Premier Netanyahu feliciteert Trump voor zijn plan om een muur te bouwen; Mexico boos op Israël

tijuana-muurAan het strand van Tijuana, Mexico, 22 oktober 2006. De veiligheidsmuur tussen de Verenigde Staten en Mexico werd tijdens de legislatuur van de Democratische president Bill Clinton in 1994 voltooid. De muur is zowat 930 kilometers lang. Dat is minder dan eenderde van de totale lengte van de Mexicaans-Amerikaanse grens (3.145 km.) Bovendien zit de muur vol gaten en is zo lek als een zeef. Trump gaat deze nu vervangen en doortrekken over de hele lengte [beeldbron: Wikipedia]

Op zaterdagavond 28 januari 2017 reageerde premier Benjamin Netanyahu in een tweet aan Donald Trump omtrent de bekendmaking dat de nieuwe president een solide muur gaat bouwen langsheen de grens van de Verenigde Staten met Mexico.

Premier Netanyahu twitterde (hieronder het origineel in het Engels): “President Trump heeft gelijk. Ik heb een muur gebouwd langsheen de zuidelijke grens van Israël. Het stopte al de illegale immigratie. Groot succes. Groot idee.”

tweet-ben

De tweet van de premier kon uiteraard op de nodige belangstelling rekenen. Drie dagen later werd deze meer dan 50.000 keer retweeted en meer dan 100.000 keer ge-liked. In eigen land en in het buitenland en in het bijzonder in Mexico, zorgde deze uitspraak voor heel wat commotie.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Luis Videgaray eiste van premier Binyamin Netanyahu verontschuldigingen en zei dat deze tweet “aanvoelde als een agressieve daad” en voegde eraan toe: “Wij hopen dat de Israëlische regering de gevoeligheid zal hebben om de verklaring van Netanyahu’s te corrigeren.”

De Israëlische ambassadeur aan Mexico, Yoni Peled, werd door het Mexicaanse buitenlandministerie op het matje geroepen om uitleg te verschaffen over de tweet. Het ministerie gaf zaterdagavond een verklaring uit waarin de tweet van de premier werd veroordeeld:

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tegenover de regering van Israël, via zijn ambassadeur in Mexico, haar diepe verbazing, afwijzing en teleurstelling geuit over het bericht van premier Netanyahu’s op Twitter omtrent de aanleg van een grensmuur. Mexico is een vriend van Israël en moet als zodanig worden behandeld door de minister-president.”

Premier Netanyahu bagatelliseerde de zgn. crisis in de Israël-Mexico relaties, zeggende dat de media de kwestie buiten proportie had opgeblazen en dat hij enkel had gereageerd op de lof die president Trump eerder had geuit ten opzichte van het hekken dat Israël had gebouwd aan haar zuidelijke grens met Egypte en hij zei hierover:

“President Trump prees het hek dat onder mijn leiding werd gebouwd op onze grens met Egypte. Hij zei dat het bijna volledig de illegale infiltratie in Israël had gestopt. En ik zei in reactie dat hij gelijk had. En in reactie retweeted hij de dingen die ik zei. De media commentatoren hebben het opgeblazen.”

Ook in eigen land wordt de premier door de Israëlische media het vuur aan de schenen gelegd. Hij beschuldigde de media van hypocrisie en zei:

“Dezelfde commentatoren zeiden eerder dat ik moest verzaken aan het bewaren van de veiligheid van Israël ter wille van het onderhouden van een goede relatie met de vorige president [Obama] die toen in het Witte Huis was. En nu zeggen ze dat ik Mexico hebben gekwetst en onze relaties met hen verpestte.

Wie sprak er over Mexico? We hadden een goede relatie met hen en we zullen doorgaan [om een goede relatie met Mexico te hebben]. Zelfs als we een echt dispuut met hen hebben, en geen denkbeeldig zoals hun stemgedrag in de UNESCO[] aantoonde.

