren voor de enige krachtcentrale in Gaza.”

Majoor-generaal Yoav Mordechai, vertelde aan Ma’an News dat:

Major General Yoav Mordechai,“Israël levert 122 megawatt elektriciteit aan Gaza op regelmatige basis. Toen enkele dagen geleden een van de hoogspanningslijnen defect was, werd deze direct gerepareerd. De Egyptenaren leveren tussen 20-30 megawatt en de energiecentrale in Gaza zelf produceert 60 megawatt.

Israël tracht niet de komst van brandstof naar Gaza te voorkomen, en levert 350 miljoen liter diesel aan de centrale via de pijpleidingen bij Kerem Shalom. Israël is bereid om 700 miljoen liter per dag leveren indien het economisch levensvatbaar is.

De elektriciteit crisis in Gaza is de schuld van de terroristische heersers van Hamas. De leiders van Hamas genieten 24/7 van elektriciteit. In tegenstelling tot de bevolking van Gaza die slechts drie uur elektriciteit per dag krijgt.

Tevens gebruikt Hamas de gelden die worden gecollecteerd via de elektriciteitsrekeningen voor persoonlijke belangen en om de militaire bewapening te financieren. Hamas biedt elektriciteit aan de ondergrondse terroristische tunnels op regelmatige basis en elke tunnel heeft een draaiende generator die uitsluitend wordt gebruikt door Hamas.

De frequente stroomonderbrekingen in Gaza zijn al meerdere jaren aan de gang en zijn vooral te wijten aan de lopende geschillen tussen Hamas en zijn oude rivaal, de Fatah-beweging onder leiding van de Palestijnse Autoriteit (PA) vpreisdent Mahmoud Abbas. Egypte speelt eveneens een rol bij de stroomuitval en heeft in het verleden een deel afgesloten van de energielijnen naar Gaza.

De Verenigde Naties zeggen dat de tekorten het resultaat zijn van een aantal factoren, waaronder de zwakke infrastructuur, gebrek aan betalingen van facturen, de sluiting van illegale smokkeltunnels aan de Egyptische grens, waardoor brandstof werd gesmokkeld en de bomaanslag op de Gazaanse elektriciteitscentrale door Israël op 29 juli 2014 (tijdens Operation Protective Edge). Echter, de tekorten zijn onlangs toegenomen door een geschil tussen Hamas en Fatah over de betaling van belastingen op de brandstof die door Gaza wordt ingevoerd.

dieseltrucksGrenspost Kerem Shalom, Gaza, 30 december 2016. Israëlische trucks rijden af en aan om Gaza te bevoorraden. Zowat 100 ton aardgas en 300.000 liters diesel werden die dag geleverd. De diesel zou in Gaza naar de krachtcentrale worden doorgezonden maar het is niet duidelijk dat dit ook effectief gebeurde. In Gaza bestaat geen externe controle, die wordt exclusief door Hamas uitgevoerd [beeldbron: Ma’an News Agency]