Palestijnen: Welkom in de wereld van het door het Westen gefinancierde terrorisme

hamas-messenDe vrouwen van Hamas zijn er klaar voor: “Geen Joden op onze grond. Eigen volk eerst!”

Het doden van Joden is uitgegroeid tot een winstgevende business. Palestijnen die erover denken een terreuraanval te lanceren tegen Joden, kunnen er zeker van zijn dat hun welzijn en dat van hun gezin is gewaarborgd, terwijl zij in de Israëlische gevangenis zitten. Hier is hoe het werkt:

De regering van de door het Westen gefinancierde Palestijnse Autoriteit (PA) betaalt via haar verschillende instellingen, een maandsalaris en verschillende financiële voordelen uit aan gevangen Palestijnse terroristen en hun gezinnen. Na hun vrijlating blijven ze verdere financiële steun ontvangen, en krijgen de hoogste prioriteit als het gaat om werkgelegenheid in de publieke sector. Hun kansen op het krijgen van een baan bij de PA-regering zijn veel hoger dan van degenen die naar de Universiteit gingen, want door het uitvoeren van een aanval op de Joden zijn ze helden, en hebben ze recht op een superieure baan en salaris.

Voor de goede orde, deze mensen zijn niet gevangen gezet voor het rijden door een rood licht. De meesten van hen zitten achter de tralies omdat zij het brein waren in de zelfmoordaanslagen en andere terroristische aanslagen waarin honderden onschuldige burgers zijn gedood en verminkt tijdens het afgelopen decennia. In de VS zouden deze veroordeelde Palestijnse terroristen zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van een voorwaardelijke vrijlating, of tot de doodstraf. Wat zij zeker niet zouden ontvangen, zijn de voorrechten die hun worden aangeboden door Abbas en de PA-leiding.

Klaar voor een dosis van de taalkundige werkelijkheid? Naast zijn titel als president van de Palestijnse Autoriteit is Mahmoud Abbas tevens voorzitter van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO). Dus het maakt helemaal geen verschil of de PA of de PLO deze salarissen aan de terroristen betaalt: dezelfde man heeft het gezag over de fondsen. In werkelijkheid zijn de PA en de PLO één en dezelfde. Israël ondertekende de Oslo-akkoorden met de PLO, en als gevolg van deze overeenkomsten, werd de PA in leven geroepen. Wij spreken over dezelfde mensen en dezelfde ideologie.

Dus als je hoort dat de PLO en niet de PA aan die terroristen hun salarissen betaalt, moet je in gedachten houden dat deze verklaring een goocheltruc is, die ontworpen is voor nietsvermoedende en goedbedoelde Amerikaanse en Europese donoren.

Laten we verder kijken dan het rookgordijn en de spiegels: Palestijnen en hun gezinnen worden financieel beloond door het westen om deel te nemen in de terroristische aanslagen tegen Joden. U hoeft uw hoofd er niet over te breken om erachter te komen dat dit het terrorisme bevordert. Een Palestijn die een Jood doodt of verwondt, kan comfortabel in zijn gevangeniscel liggen, veilig in de wetenschap dat voor zijn toekomst en die van zijn vrouw en kinderen wordt gezorgd.

Welkom in de wereld van President Abbas en zijn regering. Door het verstrekken van financiële en andere steun aan degenen die betrokken zijn bij het terrorisme tegen Israël, waarin deze leiders actief de Palestijnen aanmoedigen om te kiezen voor het pad van geweld, en niet voor vrede, in de omgang met de Israëli’s.

Laten we de zaken eens specifiek krijgen. Hoe meer tijd je in een Israëlische gevangenis doorbrengt, hoe prestigieuzer de baan is die je ontvangt. Als je bijvoorbeeld meer dan 15 jaar in een Israëlische gevangenis hebt doorgebracht, en partner bent of op een of andere manier verbonden met de door Abbas geregeerde Fatah factie, dan zal je waarschijnlijk de rang worden aangeboden van kolonel of luitenant-generaal in één van de veiligheidsdiensten van deze door het Westen gefinancierde PA.