Maar de media foocussen zich nu op dit om de aandacht af te leiden van het belangrijkste punt en dat is het enorme succes van het hek dat we in het zuiden bouwden, die de illegale infiltratie heeft beteugeld. Het was een groot succes en de president weet dat.”

[] Op 18 oktober 2016 heeft het uitvoerend comité van UNESCO het besluit geratificeerd om de band van de Joodse geschiedenis met de Tempelberg in Jeruzalem uit te vagen. Ook Mexico stemde vóór deze controversiële resolutie. Niet echt een “vriendschappelijk” gebaar tav Israël en duidelijk in tegenspraak met wat het buitenlandministerie hierboven officieel beweert.

De bewuste resolutie werd aangenomen op initiatief van de Palestijnen en kreeg de steun van voornamelijk islamitische landen. Voortaan mag volgens UNESCO enkel naar de Tempelberg en de Klaagmuur worden gerefereerd met haar Arabische namen. Bovendien werd Israël veroordeeld als zijnde een “bezetter van Jeruzalem” en negeerde Joodse én christelijke banden met de Oude Stad, haar heilige plaatsen en dat de Tempelberg – de heiligste plek van het judaïsme, waar de Eerste en de Tweede Tempel stonden – alleen heilig is voor moslims.

eilatwallEilat, in het zuiden van Israël. De muur tussen Israël en Egypte. De muur, in feite een hekken, is zo’n 245 km lang. Linksboven een controletoren aan de Egyptische kant van de grens. De muur werd voltooid in december 2013 en bedoeld om de illegale immigratie vanuit Afrika tegen te gaan. In 2012 waren er nog 9.570 burgers uit verscheidene Afrikaanse landen illegaal Israël binnen getrokken. In de eerste zes maanden van 2013 waren dat er slechts 34 nadat het belangrijkste deel van de muur was voltooid [beeldbron: Wikipedia]

Advertenties

Arabische Liga kant zich tegen de verhuis van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem

Arab_LeagueVergaderzaal van de Arabische Liga in Caïro, Egypte

Een ambtenaar van de Arabische Liga zei op zondag 29 januari 2017 dat de organisatie hoopt dat president Donald Trump zijn campagnebelofte om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, niet zal uitvoeren. Assistent secretaris-generaal inzake Palestijnse Zaken Saeed Abu Ali vertelde aan journalisten in Caïro:

“De positie van president Trump die werd uitgedrukt tijdens de campagne zou meer behoedzamer moeten gebeuren. We kijken naar de nieuwe Amerikaanse regering in de hoop dat het haar standpunt zal herzien, zodat het beter kan fungeren als een objectieve sponsor van het vredesproces.

said2Het overbrengen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem zou een daad van agressie zijn tegen de rechten van het Palestijnse volk in hun eeuwige hoofdstad Oost-Jeruzalem. Het zou in strijd met resoluties van de VN-Veiligheidsraad en een terugtrekking zijn van de historische Amerikaanse positie ten aanzien van de status van de stad.”

Arabische Liga
De Arabische Liga werd in 1945 opgericht in Caïro door Egypte, Irak, Libanon, Saoedi-Arabië, Syrië, Jordanië en Jemen. De Liga vertegenwoordigt vandaag 22 islamitische lidstaten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika met inbegrip van ‘Palestina’ dat in september 1976 werd opgenomen.

  • Bekendste ‘wapenfeiten’ van de Liga zijn de “3 x Neen van Khartoum” van 1 september 1967 toen op een conferentie de Liga omtrent Israël plechtig verklaarde: “NOOIT vrede met Israël, NOOIT erkenning van Israël, NOOIT onderhandelingen met het land.” Toen Egypte in 1979 vrede sloot met Israël werd het tot 1987 geschorst uit de Liga. In 1993 werd het cordon sanitaire een 2de maal doorbroken toen Jordanië vrede sloot met Israël.
  • Ander feit is het Arabisch Intiatief voor de Vrede van 27 maart 2002, toen de 22 lidstaten van de Arabische Liga op voorstel van Saoedi-Arabië eensgezind een alomvattend voorstel goedkeurden dat beloofde een einde te maken aan het Arabisch-Israëlisch conflict. Het werd prompt verworpen door Israël. Het recente Franse vredesinitiatief is gebaseerd op dat van de Liga en werd eveneens verworpen door Israël.

