Wat was ook weer het verschil tussen terroristen van Al-Fatah en die van Hamas? + 2 videos

al-aqsa-brigades

In 2007, heeft de ‘gematigde’ president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas officieel aangekondigd dat alle gewapende groepen, behoudens de officiële PA veiligheidstroepen,  illegaal waren en dat de gewapende factie van Al-Fatah, met name de Al Aqsa Martelaren Brigades, de facto werd ontmanteld. “Deze Brigades bestaan niet meer,” aldus Abbas.

We zijn intussen weer bijna tien jaar verder en er is helemaal niets veranderd. En Mahmoud Abbas? Die liegt nog steeds en alle dagen van het jaar, kwestie van de “schijn van gematigdheid” op te houden om zijn aanbidders in het Westen te lijmen en in het bijzonder zijn talrijke geldschieters aldaar ‘te vriend’ te houden [lees: een rad voor de ogen te draaien].

Deze maand hebben de ‘niet meer bestaande’ Al Aqsa Martelaren Brigades openlijk deelgenomen aan de 52ste verjaardag van de eerste terreuraanslag van Al-Fatah (wat door hen de “Majestueze Lancering” wordt genoemd), de politieke factie die wordt voorgezeten door Mahmoud Abbas. Hun gemaskerde terroristen paradeerden openlijk door de straten van de stad, met hun wapens in aanslag met inbegrip van raketten.

Wanneer Israël uithaalt naar Abbas voor het alweer schenden van afspraken of dingen te doen die tegen de vrede ingaan, begint de media soms vragen te stellen en krijg je een vage aankondiging of ontkenning te horen van een aantal Palestijnse functionarissen. Maar de open aanvaarding van een aparte gewapende terreurgroep onder de paraplu van Al-Fatah daar wordt nergens over bericht en in de Westerse media volledig genegeerd.

Maar intussen blijven de Al Aqsa Brigades wel  opscheppen over aanslagen die het uitvoert tegen Israël in Judea & Samaria. Vermits dit niet past in de gemanipuleerde westerse beeldvorming van een ‘vreedzame gematigde’ Mahmoud Abbas, wordt dergelijk nieuws straal genegeerd en verzwegen in de westerse pers.

En zo gebeurt het dat – zoals in de videobeelden hieronder wordt aangetoond – de Al Aqsa Martelaren Brigades verleden week gemaskerd en gewapend ongehinderd doorheen de straten van Ramallah paradeerden, terwijl tezelfdertijd hun bestaan door Mahmoud Abbas halsstarrig wordt ontkend.

En de westerse pers? Die gelooft en verspreidt uiteraard enkel wat door de Palestijnse pers wordt uitgebraakt en laat compleet onnozel alles betijen. Hier horen we daar allemaal niks van want onze pers denkt dat er niks aan de hand is “omdat Abbas het heeft gezegd”. En wat Israël zegt, “dat komt van de Joden” en dat zijn “allemaal leugens en bedrog”. En zo is de antisemitische cirkel weer helemaal rond.


Bron:  vrij naar een bericht van EoZ van 12 januari 2017


Hieronder twee video’s van evenementen van de Al Aqsa Brigades die rond de jaarwisseling werden gedraaid op de Westbank en in Gaza gemonteerd werden.

Video 1: Militaire parade van de Al-Aqsa Brigades op de 52ste verjaardag van oprichting

Video 2: Militaire propagandafilm van de Al-Aqsa Brigades