Als je bij toeval het brein bent achter een reeks van terroristische aanslagen die tot de dood van meerdere Joden leidden, en je naam is Marwan Barghouti, dan zijn je kansen om de volgende Palestijnse president te worden zeer hoog. Barghouti, die wel vijf levenslange straffen uitzit in een Israëlische gevangenis voor zijn rol in een aantal terroristische aanslagen, waarbij ten minste vijf Joden gedood werden, is zo populair dat hij de Fatah “voorverkiezingen” won, die werden gehouden in Ramallah eind oktober.

Issa Qaraqi, het hoofd van de Palestijnse Nationale Commissie voor gevangenen en gedetineerden zaken, beschreef de verkiezing van Barghouti als een “overwinning voor de gevangenen en hun offers”. Met andere woorden, de terroristen moeten blij zijn omdat een mooie toekomst op hen wacht.

Qaraqi’s beschrijving klopt. Zoals zovele Palestijnen, gelooft ook hij dat een terrorist die verantwoordelijk is voor het doden van Joden geëerd moet worden en de mooiste privileges aangeboden moet krijgen. Palestijnse publieke opiniepeilingen geven aan dat Barghouti’s kans van slagen om PA-president Abbas op te volgen, zeer sterk zijn. Volgens deze peilingen is Barghouti, die gevangen is gezet voor 15 jaar, de belangrijkste kandidaat voor het Palestijnse presidentschap.

De resultaten van deze verkiezingen zouden geen enkele verrassing moeten zijn. Palestijnen komen regelmatig aan de macht vanwege het feit dat ze een Jood hebben gedood of verwond. Dit zijn, laten we het zo zeggen, de optimale referenties voor leiderschap. “Afgestudeerd” in een Israëlische gevangenis is beter dan afgestudeerd te zijn aan de Ivy League universiteit.

Bovendien, de uitbetalingen aan de gevangenen en hun families zijn verre vanwege “humanitaire” behoeften. Velen van degenen die de uitkeringen krijgen, hebben in feite geen behoefte aan het geld: ze bezitten eigen huizen en de gezinnen hebben hun eigen landbouwgronden en boerderijen. Bovendien zorgt het Palestijnse stammen-systeem, dat de clan achter één van haar leden staat, en laat de gevangenen en hun families profiteren van een financiële en morele steun. De familieband is erg sterk in deze gevallen, en het is de plicht van ieder lid van de clan om te helpen overeenkomstig zijn of haar bekwaamheden.

In plaats daarvan hebben de betalingen een politiek en nationaal doel, zoals de Palestijnse leiders zelf ons er steeds weer aan herinneren. Het aangegeven doel is ter ondersteuning van de “volharding” van de gevangenen en hun families, “in het verlichten van hun lijden,” en om de weg te effenen voor hun “rehabilitatie en reïntegratie” in de Palestijnse samenleving.

Het Palestijnse leiderschap en vele Palestijnen beschouwen deze terroristische gevangenen als “helden-militairen” in de strijd tegen Israël. Dit zijn de “goede jongens” die “hun leven en vrijheid opofferen” ter bestrijding van de “zionistische vijand”. Neem bijvoorbeeld Maher Hashlamoun, een 32-jarige Palestijnse man uit Hebron, die onlangs werd veroordeeld tot twee maal een levenslange straf in de gevangenis voor het vermoorden van een Joodse vrouw en het verwonden van anderen in een autoram- en messteekaanval in de buurt van Bethlehem. Hashlamoun wordt nu geprezen door de PA en vele Palestijnen als een “held” en “overlever”. Bij zijn veroordeling lachte Hashlamoun sarcastisch en vertelde de rechter: “Denkt u dat u nog in mijn vaderland zal blijven voor volgende 200 jaar?”