Amerikaanse ambassade
Het verhuizen van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem alsmede de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, was een centrale campagne belofte van Trump. Vorige week echter, vertelde Sean Spicer, secretatis van het Witte Huis, tegenover verslaggevers dat er nog geen beslissing was genomen omtrent de verhuizing. De geplande verhuizing van de ambassade heeft de Palestijnse Autoriteit (PA) boos gemaakt, waarvan haar ambtenaren willen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad van de Palestijnse staat moet zijn.

Vorige week heeft een coalitie van PA organisaties, waaronder Hamas, Fatah en de Islamitische Jihad, een waarschuwing uitgegeven omtrent de verhuis van de ambassade, zeggende dat dit “een brand zou ontsteken in het gebied.”  Onlangs beloofde president van de PA Mahmoud Abbas een “politieke en diplomatieke reactie” indien Trump de ambassade naar Jeruzalem zou verhuizen. Hij wilde daar verder niet over uitweiden. Eerder schreef Abbas een brief aan Trump, waarin hij hem waarschuwde voor het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade, zeggende dat een dergelijke stap het oversteken van een ‘rode lijn’ zou zijn en vooruitzichten op vrede in gevaar zouden kunnen brengen.

Ondertussen heeft premier Binyamin Netanyahu op zondag er bij Trump op aangedrongen om zijn  campagnebelofte te houden. “Jeruzalem is de hoofdstad van Israël en het zou goed zijn als de Amerikaanse ambassade niet de enige zou zijn om die naar hier te verplaatsen… Ik denk dat met de tijd het merendeel van de ambassades naar Jeruzalem zal verhuizen,” zei hij.

Hamas, Fatah en de Geen-staat-oplossing [Khaled Abu Toameh]

hamas2017Voor de eerste keer in vele jaren heeft de Hamas-regering deze week toegestaan dat duizenden militanten van de Al Aqsa Brigades, het doodseskader van Al Fatah waarvan Mahmoud Abbas beweert dat ze niet (meer) bestaan, een militaire parade hielden in de Gazastrook. (Afbeeldingsbron: YouTube video screenshot)

Tijdens een feest in Ramallah bij de markering van de 52e verjaardag van de oprichting van zijn Fatah factie, verklaarde de Palestijnse Autoriteit (PA) president Mahmoud Abbas dat 2017 het “jaar zal zijn van de internationale erkenning van de staat Palestina.” De recente anti-nederzettingen VN-Veiligheidsraad resolutie 2334 toejuichend, zei Abbas dat hij bereid was om samen te werken met de nieuwe regering van Donald Trump “om vrede te bereiken in de regio.”

Maar terwijl Abbas en zijn plaatsvervangers feestten in Ramallah, raakten ten minste 11 Palestijnen gewond in een handgemeen dat uitbrak tussen rivaliserende facties van Fatah in de Gazastrook. Volgens bronnen brak in de Gazastrook een strijd uit tussen de Abbas-loyalisten en de aanhangers van de verbannen Fatahleider Mohammed Dahlan. De confrontatie, die de meest gewelddadige tussen de twee partijen was in vele jaren, is weer een nieuw teken van het toenemende schism in Fatah. Bovendien is het een indicatie van hoe Abbas de controle over zijn eigen factie uit zijn handen ziet glippen. Politieagenten van Hamas die op de plek waren, vormden geen belemmering om de strijd tussen de Fatah-activisten af te breken.

