Vertrekkend VN secretaris-generaal erkent obscene obsessie van de Verenigde Naties voor Israël

ban-ki-moon-abbas2De twee grootse hypocrieten van het laatste decennium broederlijk naast elkaar: VN-marionet Ban Ki-moon (L.) en zijn Palestijnse poppenspeler Mahmoud Abbas (R.)

Vertrekkend secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft in zijn laatste toespraak voor de Veiligheidsraad erkend dat de VN een sterk vooroordeel heeft tegen Israël, bericht aldus het NIW.

De Biecht
Ban Ki-moon bekritiseerde extremisten aan beide zijden inclusief Hamas, dat ‘een antisemitisch handvest heeft dat streeft naar de vernietiging van Israël’ en hij voegde eraan toe:

“Decennia van politiek gemanoeuvreer hebben een disproportioneel aantal van resoluties, rapporten en conferenties gecreëerd die Israël bekritiseren. In plaats van dat dit de Palestijnen helpt, heeft deze realiteit de VN verhinderd om haar rol effectief te vervullen.”

Het World Jewish Congress verwelkomde Ban Ki-moons ‘langverwachte’ woorden, al had hij die volgens voorzitter Ronald S. Lauder beter eerder kunnen uiten, bijvoorbeeld bij het stemmen over anti-Israëlresoluties in VN-lichamen als de Mensenrechtenraad en Unesco. De Israëlische vertegenwoordiger bij de VN, Danny Danon zei hierover:

“De secretaris-generaal heeft de waarheid opgebiecht. De hypocrisie van de VN heeft de laatste tien jaar records gebroken met 223 resoluties die Israël veroordelen tegen slechts acht resoluties tegen het Syrische regime, dat al zes jaar z’n eigen burgers afslacht. Het is absurd. We hopen op een tijdperk van eerlijkheid als volgende maand de nieuwe secretaris-generaal aantreedt.”

‘Een ongelukkige situatie’
Dat was echter niet voor het eerst dat Ban Ki-moon deze kritiek uitte op de organisatie die hij zelf voorzit. Drie jaar eerder, op vrijdag 16 augustus 2013, zei hij haast hetzelfde met name dat de Verenigde Naties afwijkende standaarden hanteert ten aanzien van Israël ten opzichte van alle andere landen in de wereld. Ban Ki-moon vindt dat “Israël op gelijke voet zou moeten behandeld worden als al de andere 192 lidstaten van de Verenigde Naties,” en hij vervolgde met:

“Helaas, als gevolg van het Israëlisch-Palestijnse conflict, gaat Israël gebukt onder kritiek en lijdt onder de vooroordelen en soms zelfs discriminatie. Het is een ongelukkige situatie.”
[Orig.: “Unfortunately, because of the Israeli-Palestinian conflict, Israel has been weighed down by criticism and suffered from bias and sometimes even discrimination. It’s an unfortunate situation.”]

‘Berouw komt na de zonde’
Ook zijn voorganger, secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan, constateerde tijdens zijn ambtsperiode (1 jan. 1997 t/m 31 dec. 2006] de ongewone en obscene internationale obsessie van de VN voor Israël. Bij zijn openingstoespraak in september 2006 voor de 61ste bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN gaf hij toe..

“… dat Israël te vaak oneerlijk wordt beoordeeld door de internationale organisatie en haar verschillende nevenorganisaties. Van de ene kant vinden de supporters van Israël dat het hard wordt beoordeeld volgens standaarden die niet worden toegepast op haar vijanden. En dit is dikwiijls waar, in het bijzonder in sommige VN organisaties.”

annan

De nieuwe en 9de secretaris-generaal van de VN wordt de voormalige Portugese premier António Guterres. die officieel op 1 januari 2017 zal aantreden als de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Als rechterhand en als 5de vice-secretaris-generaal krijgt hij er een moslima bij, aka de  Nigeriaanse Amina J. Mohammed, die tot op heden de speciale adviseur is van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon.

Ik ben benieuwd of Guterres, als voormalig voorzitter van de Portugese Socialistische Partij (Partido Socialista) en oud-voorzitter van de Socialistische Internationale, er ook een hele ambtstermijn zal over doen vooraleer hij in de gaten krijgt wat er aan de hand is in de VN.

280px-psocialistaZijn politieke achtergrond en het kader dat hem omringt in aanmerking genomen, gaat Israël andermaal in de VN een zwarte periode tegemoet…