Maher Hashlamoun (midden), een Palestijn uit Hebron, werd onlangs veroordeeld tot tweemaal levenslang voor het vermoorden van een Joodse vrouw en het verwonden van anderen bij een aanval in de buurt van Bethlehem. Hij is afgebeeld hierboven, glimlachend en lachende om zijn veroordeling. (Afbeeldingsbron: Palestijnse Autoriteit Ministerie van Gedetineerden en Ex-gedetineerden Zaken)

De terrorist had goede reden om de rechter in het gezicht uit te lachen. Hij weet dat Abbas, de Palestijnse Autoriteit, of een andere entiteit hem en zijn familie zal verzorgen wanneer hij in de gevangenis zit. Hij weet dat dankzij de westerse donaties aan de Palestijnen, zijn familie en hij zullen genieten van maandelijkse betalingen. De familie zal zelfs worden vrijgesteld van het betalen van school- en universiteitscollegegeld, evenals de nota’s voor elektriciteit en water, welke volledig zullen worden betaald door de PA-regering, direct of indirect. Hij weet ook dat wanneer hij wordt vrijgelaten uit de gevangenis, zijn kansen op een baan in de publieke sector veel hoger zijn dan die van iemand die geen Jood doodde of tijd heeft doorgebracht in een Israëlische gevangenis.

Tot een paar jaar geleden, behandelde de PA-regering de Palestijnse gevangenen in Israël via het Ministerie van Gedetineerden en Ex-gedetineerden Zaken, dat werd opgericht in 1995, kort na de ondertekening van de Oslo Akkoorden.

De doelstellingen van het ministerie zijn onder andere het “zorgen voor een menswaardig bestaan van de gevangenen en zorg voor hun kinderen en hun gezinnen.” Haar missie omvat ook de “rehabilitatie en reïntegratie van ex-gedetineerden in de Palestijnse samenleving.”

In 2014 heeft de Palestijnse Autoriteit onder druk van westerse donoren het ministerie afgeschaft en vervangen door een nieuw orgaan, genaamd De Hogere Nationale Commissie voor Gevangenen en Gedetineerden Zaken. Het besluit tot afschaffing van het ministerie en dit om te zetten naar een met de PLO-geassocieerde Commissie werd gezien als een poging door Abbas tot het sussen van Israël en de westerse donoren. Als gevolg van deze wijziging is de PLO, en niet de PA-regering, belast met het betalen van salarissen en andere sociale voordelen aan de gevangenen en hun families. De verandering was erop gericht aan te tonen aan de westerse donoren dat hun financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit niet ter ondersteuning was van de terroristen in de Israëlische gevangenis. (De PLO ontvangt geen directe middelen van westerse donoren).

Maar Abbas’ stap was niets anders dan een andere vuile misleiding. De zogenaamde Hogere Nationale Commissie voor Gevangenen en Gedetineerden Zaken is eigenlijk hetzelfde als het afgeschafte ministerie, maar dan onder een andere naam. De Commissie is rechtstreeks gekoppeld aan de regering van de Palestijnse Autoriteit en verschijnt als één van haar instellingen op haar officiële website. De website verklaart dat de Commissie de gevangenen en hun gezinnen ‘juridische en materiële diensten biedt’, een beroepsopleiding, gezondheidsverzekering, leningen, subsidies en universiteitsbeurzen voor ex-gedetineerden.

Terwijl velen in de internationale gemeenschap in Abbas’ bedrog zijn getrapt betreffende de steun aan de veroordeelde terroristen die gevangen zijn gezet door Israël, hebben enkelen de truc ontdekt. Eerder dit jaar heeft de Britse regering haar Departement voor Internationale Ontwikkeling naar verluidt een deel van haar hulp aan de PA bevroren, en eist een actie van de UK-wetgevers, na de onthullingen dat Britse steun wordt gebruikt voor de financiering van de betalingen aan de Palestijnse terroristen. Enkele van de fondsen, zo werd gemeld, zijn naar families gegaan van Palestijnse zelfmoordaanslagen en tieners die Israëli’s hebben aangevallen.

Maar de wereld volgens de PA is nog steeds niet de wereld volgens de internationale gemeenschap. Belastingbetalers hebben het recht om te weten of hun geld de tandheelkundige kosten van een terrorist en zijn familie dekt. Het is tijd om te vertellen aan Abbas en zijn medestanders, in termen die ze begrijpen, dat het Westen niet langer terroristen bekostigt. Dit bericht zal vooral anderen ontmoedigen tot terrorisme – en misschien zelfs een vrede bevorderen.

door Bassam Tawil


gatestone-logo2Bron: in een vertaling uit het Engels door W.J. Jongman en H. Sleijster van een artikel op de website van The Gatestone Institute van 19 december 2016