De melee in Gaza lrgt de leugen bloot dat Abbas’ herhaalde claim dat een uniforme Fatah de Palestijnen zou kunnen leiden op hun weg naar onafhankelijkheid. Ongelooflijk, Abbas streeft naar een wereldwijde erkenning van een Palestijnse staat in een tijd dat de vlammen in zijn eigen achtertuin bezig zijn hem en zijn twijfelachtig regime te verzwelgen.

Abbas zegt hij wenst samen te werken met de regering van Trump om vrede in het Midden-Oosten te bereiken, maar hij kan zelfs geen vrede bewaren in zijn eigen factie.

Abbas’ toespraak viel samen met een nieuwe publieke opiniepeiling, waaruit bleek dat 64% van de Palestijnen willen dat hij zal aftreden. De peiling, die werd uitgevoerd door het in Ramallah gevestigde Palestijnse Centrum voor Beleid en Marktonderzoek, toonde ook aan dat tweederde van de Palestijnen niet gelooft dat het huidige Fatah-leiderschap zijn aspiraties kan bereiken.

De bevindingen in de peiling tonen aan dat het percentage van Palestijnen dat wil dat Abbas zal aftreden, in de afgelopen drie maanden is gestegen van 61% naar 64%. Meer slecht nieuws uit de peiling: mochten de presidentiële verkiezingen vandaag worden gehouden, dan zou Ismail Haniyeh, de leider van de terroristische groepering Hamas, Abbas met 49% tegenover 45% verslaan.

verder lezen hier op de site van The Gatestone Institute

Het meten met twee maten bij illegale moorden [Manfred Gerstenfeld]

Israel and the WorldDe reacties van democratische regeringen op illegale moorden varieert enorm, afhankelijk van het feit welk land ze uitvoert. Dat kan concreet als volgt weergegeven worden: het toepassen van het meten met twee maten tegen Israël – wat een kernelement van antisemitisme is – is ook wat betreft illegale moorden heel duidelijk te herkennen.

Dat kwam onlangs in een nieuw Frans boek opnieuw op de voorgrond te staan, waarvan de titel met “Dodelijke fouten” vertaald kan worden. De auteur van het boek is de Franse journalist Vincent Nouzille; hij beweert dat de Franse president François Hollande van 2013 tot 2016 voor minstens veertig illegale moorden toestemming zou hebben gegeven. Enkele daarvan werden door het Franse leger of de geheime diensten van het land uitgevoerd, anderen door geallieerde landen op basis van door Frankrijk ter beschikking gestelde informatie van de geheime dienst.

Over deze moorden is in de grote Engelstalige media bijna geen informatie te vinden. Dit relatieve zwijgen verschilt enorm van de immense veroordeling van Israël na de executie van sjeik Ahmed Yassin. In 2004 doodde Israël deze leider van de terreurorganisatie Hamas. Hij was rechtstreeks verantwoordelijk voor zelfmoord bomaanslagen en vele andere dodelijke aanslagen op Israëlische burgers.

Lees verder

VIDEO: De nog nooit vertelde verhalen uit de getto´s die nooit mogen worden vergeten!

The Ghettos

(Yad Vashem – Israël)

Documentaire bedoeld voor het onderwijs: Deze film, die zich richt op het verhaal van het getto van Lodz, zal de uitdagingen in het onderwijs over deze periode bespreken: hoe kunnen we het verhaal van de getto’s aan onze studenten relevant maken? Hoe kunnen we een licht werpen nu, decennia na de tragische gebeurtenissen, over wat de Joden wisten, voelden of begrepen tijdens die angstaanjagende dagen? Wat zijn de bronnen die hun interne werelden kunnen onthullen? De video is uitgelijnd met les 4 van het onderwijsprogramma Echoes en Reflections en presenteert een multidisciplinaire benadering van het moeilijke onderwerp van het leven in de getto’s.


bron-logoBron: met dank aan E.J. Bron voor zijn hint.